Home สอนลูกเขียนโปรแกรม วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ บทความใหม่ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องทราบ ก่อนเข้าเรียนจริง ให้ลูกของคุณได้รู้ก่อนใคร

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

วิชาวิทยาการคำนวณ(computing science) เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว นอกจากวิชานี้จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือการสอนเรื่องของ...

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก พร้อมบทสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้ง

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชาวิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ทำไมวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจนต้องเป็นวิชาพื้นฐานที่...

รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

99
เทอมใหม่ปี 2561 นี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวิชาบังคับใหม่กันแล้วนะคะ ลูกหลานใคร...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. ในระดับ ชั้น...

เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายๆ ที่ไหนก็ทำได้

หากน้องๆ อยากจะฝึกเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์กันดูบ้าง แต่จริงๆ แล้วไม่รู้ว่ายากไหม และจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วใน 3 ระดับชั้น คือ...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท.

99
หากคุณพ่อคุณแม่จะนึกถึงหนังสือแบบเรียนสักเล่ม ก็คงจะนึกไปถึงภาพหนังสือที่มีข้อความเยอะๆ ไม่มีสีสัน  เน้นเนื้อทาทางวิชาการเป็นหลักใช่ไหมล่ะคะ แต่ปัจจุบันทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท....

สรุปข้อคิดจากงาน “สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0”

99
ในวันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และ AI กำลังจะทำงานแทนมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่บรรจุหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...