Home สอนลูกเขียนโปรแกรม วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ บทความใหม่ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องทราบ ก่อนเข้าเรียนจริง ให้ลูกของคุณได้รู้ก่อนใคร

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

วิชาวิทยาการคำนวณ(computing science) เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว นอกจากวิชานี้จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือการสอนเรื่องของ...

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก พร้อมบทสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้ง

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชาวิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ทำไมวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจนต้องเป็นวิชาพื้นฐานที่...

รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

99
เทอมใหม่ปี 2561 นี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวิชาบังคับใหม่กันแล้วนะคะ ลูกหลานใคร...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. ในระดับ ชั้น...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วใน 3 ระดับชั้น คือ...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายๆ ที่ไหนก็ทำได้

หากน้องๆ อยากจะฝึกเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์กันดูบ้าง แต่จริงๆ แล้วไม่รู้ว่ายากไหม และจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี...

REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท.

99
หากคุณพ่อคุณแม่จะนึกถึงหนังสือแบบเรียนสักเล่ม ก็คงจะนึกไปถึงภาพหนังสือที่มีข้อความเยอะๆ ไม่มีสีสัน  เน้นเนื้อทาทางวิชาการเป็นหลักใช่ไหมล่ะคะ แต่ปัจจุบันทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท....

สรุปข้อคิดจากงาน “สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0”

99
ในวันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และ AI กำลังจะทำงานแทนมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่บรรจุหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...