Home สอนลูกเขียนโปรแกรม วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ บทความใหม่ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องทราบ ก่อนเข้าเรียนจริง ให้ลูกของคุณได้รู้ก่อนใคร

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

99
เทอมใหม่ปี 2561 นี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวิชาบังคับใหม่กันแล้วนะคะ ลูกหลานใคร...

พ่อแม่จะเตรียมตัวอย่างไร…ในวันที่เด็กไทยต้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ

99
คุณพ่อ คุณแม่หลายๆ ท่านคงทราบข่าววิชาวิทยาการคำนวณ ที่จะเป็นวิชาบังคับใหม่ในเทอม 1 ของปีการศึกษา 2561...

REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท.

99
หากคุณพ่อคุณแม่จะนึกถึงหนังสือแบบเรียนสักเล่ม ก็คงจะนึกไปถึงภาพหนังสือที่มีข้อความเยอะๆ ไม่มีสีสัน  เน้นเนื้อทาทางวิชาการเป็นหลักใช่ไหมล่ะคะ แต่ปัจจุบันทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท....

สัมมนา วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต?

99
แม้วันนี้เด็กไทยในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 จะเริ่มเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วใน 3 ระดับชั้น คือ...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. ในระดับ ชั้น...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

วิทยาการคำนวณ ป.1 – ม.4 เรียนต่างกันยังไง

99
ประเด็นหนึ่งที่ผู้ปกครองมักจะเป็นห่วงและถามถึงบ่อยๆ คือการสอนเนื้อหายากๆ อย่างการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม เป็นวิชาบังคับตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 เร็วเกินไปหรือไม่ และหลักสูตรมีการปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างไร...

ทำยังไงให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย สนุกกับการเรียนเขียนโปรแกรม

99
คุณพ่อคุณแม่อาจจะกำลังกังวลว่าเมื่อการเขียนโปรแกรมเป็นวิชาบังคับจะเครียดเกินไปสำหรับเด็ก ป.4 หรือไม่ รวมไปถึงการสอนโรงเรียนในต่างจังหวัดจะมีความพร้อมหรือไม่ในการสอน  แต่ความจริงแล้วหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กสนุกกับการเขียนโปรแกรมได้ตรงกับช่วงวัยได้  อย่างเช่นการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนเมืองเลย จ.เลย...