Home สอนลูกเขียนโปรแกรม วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ บทความใหม่ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องทราบ ก่อนเข้าเรียนจริง ให้ลูกของคุณได้รู้ก่อนใคร

Mindstorms หนังสือที่จุดประกายให้มีวิชาวิทยาการคำนวณ

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นนักการศึกษาที่หัวก้าวหน้ามาก เพราะอาจารย์สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนเขียนโปรแกรม รวมทั้งทักษะในการคิดเชิงคำนวณมาตั้งแต่ราวๆ 40 ปี...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. ในระดับ ชั้น...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

สัมมนา วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต?

99
แม้วันนี้เด็กไทยในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 จะเริ่มเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ...

อาชีพอะไรจะหายไป และเกิดใหม่ในอนาคต เด็กไทยวันนี้ต้องเรียนอะไร? โดย ดร.สมเกียรติ TDRI

99
หากจะก้าวสู่โลกแห่งอนาคต ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กไทยก็คือทักษะดิจิตอล นี่เป็นคำยืนยันจากดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วใน 3 ระดับชั้น คือ...

Facebook Live สอนเขียนโปรแกรมเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

99
ในวันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และ AI กำลังจะทำงานแทนมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่บรรจุหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ...

แนะนำคอร์สวิทยาการคำนวณ ป.4 เทอม 1 โดย Prodev & Dek-D

99
“การคิดเชิงคำนวณ” คือทักษะที่ทำให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ และมองเห็นทางแก้ปัญหารูปแบบต่างๆ ได้เป็นระบบและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนและทำงานในระดับสูงขึ้นไป คอร์สออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณถูกพัฒนาและสอนโดยโปรแกรมเมอร์คนไทยที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทระดับโลก มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปี 2561...

รีวิวคอร์สเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมฟรีสำหรับเด็ก 13-15 ปี

99
หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนได้  สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D มีคอร์สสร้างพื้นฐานการเขียนโปรแกรมฟรีสำหรับเด็ก 13-15 ปี...

พ่อแม่จะเตรียมตัวอย่างไร…ในวันที่เด็กไทยต้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ

99
คุณพ่อ คุณแม่หลายๆ ท่านคงทราบข่าววิชาวิทยาการคำนวณ ที่จะเป็นวิชาบังคับใหม่ในเทอม 1 ของปีการศึกษา 2561...