วิทยาการคำนวณ

ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ บทความใหม่ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องทราบ ก่อนเข้าเรียนจริง ให้ลูกของคุณได้รู้ก่อนใคร

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วใน 3 ระดับชั้น คือ...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท.

99
หากคุณพ่อคุณแม่จะนึกถึงหนังสือแบบเรียนสักเล่ม ก็คงจะนึกไปถึงภาพหนังสือที่มีข้อความเยอะๆ ไม่มีสีสัน  เน้นเนื้อทาทางวิชาการเป็นหลักใช่ไหมล่ะคะ แต่ปัจจุบันทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท....

สรุปข้อคิดจากงาน “สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0”

99
ในวันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และ AI กำลังจะทำงานแทนมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่บรรจุหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ...

แนะนำคอร์สวิทยาการคำนวณ ม.1 เทอม 1 โดย Prodev & Dek-D

99
“การคิดเชิงคำนวณ” คือทักษะที่ทำให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ และมองเห็นทางแก้ปัญหารูปแบบต่างๆ ได้เป็นระบบและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนและทำงานในระดับสูงขึ้นไป คอร์สออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณถูกพัฒนาและสอนโดยโปรแกรมเมอร์คนไทยที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทระดับโลก มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปี 2561...

พ่อแม่จะเตรียมตัวอย่างไร…ในวันที่เด็กไทยต้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ

99
คุณพ่อ คุณแม่หลายๆ ท่านคงทราบข่าววิชาวิทยาการคำนวณ ที่จะเป็นวิชาบังคับใหม่ในเทอม 1 ของปีการศึกษา 2561...

สัมมนา วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต?

99
แม้วันนี้เด็กไทยในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 จะเริ่มเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ...

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท.

99
สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. ในระดับ ชั้น...

หลักสูตรวิทยาการคำนวณของประเทศอังกฤษ

  ด้วยการมองการณ์ไกลของกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาการคำนวณ และการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์สายงานด้านนี้ที่ยังต้องการกำลังคนอีกมากในอนาคต ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรวิทยาการคำนวณจึงประกาศใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ มาตั้งแต่...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...