คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

“อูมา” สาวน้อยหัวใจใหญ่ วัย 13 เปิดห้องเรียน สอนเขียนโปรแกรม ให้เด็กผู้หญิง

“อูม่า” เด็กหญิงวัย 13 ผู้รักในการเขียนโค้ด เปิดชั้นเรียน สอนเขียนโปรแกรม “อูม่า” เด็กหญิงวัย...

ทำไมต้องให้ลูกเรียนเขียนโปรแกรม ทั้งๆที่ไม่ได้อยากให้เป็นโปรแกรมเมอร์

ทำไมต้องให้ลูกเรียนเขียนโปรแกรม ? เป็นคำถามข้อใหญ่ที่พ่อและแม่ มักจะตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเสมอ ทำไมต้องให้ลูกเรียนเขียนโปรแกรม ? พ่อแม่ที่เติบโตมาในยุค 90s...

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

วิชาวิทยาการคำนวณ(computing science) เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว นอกจากวิชานี้จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือการสอนเรื่องของ...