เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ 8 ขวบด้วย Scratch

“รู้จัก Scratch โปรแกรมสำหรับสอนลูกให้เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยการ์ตูนและการต่อเลโก้คำสั่ง เด็กสร้างเกมหรือแอนิเมชันได้ตั้งแต่ประถมต้น” Scratch คือ การเขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย...