วิทยาการคำนวณ ม.1 เทอม 1

โดย Prodev
นักเรียน 8 คน อัปเดต 25 เม.ย. 61
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน สนุกกับการเรียนภาษา Python ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ Python ภาษาที่ถูกใช้งานจริงในเว็บไซต์ชื่อดัง เช่น Google, Youtube เริ่มต้นเขียน flowchart เรียนรู้วิธีระบุเหตุปัจจัยที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตรงตามหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม. 1 บทที่ 1-3 … อ่านเพิ่มเติม
วิทยาการคำนวณ ม.1 เทอม 1
฿1,500฿3,500
฿1,500฿3,500
ซื้อคอร์ส
สิ่งที่จะได้รับ
  • ระยะเวลาเรียน 15 ชั่วโมง
  • บทเรียน 62 หัวข้อ
  • ระบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
  • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
  • คอร์สมีอายุ 24 เดือน(จากวันที่ชำระเงิน)

บทเรียนในคอร์ส

62 หัวข้อ
15:50:00
ทำความรู้จักคอร์สวิทยาการคำนวณ ม. 1
1 หัวข้อ
06:00
การเรียบเรียงความคิดแล้วสื่อสารผ่านการโปรแกรม
4 หัวข้อ
45:00
การทำงานแบบวนซ้ำ ที่มีจำนวนรอบแน่นอน
5 หัวข้อ
01:17:00
การวนซ้ำแบบซ้อนกันมากกว่า 1 ระดับ
5 หัวข้อ
01:07:00
การทำงานแบบวนซ้ำ ที่มีจำนวนรอบไม่แน่นอน
3 หัวข้อ
55:00
การทำงานตามเงื่อนไข แบบกรณีเดียว
7 หัวข้อ
01:43:00
การทำงานตามเงื่อนไข แบบสองกรณี
5 หัวข้อ
01:27:00
การทำงานตามเงื่อนไข แบบหลายกรณี
4 หัวข้อ
01:09:00
ข้อมูลและการคำนวณ
6 หัวข้อ
01:23:00
ตัวแปร
6 หัวข้อ
01:29:00
ตัวแปรและการทำงานตามเงื่อนไข
6 หัวข้อ
01:36:00
ตัวแปรและการทำงานแบบวนซ้ำ
9 หัวข้อ
02:43:00
บทสรุป
1 หัวข้อ
10:00

สงวนสิทธิ์สำหรับการเผยแพร่ต่อ หรือส่งต่อสิทธิการเรียน คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น