เขียนโปรแกรมพื้นฐานและอัลกอริทึม 1

อัปเดต 14 ม.ค. 63
สอนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วยภาษา Python พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน สนุกกับการเรียนภาษา Python ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ Python ภาษาที่ถูกใช้งานจริงในเว็บไซต์ชื่อดัง เช่น Google, Youtube เริ่มต้นเขียน flowchart เรียนรู้วิธีระบุเหตุปัจจัยที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตรงตามหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม. 1 บทที่ 1-3 … อ่านเพิ่มเติม
฿1,500฿3,500
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 75 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 16 ชั่วโมง
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
 • เรียนเฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • เรียนได้ 24 เดือน
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
ช่องทางการชำระเงิน
ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดรวม 5,000.- ขึ้นไป
วิธีการซื้อคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส

เขียนโปรแกรมพื้นฐานและอัลกอริทึม 1 (วิทยาการคำนวณม.1 เทอม 1)
“การคิดเชิงคำนวณ” คือทักษะที่ทำให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ และมองเห็นทางแก้ปัญหารูปแบบต่างๆ ได้เป็นระบบและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนและทำงานในระดับสูงขึ้นไป
หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกลองเริ่มต้นเขียนโปรแกรม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนดี สามารถเรียนฟรีได้ที่คอร์ส
เรียนเขียนโปรแกรมผ่านเกม ด้วยภาษา Python สนุกๆ พัฒนาทักษะแนวคิดเชิงโปรแกรมในการแก้ปัญหา พร้อมเลือกใช้เครื่องมือและคำสั่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้
 • บทเรียน 6 หัวข้อ
 • ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ระบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (เรียนบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
ดูรายละเอียดคอร์ส
คอร์สนี้น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้แนวคิดที่เป็นรากฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาตามเงื่อนไขต่างๆ (Algorithm), การแยกส่วนที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ (Abstraction), การเขียน Flowchart และ Pseudocode, และอื่นๆ

น้องๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ผ่านเกมที่เราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยน้องๆ จะต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพิชิตเกมในแต่ละด่าน (ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้)
จุดเด่นของคอร์สนี้
 • กระตุ้นความคิด: บทเรียนถูกออกแบบมาให้เป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยายสั้นๆ และแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความคิดและเน้นย้ำเนื้อหาทางวิชาการ
 • ลงมือทำจริง: นักเรียนจะได้ลงมือแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรมจริง ไม่ใช่แค่นั่งดูบรรยายเฉยๆ
 • เรียนรู้ผ่านเกม: เนื้อหาและแบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเกมที่แฝงไปด้วยบทเรียน นักเรียนจะไม่รู้สึกเบื่อกับการทำแบบฝึกหัด
 • ระบบออนไลน์: เลือกเรียนตามเวลาที่นักเรียนและผู้ปกครองสะดวก เรียนและทำแบบฝึกหัดด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับตัวของนักเรียนเอง
คอร์สนี้เหมาะกับ
 • น้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือใกล้เคียง
 • น้องๆ ที่ต้องการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
 • น้องๆ ที่ต้องการเรียนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
การเข้าเรียน
 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • สามารเลือกเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
แนะนำผู้สอน
ดร.พงษ์สิน ภูแสนคำ (พี่เพียว)
ดร.พงษ์สิน ภูแสนคำ (พี่เพียว)
Vice President, CRM & MIS, Krungthai Innovation Lab
 • อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก Computer Science ที่ Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา โดย จบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 4.0
 • เคยเป็นนักวิจัยชำนาญการด้าน Software Security ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย UC Berkeley
 • อดีตอาจารย์ภาคสถิติ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)
Co-Founder, Dek-D.COM
 • อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering ที่ Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
 • เคยทำงานที่ Oracle สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
 • ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

บทเรียนในคอร์ส

75 หัวข้อ
16:38:00
ทำความรู้จักคอร์สวิทยาการคำนวณ ม. 1
1 หัวข้อ
06:00
การเรียบเรียงความคิดแล้วสื่อสารผ่านการโปรแกรม
5 หัวข้อ
45:00
การทำงานแบบวนซ้ำ ที่มีจำนวนรอบแน่นอน
6 หัวข้อ
01:17:00
การวนซ้ำแบบซ้อนกันมากกว่า 1 ระดับ
6 หัวข้อ
01:07:00
การทำงานแบบวนซ้ำ ที่มีจำนวนรอบไม่แน่นอน
4 หัวข้อ
55:00
การทำงานตามเงื่อนไข แบบกรณีเดียว
8 หัวข้อ
01:43:00
การทำงานตามเงื่อนไข แบบสองกรณี
6 หัวข้อ
01:27:00
การทำงานตามเงื่อนไข แบบหลายกรณี
6 หัวข้อ
01:24:00
ข้อมูลและการคำนวณ
6 หัวข้อ
01:56:00
ตัวแปร
7 หัวข้อ
01:29:00
ตัวแปรและการทำงานตามเงื่อนไข
7 หัวข้อ
01:36:00
ตัวแปรและการทำงานแบบวนซ้ำ
10 หัวข้อ
02:43:00
บทสรุป
1 หัวข้อ
10:00
แบบทดสอบท้ายคอร์ส
2 หัวข้อ

เสียงตอบรับจากเพื่อนๆ

คุณแม่สนับสนุนให้น้องเรียนรู้หลายๆ อย่าง อยากให้น้องลองผิดลองถูก หาสิ่งที่ชอบ และคิดว่าการเรียนเขียนโปรแกรมช่วยฝึกเรื่องตรรกะได้ น้องเองก็เรียนห้อง smart computer อยู่แล้ว เลยอยากหาคอร์สแนวฝึกเขียนโปรแกรมให้ได้น้องเรียนรู้ ในอนาคตอาจช่วยต่อยอดได้ คอร์สนี้เรียนสะดวก คุณแม่ให้เรียนหลังทำกิจกรรมอะไรต่างๆ เสร็จแล้ว ก็ปล่อยให้เล่นเองทำเอง
คุณแม่และน้องปันปัน
นักเรียนชั้น ม.2
ชอบครับ เหมือนเล่นเกมได้ฝึกให้ใช้ความคิดหลากหลาย ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไปนัก
คุณพ่อและน้องโชแปง
นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ลูกชายปกติน้องก็เล่นเกม ดูยูทูปเป็นงานอดิเรก มีเรียนพิเศษดนตรี และเรียนเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว น้องบอกว่าคอร์สนี้เข้าใจง่ายเป็นคอร์สที่น่าแนะนำต่อผู้ปกครองท่านอื่นต่อ ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนโปรแกรมมิ่งมาก่อนก็สามารถเรียนได้ และการเรียนที่บ้านก็สะดวกเรื่องเวลา พอน้องทำอะไรเสร็จ สมองปลอดโปร่ง ก็ให้เรียนคอร์สนี้
คุณแม่และน้องกริชรเมศร์
นักเรียนชั้น ป.6
ปกติน้องก็เขียนนิยายในแอป ดูยูทูป เล่นเกมอยู่แล้ว ยิ่งในวันที่เทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตเรา คนที่ไม่ปรับตัวคือคนที่มีโอกาสไม่รอด อย่ามองว่า…ไม่ควรสนับสนุนให้ลูกเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ อย่างที่สังเกตจากลูกตอนเรียนคอรส์วิทยาการคำนวณ ม.1 นี้ สิ่งที่ลูกจะได้เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และลูกสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และไม่ว่าเป็นเรื่องของกระทรวงที่จะบรรจุวิชานี้ให้เป็นวิชาบังคับหรือไม่ ตอนไหน เพราะคอร์สนี้ได้ประโยชน์กับลูกโดยตรงอยู่แล้ว เชื่อว่าการเรียนคอร์สนี้ช่วยพัฒนาลูกได้จริงอีกทางหนึ่ง
คุณแม่และน้องข้าวหอม
นักเรียนชั้น ม.1
คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรือส่งต่อสิทธิการเรียน อ่านเพิ่มเติม