พิชิต TCAS ภาษาไทย - ครบทุกบท.

อัปเดต 1 พ.ค. 65
ติวไทยให้สนุก เข้าใจง่าย สอบได้ทุกสนาม พิชิต TCAS ภาษาไทย ความยาว 23 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาภาษาไทยที่ต้องใช้สอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ ครบถ้วน 85 เรื่อง พร้อมเทคนิคจำไม่ลืม และตะลุยคลังข้อสอบเก่า ชี้จุดควรระวังในการทำข้อสอบและเทคนิคหาคำตอบได้รวดเร็วแม่นยำ นำไปใช้สอบได้จริง
฿2,600฿4,600
เป็นเจ้าของคอร์สนี้อยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 38 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 37 ชั่วโมง 53 นาที
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate*
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
 • หนังสือส่งถึงบ้าน ฟรี!
 • แบบทดสอบความเข้าใจออนไลน์
ช่องทางการชำระเงิน
ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดรวม 5,000.- ขึ้นไป
วิธีการซื้อคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส

พิเศษ! มีแบบทดสอบวัดความเข้าใจออนไลน์

วัดและวิเคราะห์ความเข้าใจ เราอยู่ในระดับไหน บทไหนเข้าใจแล้ว บทไหนต้องเน้น พร้อมเฉลยละเอียด จะทำก่อนเรียนหรือหลังเรียน ทำซ้ำกี่ครั้ง ทำบทไหนก่อน ก็ทำได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ติวไทยให้สนุก เข้าใจง่าย สอบได้ทุกสนาม

สรุปเนื้อหาภาษาไทยที่ต้องใช้สอบ ครบถ้วน 85 เรื่อง ชี้จุดควรระวังในการทำข้อสอบและเทคนิคหาคำตอบได้รวดเร็วแม่นยำ
 • สรุปเนื้อหา ในเวลาที่สั้นกว่า เนื้อหารวม 37 ชม.
 • เลือกเรียนได้ เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ภายใน 6 เดือน
 • ถามตอบข้อสงสัย พร้อมรับการแจ้งเตือน
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 • น้องๆ ม. 5 หรือ ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ O-NET ภาษาไทย และ 9 วิชาสามัญ
แนะนำผู้สอน
นิธิโรจน์ สุวัชรธีรนิล (อ.แจ๊กกี้)
ติวเตอร์ระดับประเทศ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา หลักสูตรการสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
 • วิทยากรบรรยายวิชา GAT เชื่อมโยงและภาษาไทยให้กับโครงการต่างๆ เช่น มูลนิธิ(Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, โครงการ Brand’s Summer Camp, โครงการ รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
 • ผู้เขียนหนังสือ GAT get get GAT เชื่อมโยง และ และพิชิต 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

ตัวอย่างการสอน

มาวางแผนการเรียนคอร์สนี้กัน

คอร์สมีเนื้อหา 37 ชั่วโมง 53 นาที
จะต้องใช้เวลาเรียนในแต่ละครั้ง เท่าไรนะ?

ต้องการเรียนกี่ครั้งต่อสัปดาห์?
1
ต้องการเรียนคอร์สนี้ให้จบภายใน?
เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate
1 เดือน

บทเรียนในคอร์ส

38 หัวข้อ
37:53:20
หลักภาษา 2
4 หัวข้อ
02:41:15
การใช้ภาษา
11 หัวข้อ
08:22:32
การพิจารณาคุณค่าวรรณศิลป์
10 หัวข้อ
03:16:55
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
8 หัวข้อ
14:15:52
คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรือส่งต่อสิทธิการเรียน อ่านเพิ่มเติม