Pack

พิชิต TPAT3 วิศวะ 100 เต็ม

สอบติดวิศวะได้ ด้วยเวลาที่สั้นกว่า

ติวออนไลน์ คณะวิศวะ PAT3 Dek-D School วิศวกร เฟือง

พิชิตคะแนน TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ครบทุกพาร์ท สรุปเนื้อหาเจาะลึกครบทุกหัวข้อ ตรงประเด็น เน้นเข้าใจ ประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เป็น พร้อมตะลุยโจทย์กว่า 360 ข้อ เฉลยละเอียดเทคนิคจัดเต็ม ใช้ทำข้อสอบได้จริง

 • เนื้อหาบทเรียน
  36 ชั่วโมง
 • บทเรียน
  28 หัวข้อ
 • เรียนซ้ำไม่จำกัด
  ภายใน 6 เดือน
฿2,700฿4,500
ถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 23:59 น. เท่านั้น
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 28 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 36 ชั่วโมง 58 นาที
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate*
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
 • หนังสือส่งถึงบ้าน ฟรี!

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการซื้อคอร์ส

คอร์สในแพ็ก

ตัวอย่างการสอน

บทเรียนในแพ็ก

 • ฟิสิกส์

  กลศาสตร์, ไฟฟ้า, คลื่น, สมบัติของสสาร

 • คณิตศาสตร์

  ลำดับอนุกรม, ฟังก์ชัน, แคลคูลัส

 • ศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์

  วิเคราะห์เชิงช่าง, เชิงตรรกะ, มิติสัมพันธ์

 • เคมี

  พันธะ, ปฏิกิริยาเคมี, กรดเบส, เชื้อเพลิง, พลังงาน

รูปตัวอย่างหนังสือประกอบการติว
มีหนังสือจัดส่งถึงบ้าน ฟรี!

ฟรีหนังสือประกอบการเรียน สรุปเนื้อหา,
ตัวอย่างโจทย์ และข้อสอบจำลอง

แนะนำผู้สอน

รูป อ.หลิน
ผศ.ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล (อ.หลิน)

ผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุ (Materials Science and Engineering) University of Virginia, USA
 • ตัวแทนฟิสิกส์โอลิมปิก ปี 2003 เหรียญทองแดง APhO ระดับเอเชียและ เกียรติคุณประกาศ IphO ระดับนานาชาติ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2562
 • Finalist for Presidential Research Competition University of Virginia 2014
 • ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Startup ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานวิจัยเทคนิคการปลูกฟิล์มบางวาเนเดียมไดออกไซด์แบบ high TCR (Temperature Coefficient of Resistance) ด้วย Reactive Bias Target Ion Beam Deposition
รูป อ.เต้
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (อ.เต้)

อาจารย์พิเศษติวโอลิมปิกวิชาการในโรงเรียนชั้นนำมากกว่า 10 ปี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอกด้านเคมีอินทรีย์เกี่ยวกับการสังเคราะห์และการใช้ประยุกต์ใช้แรงระหว่างโมเลกุล
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนชั้นนำ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เช่น สวนกุหลาบ, เตรียมอุดมฯ, เตรียมน้อมฯ, สตรีวิทย์ และหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 10 แห่ง,
 • ติวเข้มนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ, นักเรียนที่สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น