พิชิต TCAS GAT เชื่อมโยง

อัปเดต 1 พ.ย. 64
ฝึกอ่านจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ด้วยเทคนิคระดับประเทศ พิชิตพาร์ทเชื่อมโยง 150 เต็ม
฿1,900฿2,400
เป็นเจ้าของคอร์สนี้อยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 16 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 13 ชั่วโมง 51 นาที
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate*
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
 • หนังสือส่งถึงบ้าน ฟรี!
ช่องทางการชำระเงิน
ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดรวม 5,000.- ขึ้นไป
วิธีการซื้อคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส

อ่านจับใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคระดับประเทศ

 • เข้าใจเทคนิคทำโจทย์ ในเวลาที่สั้นกว่า เนื้อหารวม 13 ชม.
 • เลือกเรียนได้ เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ภายใน 6 เดือน
 • ถามตอบข้อสงสัย พร้อมรับการแจ้งเตือน
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 • น้องๆ ม. 5 หรือ ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ GAT เชื่อมโยง
แนะนำผู้สอน
นิธิโรจน์ สุวัชรธีรนิล (อ.แจ๊กกี้)
ติวเตอร์ระดับประเทศ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา หลักสูตรการสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
 • วิทยากรบรรยายวิชา GAT เชื่อมโยงและภาษาไทยให้กับโครงการต่างๆ เช่น มูลนิธิ(Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, โครงการ Brand’s Summer Camp, โครงการ รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
 • ผู้เขียนหนังสือ GAT get get GAT เชื่อมโยง และ และพิชิต 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

ตัวอย่างการสอน

มาวางแผนการเรียนคอร์สนี้กัน

คอร์สมีเนื้อหา 13 ชั่วโมง 51 นาที
จะต้องใช้เวลาเรียนในแต่ละครั้ง เท่าไรนะ?

ต้องการเรียนกี่ครั้งต่อสัปดาห์?
1
ต้องการเรียนคอร์สนี้ให้จบภายใน?
เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate
1 เดือน

บทเรียนในคอร์ส

16 หัวข้อ
13:51:24
แนะนำคอร์สและแนวข้อสอบ GAT
1 หัวข้อ
24:33
ลักษณะความสัมพันธ์
4 หัวข้อ
01:41:38
ฝึกทำแบบความคิดเชื่อมโยง
3 หัวข้อ
01:03:22
ฝึกทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
8 หัวข้อ
10:41:51
คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรือส่งต่อสิทธิการเรียน อ่านเพิ่มเติม