ติวออนไลน์ พิชิต TCAS

สรุปเนื้อหาสำคัญเข้าใจง่าย เฉลยข้อสอบเก่า ตะลุยโจทย์ PAT1, PAT2 และ 9 วิชาสามัญ พร้อมสอบได้ในเวลาจำกัด

ทางเลือกใหม่ในการติว! แม่น-ครบ-จบ-ในเวลาสั้นกว่า

ติวเนื้อๆ สำหรับคนมีเวลาจำกัด ครบจุดสำคัญ เข้าใจ ไม่ท่องจำ
ติวออนไลน์ เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่เสียเวลาและค่าเดินทาง เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 6 เดือน
รับหนังสือประกอบการเรียน รูปเล่มอย่างดี ส่งถึงบ้าน ฟรี!
สมัครเรียนง่ายๆได้ด้วยตัวเอง เพียงใช้สมาชิก Dek-D

พิชิต TCAS เคมี

ประกอบไปด้วย 7 คอร์ส เนื้อหาที่เรียนทั้งหมด 85 ชม. สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 6 เดือน

คอร์ส โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี, ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฎิกิริยาเคมี สมดุลเคมี, กรด เบส, เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล พอลิเมอร์, ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์, ตะลุยโจทย์

พิชิต TCAS คณิตศาสตร์

ประกอบไปด้วย 7 คอร์ส เนื้อหาที่เรียนทั้งหมด 60 ชม. สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 6 เดือน

คอร์ส เซต ตรรกศาสตร์และจำนวนจริง, ฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียลและเรขาคณิตวิเคราะห์, ตรีโกณมิติ เมทริกซ์และเวกเตอร์, จำนวนเชิงซ้อน การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น, แคลคูลัสและกำหนดการเชิงเส้น, สถิติ, ตะลุยโจทย์

พิชิต TCAS ฟิสิกส์

ประกอบไปด้วย 9 คอร์ส เนื้อหาที่เรียนทั้งหมด 77 ชม. สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 6 เดือน

การเคลื่อนที่ แรง, งานพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน, คลื่น เสียง แสง, ไฟฟ้าและแม่เหล็ก, ของไหล ความร้อน อะตอม นิวเคลียร์, ตะลุยโจทย์, สรุปเนื้อหา Intensive

ทำความรู้จักกับทีมผู้สอน

สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนชื่อดัง และงานติวระดับประเทศมากว่า 20 ปี

ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (อ.เต้)
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (อ.เต้)
อาจารย์พิเศษติวโอลิมปิกวิชาการในโรงเรียนชั้นนำมากกว่า 10 ปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนชั้นนำ เช่น สวนกุหลาบ, เตรียมอุดมฯ, เตรียมน้อมฯ, สตรีวิทย์ และหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 10 แห่ง ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
 • ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาเอกด้านเคมีอินทรีย์เกี่ยวกับการสังเคราะห์และการใช้ประยุกต์ใช้แรงระหว่างโมเลกุล
 • สอนและฝึกนักเรียนเพื่อสอบเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ, นักเรียนที่สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นหลัก
ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (อ.กิ๊ฟ)
ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (อ.กิ๊ฟ)
ตัวแทนประเทศไทยแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก 3 สมัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เข้าวงการแข่งขันคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ได้รับรางวัลที่ 1 ประเทศหลายรายการตั้งแต่ประถมและมัธยม
 • ผู้แทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO) 3 สมัย โรมาเนีย 1999 เหรียญทองแดง , เกาหลีใต้ 2000 เหรียญทองแดง, อเมริกา 2001 เหรียญเงิน
 • ปริญญาตรีเกียรตินิยมจาก University of Virginia สาขาคณิตศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัล Floyd Prize, McShane Award, และเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Putnam award
 • ปริญญาเอกจาก Clemson University โดยได้รับทุน Fellowship จากมหาวิทยาลัย จบปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ย 4.0 และได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาก็ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยและผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ ที่ Nanyang Technological University สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับที่ 11 ของโลก (ตามการจัดอันดับ 2018)
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์กว่า 10 ปี ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาเอก
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
 • ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.COM
 • อดีตเหรียญทองของฟิสิกส์โอลิมปิกประเทศไทย
 • ตัวแทนแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ณ ประเทศไต้หวัน
 • ตัวแทนแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกและระดับโลก รางวัลอันดับ 4 ณ ประเทศตุรกี
 • นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขา Computer Engineering จาก Carnegie Mellon University โดยเรียนจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี