พิชิต TCAS สังคมศึกษา A-Level - ครบทุกบท

อัปเดต 1 พ.ค. 67
ติวสังคมอย่างเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ไม่ต้องท่อง ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกพาร์ทของสังคมศึกษา ม.ปลาย สำหรับการสอบ A-Level สังคมศึกษา พร้อมเทคนิคการ Grouping เนื้อหาที่จะช่วยให้น้องๆ จำไม่ลืมและนำมาใช้ทำข้อสอบได้ถูกต้อง พิเศษ! ป้องกันการโดนข้อสอบหลอกผ่านเทคนิคการตีโจทย์จาก Keyword สำคัญของแต่ละเรื่อง และอัปเดตแนวข้อสอบให้ใหม่ทุกปี
฿4,300฿9,000
ถึงวันที่ 15 ก.ย. 67 23:59 น. เท่านั้น
เป็นเจ้าของคอร์สนี้อยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 101 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 75 ชั่วโมง 57 นาที
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate*
 • เพิ่มอายุคอร์สได้ใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อคอร์ส
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
 • หนังสือส่งถึงบ้าน ฟรี!
 • แบบทดสอบความเข้าใจออนไลน์
ช่องทางการชำระเงิน
ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดรวม 5,000.- ขึ้นไป
วิธีการซื้อคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส

พิเศษ! มีแบบทดสอบวัดความเข้าใจออนไลน์

วัดและวิเคราะห์ความเข้าใจ เราอยู่ในระดับไหน บทไหนเข้าใจแล้ว บทไหนต้องเน้น พร้อมเฉลยละเอียด จะทำก่อนเรียนหรือหลังเรียน ทำซ้ำกี่ครั้ง ทำบทไหนก่อน ก็ทำได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ติวสังคมอย่างเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ไม่ต้องท่อง

ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 พาร์ทในสังคมศึกษาม.ปลาย เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A-Level สังคม พร้อมตะลุยคลังข้อสอบแบบจัดเต็ม และอัปเดตเฉลยโจทย์แนวข้อสอบใหม่ให้ทุกปี
 • สรุปเนื้อหา ในเวลาที่สั้นกว่า เนื้อหารวม 72 ชม.
 • เลือกเรียนได้ เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ภายใน 6 เดือน
 • ถามตอบข้อสงสัย พร้อมรับการแจ้งเตือน
พิเศษสุด!
หนังสือประกอบการเรียน สรุปเนื้อหาละเอียด พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยเพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบตัวเองเสมือนทำข้อสอบจริงและกลับไปทบทวนอุดจุดอ่อน
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 • น้องๆ ม.4, ม.5 หรือ ม.6 ที่ต้องการเตรียมสอบ A-Level สังคมศึกษา
 • น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
แนะนำผู้สอน
ดร.กนก จันทรา (อ.กนก)
ดร.กนก จันทรา (อ.กนก)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการการสอนสังคมศึกษา ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกสังคมศึกษา สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ในโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย รายการห้องเรียนออนแอร์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการสอนเสริม โดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เขียนแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ (พว.) สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

ตัวอย่างการสอน

มาวางแผนการเรียนคอร์สนี้กัน

คอร์สมีเนื้อหา 75 ชั่วโมง 57 นาที
จะต้องใช้เวลาเรียนในแต่ละครั้ง เท่าไรนะ?

ต้องการเรียนกี่ครั้งต่อสัปดาห์?
1
ต้องการเรียนคอร์สนี้ให้จบภายใน?
เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate
1 เดือน

บทเรียนในคอร์ส

101 หัวข้อ
75:57:06
ศาสนาสากล
3 หัวข้อ
01:33:58
ศาสนาพุทธ
10 หัวข้อ
04:25:54
สังคมวิทยา
4 หัวข้อ
02:11:40
ประวัติศาสตร์ไทย
12 หัวข้อ
06:06:51
ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก
12 หัวข้อ
06:02:47
ประวัติศาสตร์โลกตะวันออก
3 หัวข้อ
01:16:54
เศรษฐศาสตร์
21 หัวข้อ
07:15:44
รัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง
5 หัวข้อ
01:40:28
ภูมิศาสตร์
9 หัวข้อ
06:35:17
ตะลุยโจทย์แนวข้อส​อบ
17 หัวข้อ
35:15:04
คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรือส่งต่อสิทธิการเรียน อ่านเพิ่มเติม