พิชิต TCAS สังคมศึกษา - ครบทุกบท

อัปเดต 16 ต.ค. 62
ติวสังคมอย่างเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ไม่ต้องท่อง ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 พาร์ทในสังคมศึกษาม.ปลาย สำหรับการสอบทั้ง O-NET และ 9วิชาสามัญ พร้อมเทคนิคการกรุ้ปเนื้อหาที่จะช่วยให้น้องๆ จำไม่ลืมและนำมาใช้ทำข้อสอบได้ถูกต้อง พิเศษ! ป้องกันการโดนข้อสอบหลอกผ่านเทคนิคการตีโจทย์จาก Keyword สำคัญของแต่ละเรื่อง (เปิดเรียน 5 ตุลาคม 2562)
฿3,600฿6,000
ถึงวันที่ 15 ต.ค. 62 23:59 น. เท่านั้น
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 60 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 60 ชั่วโมง
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียนได้ 6 เดือน(จากวันที่ชำระเงิน)
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
 • หนังสือส่งถึงบ้าน ฟรี!
แชร์คอร์สนี้
ช่องทางการชำระเงิน
ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดรวม 5,000.- ขึ้นไป
วิธีการซื้อคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส

ติวสังคมอย่างเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ไม่ต้องท่อง

ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 พาร์ทในสังคมศึกษาม.ปลาย สำหรับการสอบทั้ง O-NET และ 9 วิชาสามัญ
 • สรุปเนื้อหา ในเวลาที่สั้นกว่า เนื้อหารวม 60 ชม.
 • เลือกเรียนได้ เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ภายใน 6 เดือน
 • ถามตอบข้อสงสัย พร้อมรับการแจ้งเตือน
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 • น้องๆ ม. 5 หรือ ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ O-NET สังคม และ 9 วิชาสามัญ
แนะนำผู้สอน
ดร.กนก จันทรา (อ.กนก)
ดร.กนก จันทรา (อ.กนก)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการการสอนสังคมศึกษา ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกสังคมศึกษา สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ในโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย รายการห้องเรียนออนแอร์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการสอนเสริม โดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เขียนแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ (พว.) สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

บทเรียนในคอร์ส

60 หัวข้อ
60:00:00
ศาสนาสากล
3 หัวข้อ
ศาสนาพุทธ
10 หัวข้อ
สังคมวิทยา
3 หัวข้อ
ประวัติศาสตร์ไทย
7 หัวข้อ
ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก
9 หัวข้อ
ประวัติศาสตร์โลกตะวันออก
2 หัวข้อ
ภูมิศาสตร์
9 หัวข้อ
เศรษฐศาสตร์
8 หัวข้อ
รัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง
4 หัวข้อ
คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรือส่งต่อสิทธิการเรียน อ่านเพิ่มเติม