พิชิต TCAS - ประวัติศาสตร์​ไทย

อัปเดต 27 ก.ค. 65
สรุปเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย เน้นจุดสำคัญและออกสอบบ่อยของแต่ละอารยธรรม ช่วยให้ทำข้อสอบ A-Level สังคมศึกษาได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น
฿700฿750
เป็นเจ้าของคอร์สนี้อยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 12 หัวข้อ
 • เนื้อหาบทเรียน 6 ชั่วโมง 6 นาที
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate*
 • เพิ่มอายุคอร์สได้ใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อคอร์ส
 • เรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามได้ทันที
 • หนังสือส่งถึงบ้าน ฟรี!
 • แบบทดสอบความเข้าใจออนไลน์
ช่องทางการชำระเงิน
ผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน เมื่อมียอดรวม 5,000.- ขึ้นไป
วิธีการซื้อคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส

พิเศษ! มีแบบทดสอบวัดความเข้าใจออนไลน์

วัดและวิเคราะห์ความเข้าใจ เราอยู่ในระดับไหน บทไหนเข้าใจแล้ว บทไหนต้องเน้น พร้อมเฉลยละเอียด จะทำก่อนเรียนหรือหลังเรียน ทำซ้ำกี่ครั้ง ทำบทไหนก่อน ก็ทำได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ติวสังคมอย่างเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ไม่ต้องท่อง

ครอบคลุมเนื้อหาประวัติศาสตร์​ไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A-Level สังคม พร้อมตะลุยคลังข้อสอบแบบจัดเต็ม 
 • สรุปเนื้อหา ในเวลาที่สั้นกว่า เนื้อหารวม 6 ชม.
 • เลือกเรียนได้ เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ภายใน 6 เดือน
 • ถามตอบข้อสงสัย พร้อมรับการแจ้งเตือน
พิเศษสุด!
หนังสือประกอบการเรียน สรุปเนื้อหาละเอียด พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยเพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบตัวเองเสมือนทำข้อสอบจริงและกลับไปทบทวนอุดจุดอ่อน
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 • น้องๆ ม.4, ม.5 หรือ ม.6 ที่ต้องการเตรียมสอบ A-Level สังคมศึกษา
 • น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
แนะนำผู้สอน
ดร.กนก จันทรา (อ.กนก)
ดร.กนก จันทรา (อ.กนก)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการการสอนสังคมศึกษา ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกสังคมศึกษา สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ในโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย รายการห้องเรียนออนแอร์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการสอนเสริม โดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เขียนแบบเรียนและแบบฝึกหัดให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ (พว.) สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

ตัวอย่างการสอน

มาวางแผนการเรียนคอร์สนี้กัน

คอร์สมีเนื้อหา 6 ชั่วโมง 6 นาที
จะต้องใช้เวลาเรียนในแต่ละครั้ง เท่าไรนะ?

ต้องการเรียนกี่ครั้งต่อสัปดาห์?
1
ต้องการเรียนคอร์สนี้ให้จบภายใน?
เรียนได้ 6 เดือนนับจากวันที่ Activate
1 เดือน

บทเรียนในคอร์ส

12 หัวข้อ
06:06:51
ประวัติศาสตร์ไทย
12 หัวข้อ
06:06:51
คอร์สออนไลน์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเผยแพร่หรือส่งต่อสิทธิการเรียน อ่านเพิ่มเติม