Homeสอวน. รวมระเบียบการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย1) ปี 2561

[ครบที่สุด] รวมระเบียบการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย1) ปี 2561

[ครบที่สุด] รวมระเบียบการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย1) ปี 2562 คลิกเลย

รวบรวมกำหนดการสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ของทุกวิชาและศูนย์สอบ ประจำปี 2561
สอบวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นี้

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าค่าย สอวน.คืออะไร ? อ่านคำแนะนำ ทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กค่าย คลิกที่นี่
สอบถามการเตรียมตัวเข้าค่าย 1 สอวน. คลิกที่นี่

เรียงตามวิชา

หมายเหตุ : เช็กเงื่อนไขการสมัครได้ที่ลิงก์รับสมัครโดยละเอียดอีกครั้ง
หมายเหตุ 2 : * อ่านข้อยกเว้นเพิ่มเติมที่ประกาศอีกครั้ง

ชีววิทยา

 • ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  – เปิดรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 (ปวช.1 – 2)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร- เปิดรับสมัคร : 11-31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
  สมุทรปราการ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  – เปิดรับสมัคร:6 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียน9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ประกาศรับสมัคร , ลิงก์รับสมัคร
 • สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  – เปิดรับสมัคร:15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – เปิดรับสมัคร: 2 – 18 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – เปิดรับสมัคร:1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  – เปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  – สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร, ประกาศ
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้:เช็กจากประกาศ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
  – ระดับชั้นที่สมัครได้:ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  – เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค
 • ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  – เปิดรับสมัคร: 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 256
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  – เปิดรับสมัคร: 6 – 23 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร

เคมี

 • ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  – เปิดรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 (ปวช.1 – 2)
  – เวลาที่จัดสอบ 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร- เปิดรับสมัคร : 11-31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
  สมุทรปราการ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  – เปิดรับสมัคร:6 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียน9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ประกาศรับสมัคร , ลิงก์รับสมัคร
 • สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  – เปิดรับสมัคร:15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – เปิดรับสมัคร: 2 – 18 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – เปิดรับสมัคร:1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร, ประกาศ
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  – เปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  – สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: เช็กจากประกาศ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
  – ระดับชั้นที่สมัครได้:ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  – เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค
 • ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  – เปิดรับสมัคร: 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 256
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  – เปิดรับสมัคร: 6 – 23 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร

คณิตศาสตร์

 • ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  – เปิดรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 (ปวช.1 – 2)
  – เวลาที่จัดสอบ 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร- เปิดรับสมัคร : 11-31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
  สมุทรปราการ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  – เปิดรับสมัคร:6 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียน9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ประกาศรับสมัคร , ลิงก์รับสมัคร
 • สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  – เปิดรับสมัคร:15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – เปิดรับสมัคร: 2 – 18 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – เปิดรับสมัคร: 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  – เปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  – สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: เช็กจากประกาศ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
  – ระดับชั้นที่สมัครได้:ผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ในปีการศึกษา 2561โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  – เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค
 • ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  – เปิดรับสมัคร: 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 256
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  – เปิดรับสมัคร: 6 – 23 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น
  ลิงก์รับสมัคร

ฟิสิกส์

 • ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  – เปิดรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 (ปวช.1 – 2)
  – เวลาที่จัดสอบ 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร- เปิดรับสมัคร : 11-31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
  สมุทรปราการ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – เปิดรับสมัคร: 9 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดตามประกาศ
  ลิงก์รับสมัคร
 • สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  – เปิดรับสมัคร:15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – เปิดรับสมัคร: 2 – 18 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – เปิดรับสมัคร: 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร, ประกาศ
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  – เปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  – สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: เช็กจากประกาศ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
  – ระดับชั้นที่สมัครได้:ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ในปีการศึกษา 2561โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  – เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค
 • ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  – เปิดรับสมัคร: 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 256
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  – เปิดรับสมัคร: 6 – 23 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร

คอมพิวเตอร์

 • ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
  – เปิดรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 (ปวช.1 – 2)
  – เวลาที่จัดสอบ 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  – เปิดรับสมัคร : 11-31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
  สมุทรปราการ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – เปิดรับสมัคร: 9 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดตามประกาศ
  เว็บไซต์
 • สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  – เปิดรับสมัคร:15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – เปิดรับสมัคร: 2 – 18 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.4 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – เปิดรับสมัคร: 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
  (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร, ประกาศ
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  – เปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  – สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: เช็กจากประกาศ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
  – ระดับชั้นที่สมัครได้:ผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ในปีการศึกษา 2561โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  – เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค
 • ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  – เปิดรับสมัคร: 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 256
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.30 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  – เปิดรับสมัคร: 6 – 23 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.3 – 5* ศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร

ดาราศาสตร์

 • โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  – เปิดรับสมัคร: กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.1 – 5 (ปวช.1 – 2)
  – เวลาที่จัดสอบ 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น. อาคาร 8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  เว็บไซต์ , ลิงก์รับสมัคร
 • สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2561
  – เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2548), ม.ปลาย (เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542)
  – เวลาที่จัดสอบ 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  เว็บไซต์ , ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – เปิดรับสมัคร: 2 – 18 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (ม.1 – ม.3), ม.ปลาย (เกิดตั้งแต่ 1 ก.ค. 42 เป็นต้นไป)
  ทั้งหมดศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – เปิดรับสมัคร: 1 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น, ม.ปลาย (ไม่เกินม.5)
  ทั้งหมด ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
  (พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, เพชรบูรณ์ , สุโขทัย, อุตรดิตถ์ , ตาก)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)
  – เปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (ม.1 – 3*), ม.ปลาย (ไม่เกินม.5)
  ทั้งหมดศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  – สามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
  ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไขรับสมัคร
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  – เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: เช็กจากประกาศ
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร
 • ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ดูในกำหนดการ * โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  – เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค
 • ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  – เปิดรับสมัคร: 6 – 23 กรกฎาคม 2561
  – ระดับชั้นที่สมัครได้: ม.ต้น (ม.1 – ม.3*), ม.ปลาย (ม.3 – ม.5*)
  ทั้งหมดศึกษาในโรงเรียนภาคใต้ (พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
  – เวลาที่จัดสอบ: 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ลิงก์รับสมัคร

เรียงตามศูนย์สอบ

หมายเหตุ : เวลาสอบจะแตกต่างกันไปตามกำหนดการของแต่ละศูนย์สอบ

1. ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
วันสอบ : 26 สิงหาคม 2561
ศูนย์สอบที่สามารถเลือกสอบได้ :
– โรงเรียนเทพศิรินทร์
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
– โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
– โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เว็บไซต์ศูนย์ : https://bkk.posn.or.th/

2. โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร : 2 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ : ดาราศาสตร์
วันสอบ : 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
เว็บไซต์ศูนย์ : http://www.samsenplanetarium.com/

3. ระบบสมัครสอบคัดเลือกดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ : ดาราศาสตร์
เว็บไซต์ศูนย์ : คลิก
รายละเอียดรับสมัคร : คลิก , https://www.facebook.com/groups/114676055209998/

4. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัคร : 9 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ศูนย์ : https://www.sci.ku.ac.th/news/8468-2

5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัคร : 11-31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ศูนย์ : https://olympic.sc.su.ac.th/

6. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัคร : 6 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561
เว็บไซต์ศูนย์ :
http://202.44.40.48/samak/index.php .
https://www.sci.kmutnb.ac.th/
ประกาศรับสมัคร : https://sci.kmutnb.ac.th/content/download/371

7. สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
เว็บไซต์ศูนย์ : http://science.buu.ac.th/posn-buu/index.php
รายละเอียดรับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/download/20180418172959.pdf

8. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร : 2 – 18 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ :
เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
โรงเรียนเครือข่าย โดยจะต้องสอบในจังหวัดที่โรงเรียนสังกัด :
1. เชียงใหม่ – ยุพราชวิทยาลัย
2. เชียงราย – สามัคคีวิทยาคม
3. แม่ฮ่องสอน – ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
4. ลำพูน – จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
5. ลำปาง – บุญวาทย์วิทยาลัย
6. แพร่ – พิริยาลัยจังหวัดแพร่
7. พะเยา – พะเยาพิทยาคม
8. น่าน – สตรีศรีน่าน
เว็บไซต์ศูนย์ : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index
รายละเอียดรับสมัคร : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/attachs/news/45/olympic61.pdf

9. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2561
ว็บไซต์ศูนย์ : http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/
รายละเอียดรับสมัคร : ลิงก์รับสมัคร , เงื่อนไข , เวลาสอบ , กำหนดการ

10. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค่ายโอลิมปิก มข.)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 2 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ศูนย์ : http://olympiad.kku.ac.th/ , เงื่อนไขรับสมัคร

11. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัคร :วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ศูนย์ : http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=news&file=readnews&id=117

12. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดรับสมัคร : วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ศูนย์ : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

13. ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
เว็บไซต์ศูนย์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/ , เฟสบุค, ดาราศาสตร์

14. ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เปิดรับสมัคร : 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
เว็บไซต์ศูนย์ : https://www.sci.psu.ac.th/OlympicCamp61/index.asp
รายละเอียดรับสมัคร : คลิก .

15. ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เปิดรับสมัคร : 6 – 23 กรกฎาคม 2561
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
เว็บไซต์ศูนย์ : http://www.posn.sci.tsu.ac.th/


เตรียมตัวสอบสอวน. ผ่านการติวออนไลน์กับ Dek-D’s School คอร์สดำเนินการสอนโดยอาจารย์อดีตตัวแทนประเทศในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการผู้เชี่ยวชาญและคลุกคลีกับวงการโอลิมปิกวิชาการมากกว่า 10 ปี ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็งผ่านการทำความเข้าใจเนื้อหา ที่มาของสูตร และนำมาประยุกต์ใช้ผ่านการทำโจทย์ที่หลากหลาย ที่สำคัญที่สุดแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ แต่น้องๆ ทุกคนสามารถสอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้ น้องๆ สามารถสมัครเรียนได้โดยการคลิกเลือกรายวิชาที่รูปด้านล่างได้เลยค่ะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments