Home Quiz

Quiz

Quiz Challenge มาทดสอบความพร้อมก่อนสอบกัน เพื่อประเมินตัวเอง ค้นหาจุดอ่อนก่อนสอบจริง!

MONDAY QUIZ – Pre-Test ชีวะ ม.5 เทอม 1

99
Pre-Test ก่อนเปิดเทอม วิชาชีววิทยา ม.5 เทอม...

MONDAY QUIZ – TCAS ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต จากข้อสอบจริงวิชาสามัญ

99
ทดสอบความพร้อมก่อนสอบวิชาสามัญ เราเข้าใจเรื่อง “ไฟฟ้าสถิต” มากน้อยแค่ไหน

MONDAY QUIZ – ทดสอบความแม่น TCAS สังคมศึกษา – เศรษฐศาสตร์ จากข้อสอบจริง O-NET และ...

99
ทดสอบตัวเองก่อนสอบจริง เราเข้าใจ "เศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย" มากน้อยแค่ไหน?

MONDAY QUIZ – TCAS คณิต เรื่อง จำนวนจริง จากข้อสอบจริง PAT1

99
ทดสอบความพร้อมก่อนสอบ PAT1 เราเข้าใจเรื่อง "จำนวนจริง"...

MONDAY QUIZ – TCAS เคมีเรื่อง พันธะเคมี จากข้อสอบจริง PAT2

99
ทดสอบความพร้อมก่อนสอบ PAT2 เราเข้าใจเรื่อง "พันธะเคมี" มากน้อยแค่ไหน

MONDAY QUIZ – TCAS ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง จากข้อสอบจริง PAT2

99
ทดสอบความพร้อมก่อนสอบ PAT2 เราเข้าใจเรื่อง “การเคลื่อนที่แนวตรง”...

MONDAY QUIZ – ชีวะ ม.4 เทอม 2 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

99
ทดสอบตัวเองก่อนสอบจริง เราเข้าใจเรื่อง "พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ" มากน้อยแค่ไหน?

MONDAY QUIZ – คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ จากข้อสอบจริง O-NET ภาษาไทย

99
ทดสอบตัวเองก่อนสอบจริง เราเข้าใจเรื่อง "คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ" มากน้อยแค่ไหน

Monday Quiz – Prefix คำว่า “ไม่” ในข้อสอบ TCAS ภาษาอังกฤษ คำไหนใช้ถูกต้อง

99
ทดสอบตัวเองก่อนสอบจริง เราเข้าใจและใช้ Prefix คำว่า "ไม่"...

Quiz แนวข้อสอบ 9 วิชาฯ, O-NET ประวัติศาสตร์ไทย 9 รัชกาล

99
สวัสดีค่ะ น้องๆ ทุกคน เผลอแป๊ปเดียวก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนมกราคมกันแล้วนะคะ สำหรับ...