Home Quiz

Quiz

Quiz Challenge มาทดสอบความพร้อมก่อนสอบกัน เพื่อประเมินตัวเอง ค้นหาจุดอ่อนก่อนสอบจริง!

ฟิตก่อนสอบ TCAS65 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ตัวอย่างโจทย์จัดเต็ม พร้อมเฉลยละเอียด

99
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ จากตัวอย่างข้อสอบปี 64...

เช็กความพร้อมก่อนสอบ PAT1 TCAS65 จากแนวข้อสอบปี 64 พร้อมเฉลยละเอียด

99
เช็กความพร้อมก่อนสอบ PAT1 TCAS65 สำหรับน้องๆ #dek65...

Monday Quiz – คณิต ม.ปลาย – เวกเตอร์

99
Pre-Test ก่อนสอบปลายภาค เรื่อง เวกเตอร์

MONDAY QUIZ – PRE-TEST PAT3 วิศวะ จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ PAT3 วิศวะ

MONDAY QUIZ – PRE-TEST 9 วิชาสามัญเคมี จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญเคมี

MONDAY QUIZ – PRE-TEST 9 วิชาสามัญฟิสิกส์ จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญฟิสิกส์