Home Quiz

Quiz

Quiz Challenge มาทดสอบความพร้อมก่อนสอบกัน เพื่อประเมินตัวเอง ค้นหาจุดอ่อนก่อนสอบจริง!

MONDAY QUIZ – สอวน. ฟิสิกส์เช็กความพร้อมก่อนสอบค่าย 1 ปี 64

99
Pre-Test ก่อนสอบคัดเลือกค่าย 1 สอวน....

Monday Quiz – สอวน. คณิต ทดสอบความพร้อมก่อนสอบค่าย 1 ปี 64

99
Pre-Test ก่อนสอบคัดเลือกค่าย 1 สอวน....

MONDAY QUIZ – TCAS ภาษาอังกฤษ จากข้อสอบจริง วิชาสามัญ 64

99
วัดความพร้อมก่อนสอบ วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ Pre-test ลองทำข้อสอบจริงปี...

MONDAY QUIZ – TCAS ภาษาไทย จากข้อสอบจริง วิชาสามัญ 64

99
วัดความพร้อมก่อนสอบ วิชาสามัญ ภาษาไทย ลองทำข้อสอบจริงปี 64...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1 จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาสามัญ เราพร้อมสอบมากน้อยแค่ไหน

MONDAY QUIZ – PRE-TEST เคมี ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เคมี ม.4...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ฟิสิกส์ ม.4...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST คณิต ม.4 เทอม 1

99
Pre-Test ก่อนเปิดเทอม คณิตศาสตร์ ม.4...