HomeQuizเปิดโจทย์และเฉลย เคมี ม.4 เทอม 1 พร้อมแนะนำหลักสูตร เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม

เปิดโจทย์และเฉลย เคมี ม.4 เทอม 1 พร้อมแนะนำหลักสูตร เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม

เปิดตัวอย่างโจทย์ เคมี ม.4 เทอม 1 และเฉลยละเอียด สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นม.4 น้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาอะไรบ้าง โจทย์ยากขึ้นกว่าตอน ม.ต้นมากหรือเปล่า มีเนื้อหาอะไรใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชินบ้าง จะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันก่อนเปิดเทอม เมื่อถึงเวลาเรียนในห้องเรียน จะได้ตามครูได้ทัน ไม่งงเนื้อหา เรียนสบายขึ้นเยอะเลย

เนื้อหา เคมี ม.4 เทอม 1 ตามหลักสูตร สสวท. 2560

หลักสูตรเคมี ม.4 เทอม 1 น้องๆ จะต้องเรียนเนื้อหา 3 บทเรียนคือ ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี, อะตอมและสมบัติของธาตุ, พันธะเคมี เนื้อหาพวกนี้ถือเป็นพื้นฐานของเคมีเลย ซึ่งจะได้ใช้ความรู้อีกแน่นอน ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

ในบทนี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับ การวัด ความละเอียดของเครื่องมือวัด หน่วยในการวัด การเปลี่ยนหน่วย ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การทดลองและการบันทึกผล วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ในระดับชั้น ม.ต้น ที่น้องๆ ต้องมีก่อนเรียนบทนี้คือ อุปกรณ์และเครื่องแก้วต่างๆ

อะตอมและสมบัติของธาตุ

บทนี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการทดลองและการนำเสนอแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ท่านต่างๆ และการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อย ตารางธาตุและแนวโน้มต่างๆ ในตารางธาตุ ธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต ซึ่งความรู้ก่อนหน้าที่น้องๆ ต้องมีก่อนเรียนบทนี้ คือ อนุภาคในอะตอม ธาตุและสัญลักษณ์ธาตุ

พันธะเคมี

บทนี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับพันธะเคมีต่างๆ เช่น พันธะโควาเลนต์ พันธะไอออนิก พันธะโลหะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างพันธะ จุดเดือด จุดหลอมเหลว และการนำไฟฟ้าของพันธะ ความรู้ก่อนหน้าที่น้องๆ ต้องมีก่อนมาเรียนบทนี้ คือ อะตอม ไอออน การจัดเรียงอิเล็กตรอน เวเลนซ์อิเล็กตรอน และสมบัติของธาตุหมู่หลักตามตารางธาตุ

ตัวอย่างโจทย์จาก คอร์สเก่งเคมี ม.4 เทอม 1

ข้อนี้เป็นเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม โดยจะจัดเรียงอิเล็กตรอนของ 92U ทั้งในระดับพลังงานย่อย และระดับพลังงานหลัก การจัดระดับพลังงาน น้องๆ ควรจัดจากระดับพลังงานย่อยก่อน แล้วค่อยไปจัดระดับพลังงานหลัก จะช่วยให้จัดได้ง่ายกว่า ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มาทำให้การจัดระดับชั้นพลังงานหลักวุ่นวายเลย

เฉลยโจทย์ เคมี ม.4 เทอม 1 เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ข้อนี้เป็นเรื่องค่า EN ซึ่งเป็นค่าที่สำคัญมากๆ ค่านึงในบทโครงสร้างอะตอมเลย ซึ่งสามารถบอกได้ถึงความสามารถในการดึงให้ และรับอิเล็กตรอนกันในพันธะ ธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี หรือ EN สูงจะอยู่ส่วนขวาและส่วนบนของตารางธาตุ และอยู่ใกล้กับ F

เฉลยโจทย์ เคมี ม.4 เทอม 1 เรื่อง ค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี (EN)

ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปจะเป็นพันธะเคมีแล้ว ซึ่งข้อนี้ก็เป็นพันธะโควาเลนต์แบบออกเตต ซึ่งเมื่อเปิดเทอมแล้วน้องๆ จะได้เจอพันธะโควาเลนต์แบบอื่นๆ อีกมากมายเลย

พันธะโควาเลนต์ คือการที่สารประกอบทั่วไปจึงสร้างแรงยึดเหนี่ยวกับธาตุอื่นเพื่อให้อิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ s2+p6 = 8 อิเล็กตรอน

ธาตุที่อยู่หมู่ 18 ไม่ต้องสร้างพันธะเพิ่มก็เสถียรแล้ว, หมู่ 17 ต้องสร้าง 1 พันธะ, หมู่ 16 สร้าง 2 พันธะ, หมู่ 15 สร้าง 3 พันธะ, และหมู่ 14 สร้าง 4 พันธะ อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวต้องใส่ให้ครบ ห้ามขาดและห้ามเกิน

เฉลยโจทย์ เคมี ม.4 เทอม 1 เรื่อง พันธะโควาเลนต์

ก่อนที่จะหารูปร่างของโมเลกุลได้ โครงสร้างต้องถูกก่อน ถ้าโครงสร้างผิด รูปร่างก็จะผิดไปด้วยเลย

การเขียนโครงสร้างโมเลกุล EN ต่ำเอาไว้ตรงกลางก่อน เพราะว่า EN สูงจะไม่ดึงอิเล็กตรอนกันเอง ตัว EN สูงจะมาดึงอิเล็กตรอนจากตัวที่ EN ต่ำกว่าเสมอ ดังนั้นข้อ 1 แรก C ก็จะถูก S ดึง หรือ C เป็นอะตอมกลางนั่นเอง ข้อย่อยที่สอง C เป็นอะตอมกลางและถูก O ล้อมรอบ

เฉลยโจทย์ เคมี ม.4 เทอม 1 เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโควาเลนต์

– NO2  N เป็นอะตอมกลาง และมีตัวเดียวอ่านว่า Nitrogen ได้เลย แต่ O2 มี 2 ตัวต้องอ่านด้วยว่ามี 2 ตัว จึงอ่านเป็น dioxide
– HCl ถ้าเป็นชื่อสารประกอบจะอ่านว่า hydrogen chloride แต่ถ้าเป็นสารละลายกรด จะอ่านว่า hydrochloric acid
– NaOH หรือโซดาไฟ อ่านว่า sodium hydro oxide แต่ตัว o ติดกันจึงอ่านเป็น sodium hydroxide
– NaSH ก็อ่านว่า Sodium hydrosulfide ไปได้เลย

เฉลยโจทย์ เคมี ม.4 เทอม 1 เรื่อง การอ่านชื่อสารประกอบ

ตัวอย่างโจทย์นี้เป็นส่วนนึงของคอร์ส เก่งเคมี ม.4 เทอม 1 ของ Dek-D School เมื่อเปิดเรียนไปแล้ว น้องๆ จะได้เจอเนื้อหานี้ในห้องเรียนแน่นอน และเจอที่ซับซ้อนกว่านี้อีกด้วย ถ้าน้องๆ เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ก็จะไม่รู้สึกว่าเนื้อหามันยาก และเรียนตามครูได้ทันในห้องเรียน

คอร์สเก่งเคมี ม.4 เทอม 1 มีโจทย์แบบนี้ให้น้องๆ ได้ทำอีกเพียบ โจทย์ครอบคลุมทุกเนื้อหา เฉลยแบบละเอียด และอธิบายทฤษฎีถึงคอนเซ็ปต์แก่นแท้ของวิชาเคมี ใช้สอบได้ทุกสนาม เรียกได้ว่าเรียนครั้งเดียวเอาความรู้ไปเตรียมตัวสอบได้ทุกอย่างเลย แล้วยังมีการทดลองเคมีจริงๆ ให้น้องๆ ได้เห็นภาพมากขึ้นด้วย คอร์สนี้สอนโดย อ.เต้ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี จุฬาฯ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง สสวท. 2560 ซึ่งเนื้อหาตรงกับที่โรงเรียนสอนแน่นอน

ถ้าน้องๆ สนใจคอร์สเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่กล่องด้านล่างเลย คอร์สนี้มีอายุคอร์ส 6 เดือน สามารถเรียนซ้ำไปมากี่รอบก็ได้เลยในเวลา 6 เดือน มีหนังสือเป็นรูปเล่มส่งให้ถึงบ้านฟรี มีข้อสงสัยในบทเรียนก็พิมพ์ถาม อ.เต้ ที่ใต้คอร์สเรียนได้เลย เมื่ออาจารย์เต้ตอบกลับแล้ว จะมีแจ้งเตือนกลับไปหาน้องๆ ทันทีเลยค่ะ

ทดลองเรียนเนื้อหาม.4 เทอม 1 ก่อนได้ที่คอร์สนี้เลย

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments