Home Quiz TCAS

TCAS

มาทดสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT, PAT1, PAT2 O-NET และ 9 วิชาสามัญ

MONDAY QUIZ – PRE-TEST PAT3 วิศวะ จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ PAT3 วิศวะ

MONDAY QUIZ – PRE-TEST 9 วิชาสามัญเคมี จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญเคมี

MONDAY QUIZ – PRE-TEST 9 วิชาสามัญฟิสิกส์ จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญฟิสิกส์

MONDAY QUIZ Pre-test ทดสอบความแม่น TCAS ชีววิทยา – จากข้อสอบจริง วิชาสามัญ 64

99
Monday Quiz Pre-test วิชาสามัญ ชีววิทยา จากข้อสอบจริงปี 64

Monday Quiz – GAT เชื่อมโยง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT พาร์ทเชื่อมโยง...

MONDAY QUIZ – TCAS ภาษาไทย จากข้อสอบจริง วิชาสามัญ 64

99
วัดความพร้อมก่อนสอบ วิชาสามัญ ภาษาไทย ลองทำข้อสอบจริงปี 64...

MONDAY QUIZ – PRE-TEST 9 วิชาคณิต จากแนวข้อสอบจริงปี 64

99
Pre-Test เช็กความพร้อมก่อนสอบจริง 9 วิชาคณิต...