HomeQuizQuiz ข้อสอบจริงปี 64 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด

Quiz ข้อสอบจริงปี 64 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด

วิชาสามัญ สังคมศึกษาเป็นวิชาที่น้องๆ บ่นกันทุกปีว่ายากมาก และเป็นตัวฉุดให้คะแนนร่วงกันเป็นแถว วันนี้พี่จูนจูนเลยมีข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 64 จากพาร์ทประวัติศาสตร์จำนวน 5 ข้อมาให้น้องๆ ได้ลองทำดูว่าเราพร้อมสอบแค่ไหนแล้ว และมีเจาะลึกเนื้อหาที่ชอบออกสอบบ่อยๆ มาให้ด้วย เอาไปปรับใช้นการเตรียมสอบได้เลย

ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา มีทั้งสิ้น 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา 50 ข้อ แบ่งเป็น 5 พาร์ทดังนี้

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เนื้อหาที่ควรเน้น ความสำคัญ, ศาสดา, หลักธรรมของพระพุทธศาสนารวมทั้งศาสนาอื่นๆ และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เนื้อหาที่ควรเน้น หน้าที่พลเมืองที่ดี, ค่านิยมที่ดี, การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย, การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
 • เศรษฐศาสตร์ เนื้อหาที่ควรเน้น การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า, เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ, สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
 • ประวัติศาสตร์ เนื้อหาที่ควรเน้น การเทียบเวลาทางและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์, หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์, พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีป เอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา, ประวัติศาสตร์ไทย ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย
 • ภูมิศาสตร์ เนื้อหาที่ควรเน้น มาตราส่วนแผนที่, โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน, การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษาพาร์ทประวัติศาสตร์

ข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ ข้อที่ 1 พร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ ข้อที่ 2 พร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ ข้อที่ 3 พร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ ข้อที่ 4 พร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบจริงวิชาสามัญ สังคมศึกษา พาร์ทประวัติศาสตร์ ข้อที่ 5 พร้อมเฉลยละเอียด

น้องๆ จะเห็นเลยว่า โจทย์พาร์ทประวัติศาสตร์ออกกว้างมาก เน้นทั้งความจำและวิเคราะห์ บางข้อต้องใช้ความรู้หลายเรื่องเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คะแนนเต็ม ใช้เทคนิคของอาจารย์กนก ที่ให้ไว้ในคอร์สพิชิต TCAS สังคมศึกษา ได้เลย

เทคนิคเก็บคะแนนวิชาสามัญ สังคมศึกษา จากคอร์สพิชิต TCAS สังคมศึกษา

เทคนิค Grouping เนื้อหา สำหรับทำข้อสอบจริงวิชาสามัญ จากคอร์สพิชิต TCAS สังคมศึกษา

ฝึก Grouping เนื้อหาให้ได้ว่าแต่ละเรื่องที่เราเรียน มีใจความสำคัญอะไรบ้าง แยกออกมาเป็นหมวดหมู่ หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มีช่วงเวลาก่อน – หลังมาเกี่ยวข้อง ให้เรียงลำดับเหตุการณ์อย่างเป็นขั้นตอน เท่านี้ก็ช่วยให้เราดึงเนื้อหามาใช้ในการทำข้อสอบได้ไวยิ่งขึ้นแล้ว

เทคนิค Mind mapping และ ภาพประกอบ สำหรับทำข้อสอบจริงวิชาสามัญ จากคอร์สพิชิต TCAS สังคมศึกษา

น้องๆ ที่ชอบขีดเขียน ลองใช้ Mind mapping มาช่วยจัดระเบียบเนื้อหาก็ได้ นอกจากจะช่วยให้เราได้ทบทวนเนื้อหาแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าใจและจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วย

เทคนิค ดู Keyword ในโจทย์ สำหรับทำข้อสอบจริงวิชาสามัญ จากคอร์สพิชิต TCAS สังคมศึกษา

พอเนื้อหาแน่นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำโจทย์! เวลาทำโจทย์ให้น้องๆ สังเกตดีๆ ว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องนั้นชอบถามอะไร และต้องใช้ความรู้หรือใช้หลักการไหนมาหาคำตอบ พอรู้แล้วก็โน้ตเอาไว้เลย จะได้ไปทุ่มอ่านเรื่องนั้นๆ ให้คล่อง

ทางลัดช่วยสอบติด แบบใช้เวลาน้อยกว่า

สำหรับน้องๆ ที่อ่านเทคนิคด้านบนแล้วยังไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหน หรือวิธีที่ตัวเองทำไปนั้นถูกต้องรึเปล่า พี่จูนจูนแนะนำให้มาติดออนไลน์คอร์ส พิชิต TCAS สังคมศึกษา กับ Dek-D School ได้เลย เพราะอาจารย์กนก จันทรา เจ้าของทั้ง 3 เทคนิคด้านบน สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย ครบทั้ง 3 ปี และเตรียมคลังข้อสอบเก่า อัปเดตข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 64 พร้อมเทคนิคทำโจทย์เอาไว้เพียบ

สมัครติวออนไลน์ คอร์สพิชิต TCAS สังคมศึกษา

 • สอนโดย อาจารย์ ดร. กนก จันทรา ป.ตรี-โท สังคมศึกษา จากจุฬาฯ และปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่าย มัธยม
 • ทวนได้ 6 เดือนเต็ม ไม่จำกัดชั่วโมงทบทวน
 • Online Quiz วัดความเข้าใจในคอร์ส
 • หนังสือเรียนจัดส่งฟรีถึงบ้าน

สมัครเรียน Click

ทดลองเรียนฟรี 7 คลิป รวม 2 ชั่วโมงเต็ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สติวออนไลน์ หรือวางแผนการติวได้ที่ LINE @schooldekd

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments