HomeสอนลูกเขียนโปรแกรมวิทยาการคำนวณFacebook Live สอนเขียนโปรแกรมเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

Facebook Live สอนเขียนโปรแกรมเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

ในวันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และ AI กำลังจะทำงานแทนมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่บรรจุหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science เข้าเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ ป.1 – ม.6

วิชานี้สอนอะไร ยัดเยียดเด็กเกินไปหรือไม่ หลักสูตรของไทยเทียบกับนานาชาติแล้วเป็นอย่างไร และพ่อแม่จะเตรียมตัวให้ลูกให้พร้อมกับยุคหน้าได้อย่างไร มาฟังความคิดเห็นและร่วมสอบถามสด กับผู้เขียนหลักสูตรวิชาทั้งของไทย และระดับโลก

วิทยากร

อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต
ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และผู้เขียนแบบเรียนในระดับประถมศึกษา จากสสวท.

Pat Yongpradit

    Chief Academic Officer ของ Code.org หน่วยงานที่ผลักดัน และพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมในระดับ K-12 ในอเมริกา โดยคอร์สของ Code.org มีครูทั่วโลกนำไปใช้สอนแล้ว 750,000 คนกับนักเรียนกว่า 25 ล้านคน

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ที่เพจ สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D

9 เมษายน 2561 เวลา 19:00-20:30 น.

(ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments