วิทยาการคำนวณ

ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ ข่าวอัพเดท เนื้อหาใหม่ บทความใหม่ เกี่ยวกับภาควิชา วิทยาการคำนวณ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องทราบ ก่อนเข้าเรียนจริง ให้ลูกของคุณได้รู้ก่อนใคร

9 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ เตรียมตัวลูกให้พร้อมเรียนวิชาเขียนโปรแกรม (วิทยาการคำนวณ) ปี 61

เตรียมพร้อมรับมือวิชา วิทยาการคำนวณ  อีกเพียง 3 เดือนจะเปิดเทอมใหม่แล้ว พ่อแม่เริ่มเตรียมความพร้อมให้ลูกในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิชาใหม่ล่าสุดในขณะนี้ที่เด็กๆจะต้องเริ่มเรียน...

รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

99
เทอมใหม่ปี 2561 นี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวิชาบังคับใหม่กันแล้วนะคะ ลูกหลานใคร...

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก พร้อมบทสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้ง

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชาวิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ทำไมวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจนต้องเป็นวิชาพื้นฐานที่...

หลักสูตรวิทยาการคำนวณของประเทศอังกฤษ

  ด้วยการมองการณ์ไกลของกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาการคำนวณ และการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์สายงานด้านนี้ที่ยังต้องการกำลังคนอีกมากในอนาคต ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรวิทยาการคำนวณจึงประกาศใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ มาตั้งแต่...

ทำความรู้จักหลักสูตรวิทยาการคำนวณของฟินแลนด์ ที่เริ่มตั้งแต่ ป.1

  ฟินแลนด์นั้นได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ติดอันดับ 1 จากการจัดอันดับล่าสุดของเว็บไซต์เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม(World Economic Forum) นอกจากนั้นยังเป็นประเทศแรกๆ...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ประถมปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับ ม.ปลาย

คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กมัธยมปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง...

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

วิชาวิทยาการคำนวณ(computing science) เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว นอกจากวิชานี้จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือการสอนเรื่องของ...