HomeTCASHow to ติวให้ติดภายใน 30 วัน ก่อนสอบ A-Level เก็บบทง่าย ออกเยอะ

How to ติวให้ติดภายใน 30 วัน ก่อนสอบ A-Level เก็บบทง่าย ออกเยอะ

#Dek67 เหลือเวลาอีก 30 วันก่อนสอบ A-Level ใครที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือ แต่เนื้อหาเยอะมาก เก็บไม่ทัน ไม่รู้จะเลือกเก็บบทไหนดี อย่าเพิ่งถอดใจ ติวออนไลน์ตอนนี้ยังทัน! มาดูเนื้อหารายวิชาทั้ง 8 วิชา คณิตประยุกต์1 คณิตประยุกต์2 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สังคม ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมกันเลย!

คณิตประยุกต์ 1

เก็บคะแนนสูงสุด 51 คะแนน ประมาณ 15 – 18 ข้อ กับเรื่อง การสถิติ จำนวนจริง เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ และจำนวนเชิงซ้อน เป็น 2 บทหลักๆ ที่ไม่ยากเกินไป สามารถเก็บคะแนนได้ง่าย ถือเป็นบทพื้นฐานที่น้องๆ ห้ามทิ้งเลยนะคะ

ติว A-Level คณิตประยุกต์ 1 ภายใน 30 วันก่อนสอบ

คณิตประยุกต์ 2

เก็บคะแนนคณิตประยุกต์ 2 สูงสุด 45 คะแนน ประมาณ 6 – 10 ข้อ โดยเรื่องที่เก็บง่ายสุดจะเป็น เซตและตรรกศาสตร์ ที่ใช้เวลาคิดแต่ละข้อน้อยแต่ยังต้องมีความรอบคอบอยู่นะคะ ไม่งั้นอาจจะพลาดคะแนนไปได้ง่ายๆ ส่วนบทสถิติอันนี้ต้องพิจารณาโจทย์ให้ดี ว่าถามตรงไหน เรื่องอะไร อย่าลืมดูเงื่อนไขของโจทย์ด้วย

ติว A-Level คณิตประยุกต์ 2 ภายใน 30 วันก่อนสอบ

ฟิสิกส์

เก็บคะแนนฟิสิกส์สูงสุด 45 คะแนน ประมาณ 10 – 13 ข้อจากเรื่อง คลื่น เสียง แสง เนื้อหาที่เน้นคือ การสะท้อน หักเห แทรกสอด เลี้ยวเบนของคลื่น เสียง และเสียง กฎของสเนลล์ กระจกและเลนส์ ความเข้มเสียง การสั่นพ้องของเสียง การเกิดบีตส์ คลื่นกระแทก ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ รวมถึงเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ บทนี้ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ เวลาเจอโจทย์จะได้ไม่สับสน เข้าใจสถานการณ์ที่โจทย์ให้มา

ติว A-Level ฟิสิกส์ ภายใน 30 วันก่อนสอบ

เคมี

เก็บสูงสุด 42.5 คะแนน ได้ประมาณ 6 – 10 ข้อ เซตเคมีคำนวณ ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี ถึงจะเห็นว่าจำนวนบทเยอะแบบนี้ แต่เนื้อหาคล้ายคลึงกันเลย ถ้าเข้าใจปริมาณสารสัมพันธ์แล้ว จะเข้าใจเนื้อหาที่เหลือได้ไม่ยากเลย แล้วยังสามารถทำโจทย์เคมีคำนวณอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบทพวกนี้ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเข้าใจเนื้อหาเดียว แต่เก็บโจทย์ได้เรียบเลย เนื้อหาที่ควรเน้นของเซตนี้คือ การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี โมล มวลอะตอม สมการเคมี กฎต่างๆ ของแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส ความเข้มข้นของสารละลาย โมลาริตี้ จุดเดือดและจุดเยือกแข็ง ค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ

ติว A-Level เคมี ภายใน 30 วันก่อนสอบ

ชีวะ

เก็บ A-Level ชีวะ 38.4 คะแนน ประมาณ 12 – 18 ข้อ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อหาเน้นพวก การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล ส่วนขยายของเมนเดล พันธุประวัติ โครงสร้างทางดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน มิวเทชันระดับยีนและโครโมโซม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ส่วนเรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต จะเน้นในพาร์ทการทำงานของเซลล์เป็นพิเศษ การจำเป็นภาพจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้นานและแม่นขึ้น

ติว A-Level ชีวะ ภายใน 30 วันก่อนสอบ

สังคม

เก็บคะแนน A-Level สังคม สูงสุด 40 คะแนน แบ่งเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ 20 คะแนน ข้อสอบสังคมจะวัดความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อสอบ ถ้าเข้าใจเนื้อหา นึกภาพสถานการณ์ออก ก็ทำโจทย์ได้ไม่ยาก เนื้อหาเศรษฐศาสตร์ที่ควรเน้นคือ อุปสงค์ อุปทานและกราฟ ภาวะดุลยภาพ รูปแบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ตลาด นโยบายการเงิน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ GNP GDP และเรื่องภูมิศาสตร์อีก 20 คะแนน เกี่ยวกับโลกทางกายภาพ ข้อมูลและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ติว A-Level สังคม ภายใน 30 วันก่อนสอบ

ภาษาอังกฤษ

เก็บคะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ พาร์ท Writing 20 ข้อ 50 คะแนน เนื้อหาที่ต้องแม่นคือ

  • พาร์ทการเติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) ต้องแม่น Parts of speech ให้ครบทุกตัว แต่ที่ออกสอบบ่อยๆ คือ Verb, Verb Tense, Connectors, Proposition และ Relative pronouns
  • พาร์ทการเรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) ต้องหาคำที่เป็น main หลักของหัวเรื่องได้ว่าอยู่ในประโยคไหน, หาประโยคที่ Support Main idea ได้, หาประโยคที่เป็นข้อสรุปของบทความนี้ได้, รู้ว่า Pronoun แต่ละคำแทนอะไร และ Connector นั้นเชื่อมประโยคไปไหน ทิศทางไหน
ติว A-Level ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันก่อนสอบ

ภาษาไทย

เก็บ A-Level ภาษาไทย สูงสุด 24 คะแนน เน้นเก็บพาร์ทที่ง่ายๆ เก็บได้ในเวลาสั้นๆ เนื้อหาที่เน้นคือ การสะกดคำ การใช้คำตรงความหมาย ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง ประโยคสมบูรณ์ ระดับภาษา สำนวน ชนิดของประโยคตามเจตนา คำที่มีความหมายตรง/อุปมา คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และราชาศัพท์

ติว A-Level ภาษาไทย ภายใน 30 วันก่อนสอบ

ติวออนไลน์ A-Level67 โค้งสุดท้ายกับอาจารย์ขั้นเทพ การันตีโดย Dek-D

  • เนื้อหาครบ ตรงตาม blueprint เรียนจบแล้วพร้อมสอบได้เลย
  • ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าๆ พร้อมเทคนิคทำโจทย์รูปแบบใหม่ เน้นวัดความเข้าใจเชิงลึก ประยุกต์ใช้ได้กับโจทย์ทุกรูปแบบ
  • มีข้อสงสัย สอบถามอาจารย์ที่ใต้คอร์สเรียนได้ทันที พร้อมรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ
  • มีหนังสือรูปเล่มอย่างดี ส่งตรงถึงบ้านฟรี

ทดลองเรียนฟรี A-Level ทั้ง 8 วิชา

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากรู้ว่า ทำไมต้องติวออนไลน์ A-Level กับ Dek-D School มาหาคำตอบด้วยตัวเองใน คอร์สทดลองเรียน TCAS 8 เรื่อง 8 วิชา ทั้ง คณิตประยุกต์ 1 คณิตประยุกต์2 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สังคม ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ทดลองเรียนฟรี พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด พิเศษสุดๆ!! เรียนจบแล้วท้ายคอร์สมีโค้ดส่วนลดสำหรับสมัครคอร์สพิชิต TCAS อีกด้วยนะ ไม่ต้องคิดแล้วมาเรียนกันเลย!

สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ คลิกเลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments