HomeQuizทดสอบความแม่น TCAS เคมี ถ้าทำโจทย์นี้ได้ ทำข้อสอบได้แน่นอน

ทดสอบความแม่น TCAS เคมี ถ้าทำโจทย์นี้ได้ ทำข้อสอบได้แน่นอน

ทดสอบความแม่นก่อนสอบ TCAS เคมี ด้วยโจทย์จริงจากคอร์สพิชิต TCAS เคมี ซึงเป็นโจทย์ที่มีแนวทางและวิธีคิดคล้ายกับข้อสอบปี 64 น้องๆ #dek65 ทีกำลังเตรียมตัวสอบ ไม่ว่าจะเป็น PAT2 หรือวิชาสามัญ ก็สามารถใช้โจทย์นี้เป็นแนวทางและทดสอบความรู้ได้เลย

แนวข้อสอบจาก Test Blueprint 65

PAT2

 • การเชื่อมโยงความรู้ (15-19 ข้อ) ซึ่งโจทย์จะเป็นแบบมีสถานการณ์มาให้ แล้วน้องๆ จะต้องมาตีความเอง ว่าต้องเอาความรู้จากบทไหนมาแก้ปัญหานี้ ในข้อเดียวอาจจะใช้ความรู้จากหลายๆ บทมาประยุกต์ด้วยกัน  
 • การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (24-28 ข้อ) คือการหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ โจทย์อยากรู้อะไร เราก็ต้องคิดวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบนั้น
 • การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (15-19 ข้อ) การตีความข้อมูลจากที่โจทย์ให้มา ทั้งรูปแบบการทดลอง ตารางหรือกราฟ แล้วตอบคำถาม เลือกใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาให้ถูก

วิชาสามัญ

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ (18 – 20 ข้อ) เช่น อะตอมและสมบัติของธาตุ, พันธะเคมี, แก๊ส, เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (20 – 22 ข้อ) เช่น ปริมาณสัมพันธ์, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด–เบส, ไฟฟ้าเคมี
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร (4 – 6 ข้อ) เช่น ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี, โมล, สารละลาย

ตัวอย่างโจทย์ จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี

ข้อที่ 1 : สารละลาย

โจทย์การหาร้อยละ เป็นโจทย์ที่คำนวณง่าย แต่น้องๆ อาจจะสับสนได้ น้องๆ ต้องฝึกทำโจทย์ไว้ให้คล่อง จะได้ไม่โดนโจทย์หลอก

ข้อนี้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 2 หน่วยไม่เหมือนกัน แล้วเอามาผสมกัน

ตัวอย่างโจทย์จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี
เฉลยโจทย์เคมี เรื่อง สารละลาย

ข้อที่ 2 : สารละลาย

ในข้อสอบจริงมีโจทย์ที่เปลี่ยนหน่วยจากมิลลิโมลไปเป็น ppm โดยน้องๆ ต้องทราบว่า ppm คือ มิลลิกรัมต่อลิตร และในโจทย์ข้อนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องนี้เช่นกัน

ตัวอย่างโจทย์จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี

ข้อที่ 3 : แก๊ส

โจทย์ความสัมพันธ์ของแก๊สชนิดต่างๆ ซึ่งในข้อสอบก็จะออกหลายๆ แบบ หลายๆ ความสัมพันธ์ น้องๆ ต้องเข้าใจภาพรวมของกฎของแก๊ส

ข้อนี้เป็นโจทย์การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส เมื่อความดันและอุณหภูมิคงที่ ดังนั้นอัตราส่วนโดยโมลจะเท่ากับอัตราส่วนโดยปริมาตร

ตัวอย่างโจทย์จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี

ข้อที่ 4 : กรด-เบส

ข้อนี้เป็นข้อกรดผสมซึ่งไม่สามารถใช้สูตรคิดได้ แต่ถ้าใช้ปริมาณสารสัมพันธ์คิดจะสามารถแก้ได้ และแก้ได้กับทุกโจทย์ รวมถึงโจทย์ในข้อสอบจริงด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างโจทย์จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี

ในเรื่องกรด-เบส พาร์ทคำนวณจะคำนวณเหมือนกับสมดุลเคมี ในข้อนี้ก็เหมือนกัน ถ้าน้องๆ เอาค่า a = 10-5 ไปตอบเป็นค่า pH เลย คำตอบก็จะผิดทันที

เฉลยโจทย์เคมี เรื่อง กรด-เบส

ข้อที่ 5 : พันธะเคมี

ลักษณะโจทย์แบบนี้พบเจอได้ทั่วไปในข้อสอบ เป็นโจทย์ถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธะเคมี ซึ่งน้องๆ ต้องเข้าใจพวกคุณสมบัติของสารเป็นอย่างดี ถ้าน้องๆ เข้าใจสมบัติจะง่ายไปเลย เพราะข้อแบบนี้ไม่มีคำนวณด้วย

ข้อนี้โจทย์ให้สมบัติของธาตุมา 4 ข้อ ลำดับแรกคือลิสต์ธาตุที่อยู่ในคาบที่ 3 มาก่อน แล้วค่อยๆ พิจารณาว่าธาตุไหนคือ A B C D

ตัวอย่างโจทย์จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี
 • ธาตุที่อยู่ในคาบที่ 3 คือ Na  Mg  Al  Si  P  S  C  Ar
 • ออกไซด์ของ A และ B มีสมบัติเป็นเบส  ทำให้ทราบว่า A และ B คือ Na กับ Mg แต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหน
 • ออกไซด์ของ C และ D มีสมบัติเป็นกรด ทำให้ทราบว่า C และ D คือ P, S, Cl แต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเช่นกัน
 • พลังงานไอออไนเซซันลำดับที่ 1 ของ A มากกว่า B ทำให้ทราบว่า Mg = A และ Na = B
 • สูตรเคมีของสารประกอบที่เกิดจาก A และ C คือ AC2  ทำให้ทราบว่า C คือ Cl และ P กับ S มีโอกาสเป็น D ได้ทั้ง 2 ตัว

เมื่อหาว่า A, B, C, D คืออะไรได้แล้ว ก็ไปวิเคราะห์ตัวเลือกหาคำตอบต่อไป

เฉลยโจทย์เคมี เรื่อง พันธะเคมี

เพิ่มความแม่นและเข้าใจเคมีทุกบทแบบไม่ต้องท่องกับคอร์สพิชิต TCAS เคมี ภายในคอร์สจะมีสรุปเนื้อหาเคมีทุกบทที่ออกสอบในเนื้อหา ม.ปลาย พร้อมทั้งตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าๆ มากกว่า 300 ข้อ ซึ่งโจทย์ครอบคลุมเนื้อหาทุกแบบที่สามารถออกสอบได้ และยังมีควิซแบบนี้ให้น้องๆ ได้ทำอีกเพียบ ถ้าน้องๆ สนใจลองคลิกดูรายละเอียดคอร์สที่รูปด้านล่างก่อนได้เลย

คอร์สตะลุยโจทย์เคมีโค้งสุดท้ายก่อนสอบสำหรับ #dek65 ตะลุยโจทย์ 3 ชุดในเวลาสั้นๆ เพียง 12 ชั่วโมง สนใจคอร์สคลิกดูรายละเอียดที่กล่องด้านล่างเลย

สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ คลิกเลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments