HomeสอนลูกเขียนโปรแกรมวิทยาการคำนวณREVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.

สอนลูกเขียนโปรแกรม By Dek-D ได้นำเสนอแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วใน 3 ระดับชั้น คือ ในระดับชั้น ป.1 ป.4 และ ม.1 ซึ่งก็จะเห็นว่าแบบเรียนในแต่ละระดับนั้นมีความแตกต่าง ทั้งการออกแบบ และเนื้อหาอย่างชัดเจนค่ะ แต่สิ่งที่เห็นเป็นจุดเด่นของแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. ก็คือแบบเรียนจะออกแบบเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก และเน้นการเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาสร้างเป็นเนื้อหา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่า “วิชาวิทยาการคำนวณ” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะ

สำหรับแบบเรียนในระดับชั้น ม.4  เนื้อหาการเรียนก็จะเน้นให้เด็กได้นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นโครงงานที่เด็กสนใจค่ะ จะเป็นอย่างไร ตามมาดูกันเลยค่ะ

Photo Credit : http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626868

นี่ก็เป็นแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของสสวท.

ในระดับชั้น ม.4 เด็กจะได้เรียนอะไรจากแบบเรียนเล่มนี้

 

  • แนวคิดเชิงคำนวณ
  • การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
  • การพัฒนาโครงงาน

จะเห็นว่าแบบเรียนในระดับชั้น ม.4 ของ สสวท. สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดจะไม่ได้เน้นหนักไปในเรื่องการเขียนโปรแกรม และไม่ได้เน้นเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น แต่ในแบบเรียนนี้จะเน้นในเรื่องวิธีคิด ที่เด็กจะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ค่ะ

เนื้อหาเป็นอย่างไร
แนวคิดเชิงคำนวณ

เมื่อแนวคิดเชิงคำนวณเป็นพื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ในบทนี้เด็กก็จะได้เห็นตัวอย่างของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณ และแก้ปัญหาตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณได้ด้วย

ตัวอย่างของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณ

เด็กจะได้วาดรูปบ้านตามขั้นตอนวิธีวาดบ้าน

อย่างขั้นตอนวิธีจะเป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนวิธีมีบทบาทสำคัญเพราะนอกจากจะมีขั้นตอนวิธีในการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้ว ยังมีขั้นตอนวิธีอื่นๆ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันด้วย

เด็กจะได้ฝึกทักษะการแยกส่วน อย่างหน้านี้จะเป็นการฝึกทักษะการแยกส่วนประกอบของวัตถุต่างๆ  ซึ่งทักษะนี้ก็เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

นี่ก็เป็นกิจกรรมสร้างแบบจำลองซึ่งจะยกตัวอย่างเหตุการณ์จากการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน

แม้แบบเรียนเล่มนี้จะดูมีเนื้อหาที่เข้มข้น แต่ในเนื้อหาบางส่วนก็ยังยกตัวอย่างเหตุการณ์ จากในการ์ตูนโดราเอมอนมาให้เด็กได้ลองคิดด้วย

การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

หลังจากศึกษาการคิดเชิงคำนวณซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว ในบทนี้เด็กก็จะได้ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเพื่อออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา โดยขั้นตอนวิธีนั้นอาจมีทั้งที่ไม่ซับซ้อน และขั้นตอนวิธีที่ซับซ้อนขึ้น

ในบทเรียนก็จะยกตัวอย่างว่าจริงๆ แล้วการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์เสมอไป แต่คอมพิวเตอร์จะสามารถแก้ปัญหาได้หลายสิ่งหลายอย่าง หากมีข้อมูลและการตัดสินใจที่ชัดเจน อย่างเช่นการเลือกเมนูอาหาร

การพัฒนาโครงงาน

ในบทเรียนนี้เด็กจะได้พัฒนาโครงงานโดยเริ่มจากการศึกษาสิ่งที่เด็กสนใจ จากนั้นเด็กจะได้ดำเนินการออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นผลลัพธ์ และเผยแพร่ผลงาน

แนวคิดการพัฒนาแบบลีนของอีริค รีส ซึ่งเป็นผู้คิด และนำหลักการพัฒนาแบบลีนมาใช้ในการพัฒนาโครงงานของบริษัทสตาร์ทอัพ

แม้เป้าหมายในบทนี้จะเป็นการพัฒนาโครงงาน แต่สิ่งที่เด็กจะได้จากการพัฒนาโครงงานก็คือเด็กจะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่สนใจอย่างละเอียด รวมทั้งยังได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพความเป็นจริง และได้ในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มด้วย

เป็นยังไงบ้างคะกับแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณชั้น ม.4 ของ สสวท. จะเห็นว่าแบบเรียนเล่มนี้จะเป็นแบบเรียนที่เน้นให้เด็กได้นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์ แม้การพัฒนาโครงงานจะเป็นส่วนหนึ่งของแบบเรียนเล่มนี้ก็จริง แต่เป้าหมายหลักๆ ที่เด็กน่าจะได้รับจากแบบเรียนเล่มนี้ ก็คือการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปค่ะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments