Homeม.ปลายฟิตเพิ่มเกรด-ฟิสิกส์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (NEWTON'S LAW)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (NEWTON’S LAW)

น้องๆที่กำลังเรียนฟิสิกส์ หรือที่เคยเรียนผ่านไปแล้ว น่าจะเคยได้ยินเรื่อง “กฎของนิวตัน” กัน แล้วเคยสงสัยไหมว่า กฎของนิวตัน เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไร?  วันนี้มีตัวอย่างกฎของนิวตัน ที่เราพบในชีวิตประจำวันมาให้ดูกัน

กฎข้อที่ 1 ΣF = 0 หรือกฎของความเฉื่อย

“วัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศทางเดิมก็ต่อเมื่อ แรงลัพธ์ที่มากระทำ ต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์”

 

รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

 

หนังสือวางอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว

เช่น
-หนังสือวางอยู่นิ่งๆ ไม่มีแรงมากระทำ 
-รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
-ดาวเสาร์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เป็นแนวเดิมตลอดจนกว่าจะมีวัตถุมาชน
-การที่เราเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ด้วยจังหวะขาที่คงที่

กฎข้อที่ 2 ΣF = ma หรือกฎของความเร่ง

 “เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุ วัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์นั้น”

ออกแรงเตะฟุตบอล ฟุตบอลเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เตะ

เช่น
-การออกแรงเตะฟุตบอล ฟุตบอลเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เตะ เนื่องจากมีความเร่งจากเท้าที่เตะ
-เมื่อเราออกแรงเท่ากันเพื่อผลักรถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า รถที่บรรทุกของที่มีมวลมากกว่าจะเคลื่อนทีช้ากว่ารถที่ไม่มีของ เนื่องจากความเร่งแปลผกผันกับมวลของวัตถุนั่นเอง
-โยนหินลงมาจากยอดเขา ยิ่งตกไกลหินยิ่งเร็วขึ้นๆ เนื่องจากมีความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลก

กฎข้อที่ 3 (แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา) 

“แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม และกระทำกับวัตถุคนละชนิด”

คนถูกต่อยก็เจ็บหน้า และคนต่อยก็เจ็บมือด้วย เนื่องจากแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อกัน
เช่น 
-ชายคนที 1 ต่อยหน้าชายคนที่ 2 ชายคนที่ถูกต่อยเจ็บหน้า และชายคนที่ต่อยก็เจ็บมือด้วยเช่นกัน ยิ่งออกแรงต่อยมากเท่าใด ก็จะยิ่งเจ็บมือมากเท่านั้น
-การตอกตะปู ค้อนกับตะปูมีแรงกระทำต่อกันที่มีขนาดเท่ากัน
-ขณะที่คนกำลังพายเรือ แรงที่ไม้พายกระทำต่อน้ำ เป็นแรงกิริยา และน้ำจะดันไม้พายไปข้างหน้า ซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยา เป็นผลให้เรือเคลื่อนไปข้างหน้า ขนาดของแรงที่ไม้พายกระทำกับน้ำ เท่ากับ ขนาดของแรงที่น้ำกระทำกับไม้พาย แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน
 

หากเข้าใจเรื่องกฎของนิวตันแล้ว คราวนี้มาลองตอบคำถามกันดูหน่อย

คำถาม จรวดพุ่งออกจากฐานปล่อย น้องๆ คิดว่าเป็นข้อใดของกฎนิวตัน เพราะเหตุใด?

ลองตอบคำถามนี้กันเข้ามาได้ หรือหากน้องๆมีข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นๆ ที่พบเจอ
ในชีวิตประจำวัน แล้วอยากให้นำเสนอว่าเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อย่างไร สามารถ inbox เข้ามาได้ที่ facebook : schooldekd

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments