Homeไม่มีหมวดหมู่ร่วมค้นหานักเรียน นักศึกษา สุดยอดทักษะการใช้ดิจิทัล เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018

ร่วมค้นหานักเรียน นักศึกษา สุดยอดทักษะการใช้ดิจิทัล เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018

ICDL Thailand ขอเชิญสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยด้านทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อไปชิงตำแหน่งสุดยอดในระดับนานาชาติซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย

สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จะเป็นหัวข้อ การจัดทำเอกสาร (Word Processing (Words 2013))  และพื้นฐานการนำเสนองาน (Presentation) ส่วนในระดับอุดมศึกษา จะเป็นหัวข้อ การบันทึกและการคำนวณ ด้วยตาราง (Spreadsheets (Excel 2013)) และพื้นฐานการนำเสนองาน (Presentation)

วิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขันระดับนานาชาติ สำหรับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา จะเป็นในเรื่องการทำงานร่วมกันออนไลน์ (Online Collaboration) การจัดทำเอกสารขั้นสูง (Advance Word Processing (Word 2013)) และการบันทึกและการคำนวณ ด้วยตารางขั้นสูง (Advanced Spreadsheets (Excel 2013))

โดยงานนี้เด็กที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยจะได้ไปตัวแทนแข่งในระดับนานาชาติแล้ว ยังจะได้ร่วมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล และยังได้รับรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารและห้องพักระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน และยังมีวุฒิบัตรมอบให้ด้วย และสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในระดับนานาชาตินอกจากจะมีเงินรางวัลมูลค่า 200  USD และได้รับรางวัลอื่นๆ แล้ว แล้วยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ ICDL เป็นเวลา 1 สัปดาห์ด้วย

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาสามารถส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สถาบันละ 2 คน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย นี้ ซึ่งกำหนดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับประเทศไทย จะมีขึ้นในวันวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. และการแข่งขันในระดับนานาชาติจะมีขึ้นในวันที่ 5 ก.ย. นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/icdlcompetition2018

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments