Homeสอวน. รวมระเบียบการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย1) ปี 2562

[ครบที่สุด] รวมระเบียบการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย1) ปี 2562

รวบรวมกำหนดการสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ของทุกวิชาและศูนย์สอบ ประจำปี 2562

วันสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าค่าย สอวน.คืออะไร ? ทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กค่าย คลิกที่นี่เลยค่ะ

เรียงตามวิชา

ชีววิทยา

ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ
เลือกสถานที่สอบ 1 ที่ จาก 6 ที่
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : https://www.bkkposn.com/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 11 – 31 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://olympic.sc.su.ac.th/

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียน 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี 
โดยแบ่งสถานที่สอบออกเป็น 2 ศูนย์ ตามเขตพื้นที่ ดังนี้
1.ผู้สมัครจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และอ่างทอง ให้เข้าสอบที่ศูนย์สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2.ผู้สมัครจากโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีให้เข้าสอบ
ที่ศูนย์สอบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.44.40.48/samak/files/quota_doc/Olympic62.pdf
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.kmutnb.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในขอบข่ายรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5 ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=news&file=readnews&id=138
ลิงก์รับสมัคร : http://sutcamp.sut.ac.th/olympic62/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัคร : 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/#
ประกาศรับสมัคร : www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/pdf/ประกาศรับสมัคร62.pdf

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sci.tsu.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ผู้สมัครสาขาวิชาชีววิทยา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
เวลาที่จัดสอบ : 3 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

เคมี

ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ
เลือกสถานที่สอบ 1 ที่ จาก 6 ที่
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : https://www.bkkposn.com/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 11 – 31 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://olympic.sc.su.ac.th/

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียน 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี 
โดยแบ่งสถานที่สอบออกเป็น 2 ศูนย์ ตามเขตพื้นที่ ดังนี้
1.ผู้สมัครจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และอ่างทอง ให้เข้าสอบที่ศูนย์สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2.ผู้สมัครจากโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีให้เข้าสอบ
ที่ศูนย์สอบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.44.40.48/samak/files/quota_doc/Olympic62.pdf
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.kmutnb.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในขอบข่ายรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – 5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=news&file=readnews&id=138
ลิงก์รับสมัคร : http://sutcamp.sut.ac.th/olympic62/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัคร : 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/#
ประกาศรับสมัคร : www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/pdf/ประกาศรับสมัคร62.pdf

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sci.tsu.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ผู้สมัครสาขาวิชาเคมี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
เวลาที่จัดสอบ : 3 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

คณิตศาสตร์

ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ
เลือกสถานที่สอบ 1 ที่ จาก 6 ที่
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลิงก์รับสมัครhttps://www.bkkposn.com/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 11 – 31 กรกฏาคม 2562 
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
เวลาที่จัดสอบ : 26 สิงหาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://olympic.sc.su.ac.th/

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียน 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี 
โดยแบ่งสถานที่สอบออกเป็น 2 ศูนย์ ตามเขตพื้นที่ ดังนี้
1.ผู้สมัครจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และอ่างทอง ให้เข้าสอบที่ศูนย์สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2.ผู้สมัครจากโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีให้เข้าสอบ
ที่ศูนย์สอบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.44.40.48/samak/files/quota_doc/Olympic62.pdf
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.kmutnb.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในขอบข่ายรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

ศูนย์ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/posn/
ลิงก์รับสมัคร :
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คลิกที่นี่
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คลิกที่นี่
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คลิกที่นี่
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัคร : 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/#
ประกาศรับสมัคร : www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/pdf/ประกาศรับสมัคร62.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sat.psu.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
ผู้สมัครสาขาชีววิทยา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ของ
เวลาที่จัดสอบ : 17 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

ฟิสิกส์

ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ
เลือกสถานที่สอบ 1 ที่ จาก 6 ที่
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : https://www.bkkposn.com/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 11 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://olympic.sc.su.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 8 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.ku.ac.th/blog/posn-announcement-2562
ลิงก์รับสมัคร : https://www.sci.ku.ac.th

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในขอบข่ายรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=news&file=readnews&id=138
ลิงก์รับสมัคร : http://sutcamp.sut.ac.th/olympic62/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัคร : 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/#
ประกาศรับสมัคร : www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/pdf/ประกาศรับสมัคร62.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.3 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sat.psu.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ผู้สมัครสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
เวลาที่จัดสอบ : 4 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

คอมพิวเตอร์

ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ
เลือกสถานที่สอบ 1 ที่ จาก 6 ที่
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : https://www.bkkposn.com/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 11 – 31 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
เวลาที่จัดสอบ : 26 สิงหาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://olympic.sc.su.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 8 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.ku.ac.th/blog/posn-announcement-2562
ลิงก์รับสมัคร : https://www.sci.ku.ac.th

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในขอบข่ายรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=news&file=readnews&id=138
ลิงก์รับสมัคร : http://sutcamp.sut.ac.th/olympic62/

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัคร : 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 13.00 – 16.00 น
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/#
ประกาศรับสมัคร : www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/pdf/ประกาศรับสมัคร62.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฏาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sat.psu.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ผู้สมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
เวลาที่จัดสอบ : 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

ดาราศาสตร์

โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 8 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 – 30 ธันวาคม 2549
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป และศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.3,ม.4 และม.5)
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 8 (ตึก EP) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ลิงก์รับสมัคร : www.samsenplanetarium.com/register
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://samsenplanetarium.com/

โครงการศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562 และเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 – 31 ธันวาคม 2549
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 และเกิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2543
และเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
จังหวัดในภาคกลาง 21 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร ชัยนาท นครนายก
นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
จังหวัดในภาคตะวันตก 5 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี ราชบุรี
จังหวัดในภาคตะวันออก 7 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรีนนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
กำหนดการรับสมัคร : https://sites.google.com/view/cuastroolympiad/ประกาศรบสมคร
ขั้นตอนการรับสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1gNQlWKoQ5lAjysTT6d-ZsKkAr36fvSnX/view

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ดาราศาสตร์ ม.ต้น รับสมัคร ม.1 เกิดระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2549 ม.2 เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2549 ม.3 เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2549
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย รับสมัคร ม.1 – ม.5 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป
และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลิงก์รับสมัคร : epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index?pageid=Y21WbmFYTjBjbUYwYVc5dWZGUnRjRVpOVlRFMlducFdUMUpGTURBPQ==
ประกาศรับสมัคร : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/attachs/news/70/olympic62.pdf

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ในปีการศึกษา 2562 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2549
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไป และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4
ลิงก์รับสมัคร : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฎาคม 2562 
ระดับชั้นที่สมัครได้ : ม.1 – ม.5 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sat.psu.ac.th/

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ผู้สมัครสาขาวิชาดาราศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
เวลาที่จัดสอบ : 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร
: 1 – 15 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้
: นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เวลาที่จัดสอบ : 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
: http://www.sk.ac.th/index.html

4 ศูนย์สอบรับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


เรียงตามศูนย์สอบ

1.ศูนย์ สอวน.ส่วนกรุงเทพมหานคร
สถานที่สอบ
เลือกสถานที่สอบ 1 ที่ จาก 6 ที่
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันเปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
ลิงก์รับสมัคร : https://www.bkkposn.com/

2.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันเปิดรับสมัคร : 11 – 31 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : รับสมัครนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรปราการ
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://olympic.sc.su.ac.th/ 

3.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเปิดรับสมัคร : 8 – 31 กรกฏาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียน 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
วิชาที่เปิดสอบ : ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.ku.ac.th/blog/posn-announcement-2562
ลิงก์รับสมัคร
: https://www.sci.ku.ac.th

4.ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันเปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฏาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียน 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี
1.ผู้สมัครจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และอ่างทอง ให้เข้าสอบที่ศูนย์สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2.ผู้สมัครจากโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีให้เข้าสอบ
ที่ศูนย์สอบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 
วิชาที่เปิดสอบ : คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.44.40.48/samak/files/quota_doc/Olympic62.pdf
ลิงก์รับสมัครhttp://www.sci.kmutnb.ac.th/

5.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันเปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
ลิงก์รับสมัคร : http://science.buu.ac.th/posn-buu/

6.โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในขอบข่ายรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และพะเยา
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

7.ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/

8.ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.kku.ac.th/
คู่มือการสมัครสอบ : http://olympiad.kku.ac.th/uploads/Instruction_Olympiad_2019.pdf

9.โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562 
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympic.sut.ac.th/olympic/
ลิงค์รับสมัคร : http://sutcamp.sut.ac.th/olympic62/

10.ศูนย์ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
วิชาที่เปิดสอบ : คณิตศาสตร์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/posn/
ลิงก์รับสมัคร :
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คลิกที่นี่
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คลิกที่นี่
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คลิกที่นี่
สมัครสอบศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกที่นี่

11.โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/p4

12.ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ลิงก์รับสมัคร : https://entry.wu.ac.th/olympic/apply1.asp

13.ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัคร : 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังา และภูเก็ต
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
ลิงก์รับสมัคร : http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/#
ประกาศรับสมัคร : www.sci.psu.ac.th/OlympicCampInfo/pdf/ประกาศรับสมัคร62.pdf

14.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฎาคม 2562 
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ชีววิทยา
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sci.tsu.ac.th/

15.โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กรกฎาคม 2562 
รับสมัคร : นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และพัทลุง
วิชาที่เปิดสอบ : ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.posn.sci.tsu.ac.th/

16.โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 8 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 – 30 ธันวาคม 2549
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป และศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.3,ม.4 และม.5)
วิชาที่เปิดสอบ : ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 8 (ตึก EP) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ลิงก์รับสมัคร : www.samsenplanetarium.com/register
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://samsenplanetarium.com/ 

17.โครงการศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 31 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562 และเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 – 31 ธันวาคม 2549
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 และเกิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2543
และเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
จังหวัดในภาคกลาง 21 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร ชัยนาท นครนายก
นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
จังหวัดในภาคตะวันตก 5 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี ราชบุรี
จังหวัดในภาคตะวันออก 7 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
วิชาที่เปิดสอบ : ดาราศาสตร์
เวลาที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรีนนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
กำหนดการรับสมัคร : https://sites.google.com/view/cuastroolympiad/ประกาศรบสมคร
ขั้นตอนการรับสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1gNQlWKoQ5lAjysTT6d-ZsKkAr36fvSnX/view

18.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร : 1 – 5 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นที่สมัครได้ :
ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
ผู้สมัครสาขาชีววิทยา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
ผู้สมัครสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 19 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
วิชาที่เปิดสอบ : เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ดาราศาสตร์, ภูมิศาสตร์
วันที่จัดสอบ : 25 สิงหาคม 2562 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mwit.ac.th/

19.ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร
: 1 – 15 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร
: นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
วิชาที่เปิดสอบ
: ดาราศาสตร์
วันที่จัดสอบ
: 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
: http://www.sk.ac.th/index.html


น้องๆ สามารถเตรียมตัวสอบสอวน. ผ่านการติวออนไลน์กับ Dek-D’s School คอร์สดำเนินการสอนโดยอาจารย์อดีตตัวแทนประเทศในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการผู้เชี่ยวชาญและคลุกคลีกับวงการโอลิมปิกวิชาการมากกว่า 10 ปี ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็งผ่านการทำความเข้าใจเนื้อหา ที่มาของสูตร และนำมาประยุกต์ใช้ผ่านการทำโจทย์ที่หลากหลาย ที่สำคัญที่สุดแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ แต่น้องๆ ทุกคนสามารถสอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้ น้องๆ สามารถสมัครเรียนได้โดยการคลิกเลือกรายวิชาที่รูปด้านล่างได้เลยค่ะ

ติดตามสาระความรู้และข่าวสารสำหรับการสอบ สอวน.ได้ที่ Facebook Dek-D’s School : คอร์สออนไลน์คุณภาพ ที่เรียนได้ทุกคน วางแผนเตรียมสอบสอวน.กับ พี่ๆ Dek-D’s School ได้ฟรี!!!ที่ Line @schooldekd

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments