HomeQuizเฉลย PRE-TEST เคมีม.ปลาย วัดความเข้าใจเคมีทุกบท

เฉลย PRE-TEST เคมีม.ปลาย วัดความเข้าใจเคมีทุกบท

ตามสัญญาค่ะวันนี้พี่มุกมีเฉลย Quiz PRE-TEST เคมีม.ปลายมาฝากกัน น้องๆ คนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำ Quiz สามารถ คลิก Quiz PRE-TEST ได้เลยเข้าไปทำก่อนเเล้วค่อยกลับมาดูเฉลยน้า เเละอย่าลืมนะว่าวันนี้มี PRE – TEST วิชาฟิสิกส์ด้วยตอน 6 โมงเย็น อย่าลืมเข้าไปลองทำกันน้า เเเต่ก่อนที่จะเริ่มทำ Quiz วิชาต่อไปมาดูเฉลยเคมีกันเลยจ้า

เฉลย Quiz วันนี้พี่มุกจะเเบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

  • Part 1 : พี่มุกจะทบทวน Concept ของเเต่ละเรื่องพร้อมสรุปสูตรที่ต้องใช้เเละข้อควรระวังในการทำข้อสอบของเรื่องนั้นๆ
  • Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด

น้องๆ พร้อมกันรึยังคะ ถ้าพร้อมเเล้วมาดูเฉลยกันเลยค่า ^^

ข้อที่ 1 เรื่อง คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้าเป็นบทย่อยของเรื่องอะตอมเเละตารางธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของเเบบจำลองอตอมของโบร์ ซึ่งในเรื่อง คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีสูตรที่ใช้เป็นประจำดังนี้สูตรคำนวณเคมี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อควรระวัง : เรื่องคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งที่ต้องระวังในการทำข้อสอบ คือ การเปลี่ยนหน่วย !!!!! โจทย์มักจะถามความยาวคลื่นในหน่วยต่างๆ น้องๆ ต้องดูให้ดีๆว่าโจทย์ต้องการคำตอบในหน่วยไหน 

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียดเฉลยโจทย์ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อที่ 2 : เรื่องอะตอมเเละตารางธาตุ

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : อะตอมเเละตารางธาตุมักจะถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เลขมวล, โปรตรอน, นิวตรอนเเละอิเล็กตรอน น้องๆ สามารถอ่านเพิ่มเติ่มได้ที่ ทริคการจำ จำไม่ลืม ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์สัญลักษณ์นิวเคลียร์

ข้อควรระวัง : อย่าลืมเรื่องประจุอะตอมก่อนคิดหาความสัมพันธ์ประหว่างโปรตรอนหรือนิวตรอน 

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด เฉลยโจทย์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ

ข้อ 3 : เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : การจัดเรียงอิเล็กตรอนในเเต่ละระดับพลังงานย่อยสามารถบรรจุได้ดังนี้ การบรรจุอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน

ข้อควรระวัง : อย่าลืมว่าต้องใส่อิเล็กตรอนในเเต่ละออร์บิทัลก่อนเเล้วจึงใส่อิเล็กตรอนให้เข้าคู่กัน 

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด  เฉลยโจทย์ เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ข้อ 4 : เรื่อง พันธะเคมี 

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : พันธะเคมีสามารถเเบ่งได้เป็น พันธะภายในโมเลกุล (intramolecular bond) เเละ พันธะระหว่างโมเลกุล (intermolecular bond) ซึ่งสามารถเเบ่งได้ดังนี้ ชนิดของพันธะเคมี

ข้อควรระวัง : น้องๆ ต้องเข้าใจหลักการของเเต่ละพันธะเเละเเยกได้ว่าโมเลกุลที่โจทย์ให้มานั้นเป็นพันธะชนิดไหน

Patr 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด  เฉลยโจทย์ เรื่อง พันธะเคมี

ข้อ 5 : เรื่อง เคมีนิวเคลียร์

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : เคมีนิวเคลียร์ เป็นการถามถึงเรื่อง ครึ่งชีวิตของธาตุกัมตรังสีซึ่งมีสูตรดังนี้ สูตรการหาครึ่งชีวิตของธาตุ

ข้อควรระวัง : เรื่องนี้ง่ายควรเก็บคะเเนนเเต่ต้องระวังตอนคิดคำนวณ 

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด  เฉลยโจทย์ เรื่อง ครึ่งชีวิต

ข้อ 6 : เรื่อง สารละลาย

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : เรื่องสารละลายเน้นการคำนวณเเละมีหลายสูตรเเต่สำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นการเตรียมสารเคมีจึงใช้สูตร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ฟิตเพิ่มเกรด เคมี ม.ปลาย – สารละลาย เเละสำหรับการเจือจางสารละลายซึ่งมีสูตรดังนี้ 

  • C1 V1 = C2 V2
  • Cรวม Vรวม = C1 V1 + C2 V2 + Cn Vn กรณีผสมตั้งแต่ 2 ความเข้มข้นขึ้นไป

ข้อควรระวัง : ระวังเรื่องการเปลี่ยนหน่วยต้องดูให้ดีว่าโจทย์ต้องการคำตอบสุดท้ายในหน่วยไหน 

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด  เฉลยโจทย์ เรื่อง สารละลาย

ข้อ 7 : เรื่อง เเก๊ส

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : เเก๊สก็ยังคงเป็นเรื่องที่เน้นการคำนวณ ลองทำโจทย์เพิ่มเติมได้ที่ ฟิตเพิ่มเกรด เคมี ม.ปลาย – เเก๊ส เเละ ทวงคืนคะเเนน PAT2 เรื่อง เเก๊ส นอกจากนนั้นพี่มุกได้สรุปสูตรต่างๆ ที่ใช้บ่อยให้ดังนี้รวมสูตร เรื่อง แก๊ส

ข้อควรระวัง : สูตรเเต่ละอันใช้เเตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าโจทย์กำหลดให้ตัวเเปลไหนคงที่น้องๆ ต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้จึงจะสามารถเลือกใช้สูตรได้ถูกต้อง

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด  เฉลยโจทย์ เรื่อง แก๊ส

ข้อ 8 : อัตราการเกิดปฏิกิริยา

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมีใช้บอกถึงการดำเนินไปของปฎิกิริยา จำนวนสารตั้งต้นที่ถูกใช้ไปเเละจำนวนสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งข้อสอบสามารถออกได้ทั้งการคำนวณเเละทฤษฎีสรุปสูตร อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อควรระวัง : อาจต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ละเอียดเพราะโจทย์เรื่องนี้สามารถออกพลิกเเพลงได้หลากหลาย

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด เฉลยโจทย์ อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ข้อ 9 : สมดุลเคมี

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : เน้นการดุลสมการเเละการหาค่าคงที่สมดุล มีโจทย์เพิ่มเติมให้น้องๆ ได้ลองทำได้ในบทความ ทวงคืนคะเเนน PAT2 เรื่อง สมดุลเคมี

โดยมีสูตรที่ใช้บ่อยดังนี้ สรุปสูตร สมดุลเคมี

ข้อควรระวัง : ต้องดูว่าโจทย์ให้ค่า K มาในรูปไหนจะได้เลือกใช้สูตรได้ถูกต้อง 

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด เฉลยโจทย์ สมดุลเคมี

ข้อ 10 : ไฟฟ้าเคมี 

Part 1 Concept เเละ สรุปสูตร : ไฟฟ้าเคมีส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาซึ่งพี่มุกได้สรุปไว้ให้เเล้วจ้าสรุปเนื้อหา ไฟฟ้าเคมี

ข้อควรระวัง : ต้องเเยกให้ออกว่าอะตอมไหนเป็นตัวรับหรือจ่ายอิเล็กตรอน

Part 2 : เฉลยข้อสอบเเบบละเอียด เฉลยโจทย์ ไฟฟ้าเคมี

เป็นยังไงกันบ้างคะ พี่มุกเชื่อว่าวันนี้น้องๆ คนไหนที่อ่านมาถึงตรงนี้จะต้องได้ความรู้เเบบอัดเเน่นพร้อมไปสอบเเน่นอน ที่สำคัญอย่าลืมฝึกทำโจทย์เเละทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะ พี่มุกเชื่อว่าความขยันเเละความตั้งใจจะทำให้เราเก่งขึ้นได้อย่างเเน่นอนค่ะ

เเละเหมือนเดิมเลยถ้าน้องๆ คนไหนที่มีคำถามสามารถมาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Dek-D School หรือ Line @Schooldekd ส่วนน้องๆ ม.4 เเละ ม.5 ที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอมหรือเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการสอบ TCAS สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่คอร์ส พิชิต TCAS เคมีครบทุกบท หรือ พิชิต TCAS เคมี เเบบรายบท สอนโดยดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (อ.เต้) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสที่จะได้เรียนกับตัวจริงด้านเคมีแบบนี้มีไม่บ่อยห้ามพลาดนะคะเป็นกำลังใจให้ #Dek62 สอบติดมหาลัยที่อยากได้ไปพร้อมกัน ?

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments