HomeTCASเจาะลึกข้อสอบ A-Level ภาษาไทย อ้างอิงแนวข้อสอบปีล่าสุด ( ปี 2566 ) พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยละเอียด

เจาะลึกข้อสอบ A-Level ภาษาไทย อ้างอิงแนวข้อสอบปีล่าสุด ( ปี 2566 ) พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยละเอียด

เจาะลึกข้อสอบ A-Level ภาษาไทย อ้างอิงแนวข้อสอบปีล่าสุด (ปี 2566) ข้อสอบ A-Level ภาษาไทยออกอะไรบ้าง มีกี่ข้อ คะแนนเต็มกี่คะแนน ให้เวลาทำเท่าไหร่ ข้อสอบจริง A-Level ภาษาไทยปีล่าสุดออกอะไร มีเทคนิคทำข้อสอบอย่างไร มาดูกัน

ลักษณะข้อสอบ A-Level ภาษาไทย

หัวข้อที่ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย ทั้ง 4 พาร์ท แบบละเอียดมีดังนี้

การอ่าน

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

การเขียน

 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

การพูด การฟัง

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย
 • ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง
 • ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A-Level ภาษาไทย ปีล่าสุด ( ปี 2566 )

เฉลยเทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ต้องตอบ 2. เวลาเจอโจทย์ถามเรื่องประโยคที่สมบูรณ์ ให้น้อง ๆ หากริยาหลักของประโยคให้เจอ และต้องระวังโดนคำเชื่อมหลอก อย่างตัวเลือกข้อ 2. คำว่า “ที่” เป็นคำเชื่อม ไม่ใช่กริยาหลัก ทำให้ข้อ 2. ไม่เป็นประโยค

เฉลยเทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ต้องตอบ 2.

ส่วนนำ คือย่อหน้าแรกของเรียงความ ต้องเป็นการเกริ่น การพูดถึงความสำคัญ และถ้า น้อง ๆ สังเกต Keyword ในตัวเลือกแต่ละข้อจะเห็นว่าตัวเลือกที่เหลือไม่ใช่ส่วนนำเลย
ตัวเลือก 1. ดังกล่าวข้างต้น ตัวเลือก 3. เหล่านี้ และตัวเลือก 4. นอกเหนือจาก แสดงว่ามีการพูดถึงก่อนหน้านั้นแล้ว ส่วนตัวเลือก 5. ทางตรงและทางอ้อม เหมือนเป็นการสรุปมากกว่าที่จะเป็นส่วนนำ

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ต้องตอบ 1.

มีการบอกโทษของบุหรี่เร้าให้เราเกิดความกลัวว่าเป็นตัวร้าย จะมีผลกับหัวใจเรา เราต้องหยุดสูบแล้ว หรือไม่ควรไปยุ่งกับมันเลย

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ต้องตอบ 4.

จำไว้นะ คำว่า ใช่ว่า = ไม่ใช่ ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นการตำหนิทั้งหมด และมีการเหน็บแนมประชดประชันอยู่ด้วย

เทคนิคทำข้อสอบ ข้อนี้ต้องตอบ 2.

เวลาเจอโจทย์แบบนี้ น้องๆ ลองใช้คำว่า เพราะ และคำว่าจึง เข้าไปแทนในประโยคดู
ถ้าประโยคไหนต้องใช้คำว่าเพราะ จะเป็นการอนุมานจากผลไปเหตุ เช่น เอกสิทธิ์สอบได้ที่ 1 ของระดับชั้น เพราะเขาอ่านหนังสือทุกวัน
ส่วนตัวเลือกที่ 2. ถ้าลองใช้คำว่าจึง จะได้ใจความว่า ฝนตกแล้วตากผ้าในร่ม ผ้าจึงเหม็นอับ ประโยคนี้จะเป็นการอนุมานจากเหตุไปผล

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้รู้จักข้อสอบ A-Level ภาษาไทยแบบละเอียดสุดๆ พร้อมกับดูตัวอย่างแนวข้อสอบจริงปีล่าสุดแล้ว ทำได้กี่ข้อเอ่ย

พี่จูนจูนแอบแนะนำว่า น้อง ๆ ที่อยาก UP คะแนนรวมให้สอบติด ห้ามทิ้งวิชาช่วยอย่าง A-Level ภาษาไทยเด็ดขาด ภาษาไทยใช้เวลาเตรียมตัวไม่มาก เริ่มตอนนี้ยังทัน แต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง มาติวออนไลน์คอร์ส พิชิต TCAS ภาษาไทย A-Level กับ Dek-D School สิ

สมัครติวคอร์สพิชิต TCAS ภาษาไทย A-Level

 • สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ครบทั้ง 4 พาร์ทตาม Blueprint 67 ได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง หลักการใช้ภาษา
 • เฉลยแนวข้อสอบ A-Level ปีล่าสุด เฉลยละเอียดทุกข้อ แจกเทคนิคที่ใช้ทำข้อสอบได้จริงแบบไม่มีกั๊ก
 • สอนโดย อ.บาส ดีกรีป.ตรี-โท เกียรตินิยม เอกภาษาไทยโดยตรง ประสบการณ์การสอนแน่นทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับโรงเรียน
 • ทวนซ้ำได้ 6 เดือนเต็ม ไม่จำกัดชั่วโมงใดๆ ทั้งสิ้น

ทดลองเรียนคอร์ส พิชิต TCAS ภาษาไทย A-Level

เรื่องประโยคสมบูรณ์

เรื่องการเรียงลำดับข้อความ

สอบถามรายละเอียดคอร์ส และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School เพิ่มเติมที่ Line @schooldekd

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments