ผ่าข้อสอบ PAT1 เจาะลึกแต่ละบท เตรียมตัวยังไงให้คะแนนพุ่งปรี๊ด

0
12489

สวัสดีค่ะ น้องๆ #Dek63 ทุกคน อีกประมาณ 200 วันก็จะถึงวันสอบ GAT PAT แล้ว น้องๆ เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือกันยังเอ่ย ถ้ายังไม่เริ่มไม่เป็นไรนะ วันนี้พี่บิวจะพาน้องๆ ไปเจาะลึกข้อสอบ PAT1 ว่าบทไหนออกง่าย ออกเยอะ แล้วเรื่องไหนที่ออกบ่อยๆ ออกทุกปี โดยพี่บิวจะเรียงบทจากบทง่ายๆ ที่ออกเยอะ น่าเก็บคะแนน ไปจนถึงบทยากนะ แต่ก่อนที่จะไปดูบทแรก พี่บิวมีกราฟเปรียบเทียบความยากง่ายของข้อสอบ กับกราฟที่เปรียบเทียบว่าบทไหนออกน้อย ออกมาก ว่าแล้วมาดูกันเลย

จากกราฟจะเห็นว่าบทสถิติเป็นบทที่ออกเยอะสุด แล้วระดับความยากของข้อสอบไม่มากด้วย จึงเป็นบทที่น่าเก็บคะแนนที่สุดแล้ว ถ้าพร้อมแล้วมาดูบทแรกกันเลย 

สถิติ

บทแรกที่น่าเก็บคะแนนเลยคือบทสถิติ เป็นบทที่ออกสอบเยอะมากประมาณ 5 ข้อได้เลย ยิ่งปีหลังๆ ยิ่งออกข้อปรนัยมากกว่าข้ออัตนัยด้วย และบทสถิตินี้ข้อสอบไม่ยาก เมื่อเทียบกับบทอื่นๆ ข้อสอบสถิติส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลมาชุดนึงแล้วถามตรงๆ เลย ถ้าเราไม่แทนค่าผิด ไม่แทนสูตรผิด เราสามารถเก็บคะแนนจากบทนี้ได้ไม่ยากเลย

เรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ 5 ข้อ คือ

1. สถิติเบื้องต้น
2. สถิติเบื้องต้น + การแปลงข้อมูล
3. ตารางแจกแจงความถี่
4. การแจกแจงปกติ (ออกทุกปี)
5. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (ออกทุกปี)

จำนวนจริง

เนื้อหาหลักๆ ของบทจำนวนจริง มันเป็นเรื่องของพีชคณิต มีกลิ่นอายของคณิต ม.ต้นอยู่ ถ้าน้องๆ คนไหนแม่นเนื้อหา ม.ต้นดีอยู่แล้ว จะสบายไปเลย บทจำนวนจริงเป็นบทพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งการแก้สมการ อสมการ แยกตัวประกอบ พหุนาม ฯลฯ ล้วนถูกนำไปใช้กับบทอื่นๆ ได้ทั้งนั้น และเนื่องจากบทจำนวนจริงเป็นเรื่องพื้นฐานทำให้ข้อสอบไม่ยากมาก แต่ข้อเสียคือ เรื่องจำนวนจริงจะมีเนื้อหาเยอะ ทำให้ข้อสอบออกได้หลายแบบ ทำให้เรารับมือกับบทนี้ได้ยากนิดนึง

บทจำนวนจริงออกสอบประมาณ 3 ข้อ เรื่องที่ออกบ่อยๆ ทุกปีคือ

1. สมการ/อสมการติดค่าสัมบูรณ์
2. สมการ/อสมการติดรากที่สอง
3. เบ็ดเตล็ด คือ โจทย์ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน อาจจะเป็นโจทย์ที่ ให้เงื่อนไขของจำนวนมา แล้วถามว่าคำตอบอยู่ในช่วงไหน หรือจะมีเรื่องของเซตมาร่วมด้วย โจทย์สามารถดิ้นได้หลายแบบ ถ้ายังไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไง กดเรียนเพิ่มเติมในบทจำนวนจริง ได้เลยจ้า

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

บทความสัมพันธ์และฟังก์ชันในข้อสอบ PAT1 มักจะเอามาออกประมาณ 3-4 ข้อ จะชอบออกเรื่องเดิมๆ มาไม่ยากมาก และจะชอบไปผสมกับบทอื่นๆ เช่น แคลคูลัส 

เรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ ทุกปี คือ

1. โดเมนและเรนจ์
2. ฟังก์ชันประกอบ
3. ฟังก์ชันบทช่วง
4. เบ็ดเตล็ด คือ โจทย์ที่มีรูปแบบไม่แน่นอน ดิ้นได้หลายแบบ

ตรรกศาสตร์

ในข้อสอบ PAT1 จะออกสอบบทตรรกศาสตร์ประมาณ 1-2 ข้อ เป็นข้อกา โจทย์จะถามเลยว่า ข้อไหนเป็นจริงหรือเป็นเท็จ หรือโจทย์จะให้ ก. ข. ค. มาแล้วถามว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกและมักจะออกเรื่องเดิมๆ แบบเดิมๆ เสมอ น้องๆ ควรเก็บบทนี้ให้ได้นะ

บทตรรกศาสตร์ออกสอบประมาณ 1-2 ข้อดังนี้

1. ค่าความจริงของประพจน์ (ออกทุกปี) จะให้หาว่าประพจน์นี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จตรงๆ เลย
2. ตัวบ่งปริมาณ จะมีให้แก้สมการ/อสมการ ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แล้วให้หาค่าความจริงของประพจน์

เซต

บทเซตเป็นอีกบทนึง ซึ่งเป็นบทพื้นฐานที่สามารถเชื่อมกับบทอื่นๆ ได้อีกมากมาย ในข้อสอบ PAT1 บทเซตจะออกตรงๆ ประมาณ 1-2 ข้อ แล้วจะนำความรู้พื้นฐานไปใช้กับบทอื่นๆ เช่น ยูเนียน อินเตอร์เซก คอมพลีเมนต์ ผลต่าง เป็นต้น

บทเซตจะออกประมาณ 1-2 ข้อดังนี้

  1. จำนวนสมาชิกของเซต (ออกทุกปี) ใช้แผนภาพเวนน์หาตรงๆ ได้เลย ไม่ยากมาก
  2. เอกลักษณ์ของเซต (ออกบางปี) ส่วนนี้โจทย์ชอบออกมาแบบให้ ก. ข. ค. แล้วถามว่าข้อใดผิด ข้อใดถูก ส่วนนี้น้องๆ ต้องแม่นทฤษฎีของเซตพอสมควรเลย เพราะโจทย์จะถามประมาณว่า ถ้า A-B เป็นเซตว่าง แล้ว A=B ถูกต้องไหมประมาณนี้เลย

เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

บทนี้ข้อสอบ PAT1 จะออกประมาณ 4-5 ข้อ แล้วข้อสอบชอบออกเรื่องเดิมๆ เป็นสมการเอกซ์โพเนนเชียล สมการลอการิทึม ให้เราแก้หาค่ามันออกมาตรงๆ เลย บางโจทย์อาจจะมีเรื่องของค่าสัมบูรณ์ กำลังสองมาร่วมด้วย ถ้าน้องๆ เก็บจุดนี้ได้ ก็ได้คะแนนไปเต็มๆ เลย

บทนี้ข้อสอบจะออกประมาณ 4-5 ข้อ เช่น

1. สมการ/อสมการเอกซ์โพเนนเชียล 1-2 ข้อ
2. สมการ/อสมการลอการิทึม 2-3 ข้อ

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

บทนี้เป็นบทที่สูตรค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าน้องๆ จำสูตรได้ มีพื้นฐานแน่น ก็จะง่ายเลย เพราะบทนี้โจทย์จะบอกเรามาเป็นสเต็ป อ่านโจทย์แล้วจะรู้เลยว่าสเต็ปต่อไปต้องทำอะไร บทนี้สิ่งที่ต้องรู้แน่ๆ คือ การจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ แล้วยังใช้เรขาคณิต ม.ต้น เยอะอีกด้วย

เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ออกสอบประมาณ 3 ข้อ เช่น

1. เส้นตรง เรื่องนี้บางปีก็ออกมาข้อนึง บางปีก็ไม่ออกเลย เป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์จะให้เส้นตรงมา แล้วให้หาพื้นที่ หาความยาว เป็นข้อง่ายน่าเก็บคะแนนเลย
2. ภาคตัดกรวย ออก 2-3 ข้อ ตรงนี้โจทย์จะให้หาสมการภาคตัดกรวย ซึ่งจะให้ตัวเลือกมาเป็นสมการ ซึ่งน้องๆ สามารถตัดซ้อยส์จากตรงนี้ได้ด้วยนะ

เวกเตอร์

บทเวกเตอร์ข้อสอบ PAT1 มักจะออกประมาณปีละ 2 ข้อ จะออกเรื่องเดิมๆ วนเวียนไป การดอทครอสเวกเตอร์

บทเวกเตอร์ออกสอบประมาณ 2 ข้อ ดังนี้

1. การคูณเวกเตอร์ 1-2 ข้อ
2. เวกเตอร์และรูปสามเหลี่ยม 0-1 ข้อ

เมทริกซ์

บทเมทริกซ์นี้เนื้อหามันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเท่าไร มันจึงเป็นเนื้อหาที่ต้องรู้อะไรเยอะ ต้องจำอะไรเยอะนิดนึง แต่ข้อดีคือข้อสอบมันจะไม่ออกยากมาก

ในข้อสอบ PAT1 จะออกประมาณ 2 ข้อเป็นเรื่องของสมบัติและการดำเนินการของเมทริกซ์ เช่น การหา det คูณเมทริกซ์ อินเวิร์ส ทรานสโพส ถ้าน้องๆ ทำพวกนี้ได้ ก็เก็บคะแนนข้อนี้ได้ง่ายๆ เลย

แคลคูลัส

หลักๆ เลยจะเป็นเรื่องของการดิฟ อินทิเกรต ข้อสอบปีหลังๆ มานี้บทแคลคูลัสมีแนวโน้มว่าจะยาก และซับซ้อนกว่าปีก่อนๆ 

บทแคลคูลัสจะออกสอบประมาณ 3 ข้อ คือ

1. ดิฟ 0-1 ข้อ
2. อินทิเกรต 1 ข้อ
3. ดิฟ + อินทิเกรต พหุนาม 1-2 ข้อ

จำนวนเชิงซ้อน

บทจำนวนเชิงซ้อน ข้อสอบ PAT1 จะออก 1 ข้อ เป็นเรื่องที่เนื้อหาไม่เยอะ และไม่ยากมาก บทจำนวนเชิงซ้อนชอบออกแนวเดิมๆ คือ การแก้สมการหาค่า z 

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

บทนี้ข้อสอบ PAT1 จะออกสอบประมาณ 2 ข้อ คือ

1. การเรียงสับเปลี่ยน
2. ความน่าจะเป็น

ลิมิตและความต่อเนื่อง

บทลิมิตนี้ที่น่าเก็บคะแนนที่สุดเลยคือ ข้อที่ให้หาลิมิตตรงๆ เลย บางข้อก็สามารถใช้กฎโลปิตาลได้ แต่ถ้าทำวิธีตรงๆ ส่วนมากจะใช้การคอนจูเกต ซึ่งน้องๆ ต้องรู้ตัวคอนจูเกตกำลังสามเผื่อๆ ไว้ด้วยนะ

บทลิมิตจะออกสอบประมาณ 1-2 ข้อ เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ

1. ลิมิตของลำดับ
2. ลิมิต
3. ความต่อเนื่อง 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทตรีโกณมิตินี้เป็นบทใหญ่บทนึงเลย ข้อสอบ PAT1 ออกเยอะรองมาจากบทสถิติเลยล่ะ บทนี้ออกประมาณปีละ 4 ข้อ แต่ยากกว่ามาก เพราะเป็นเรื่องที่สูตรเยอะ และวิธีคิดก็ซับซ้อนอีกด้วย

บทตรีโกณมิติออกประมาณ 4 ข้อ เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ

1. ตรีโกณมิติ 1 ตัวแปร 1-2 ข้อ
2. ตรีโกณมิติ 2 ตัวแปร 1 ข้อ
3. ตรีโกณมิติผกผัน 1 ข้อ
4. ตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยม 0-1 ข้อ

กำหนดการเชิงเส้น

บทกำหนดการเชิงเส้น ข้อสอบ PAT1 จะออกปีละ 1 ข้อ เนื้อหาก็จะไม่เยอะ แต่น้องๆ ต้องแม่นเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ และต้องคิดเลขเยอะนิดนึงนะ 

ลำดับและอนุกรม

บทลำดับและอนุกรมนี้ ข้อสอบPAT1 จะออกสอบประมาณปีละ 3 ข้อเลย แต่เป็นบทที่ข้อสอบออกยากมากๆ ใครทำได้ครบนี่คือ เทพเลย เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ

1. ลำดับเลขคณิต 1 ข้อ
2. ลำดับเรขาคณิต 1 ข้อ
3. อนุกรมพิเศษ หรือ ลิมิตของลำดับ 1 ข้อ

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี ลองเอาบทความนี้ของพี่บิวไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะ สำหรับความยากง่ายของข้อสอบก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยเนาะ พี่บิวและพี่ๆ Dek-D’s School เป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับวันนี้พี่บิวขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ^^

Comments

comments