HomeTCASผ่าข้อสอบ PAT1 เจาะลึกแต่ละบท เตรียมตัวยังไงให้คะแนนพุ่งปรี๊ด

ผ่าข้อสอบ PAT1 เจาะลึกแต่ละบท เตรียมตัวยังไงให้คะแนนพุ่งปรี๊ด

สวัสดีค่ะ น้องๆ #Dek63 ทุกคน อีกประมาณ 200 วันก็จะถึงวันสอบ GAT PAT แล้ว น้องๆ เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือกันยังเอ่ย ถ้ายังไม่เริ่มไม่เป็นไรนะ วันนี้พี่บิวจะพาน้องๆ ไปเจาะลึกข้อสอบ PAT1 กับ อ.กิ๊ฟ Dek-D School ว่าบทไหนออกง่าย ออกเยอะ แล้วเรื่องไหนที่ออกบ่อยๆ ออกทุกปี โดยพี่บิวจะเรียงบทจากบทง่ายๆ ที่ออกเยอะ น่าเก็บคะแนน ไปจนถึงบทยากนะ แต่ก่อนที่จะไปดูบทแรก พี่บิวมีกราฟเปรียบเทียบความยากง่ายของข้อสอบ กับกราฟที่เปรียบเทียบว่าบทไหนออกน้อย ออกมาก ว่าแล้วมาดูกันเลยค่ะ ว่า อ.กิ๊ฟ เจาะลึกข้อสอบไว้ว่าอย่างไร

จากกราฟจะเห็นว่าบทสถิติเป็นบทที่ออกเยอะสุด แล้วระดับความยากของข้อสอบไม่มากด้วย จึงเป็นบทที่น่าเก็บคะแนนที่สุดแล้ว ถ้าพร้อมแล้วมาดูบทแรกกันเลย 

สถิติ

บทแรกที่น่าเก็บคะแนนเลยคือบทสถิติ เป็นบทที่ออกสอบเยอะมากประมาณ 5 ข้อได้เลย ยิ่งปีหลังๆ ยิ่งออกข้อปรนัยมากกว่าข้ออัตนัยด้วย และบทสถิตินี้ข้อสอบไม่ยาก เมื่อเทียบกับบทอื่นๆ ข้อสอบสถิติส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลมาชุดนึงแล้วถามตรงๆ เลย ถ้าเราไม่แทนค่าผิด ไม่แทนสูตรผิด เราสามารถเก็บคะแนนจากบทนี้ได้ไม่ยากเลย

เรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ 5 ข้อ คือ

1. สถิติเบื้องต้น
2. สถิติเบื้องต้น + การแปลงข้อมูล
3. ตารางแจกแจงความถี่
4. การแจกแจงปกติ (ออกทุกปี)
5. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (ออกทุกปี)

จำนวนจริง

เนื้อหาหลักๆ ของบทจำนวนจริง มันเป็นเรื่องของพีชคณิต มีกลิ่นอายของคณิต ม.ต้นอยู่ ถ้าน้องๆ คนไหนแม่นเนื้อหา ม.ต้นดีอยู่แล้ว จะสบายไปเลย บทจำนวนจริงเป็นบทพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งการแก้สมการ อสมการ แยกตัวประกอบ พหุนาม ฯลฯ ล้วนถูกนำไปใช้กับบทอื่นๆ ได้ทั้งนั้น และเนื่องจากบทจำนวนจริงเป็นเรื่องพื้นฐานทำให้ข้อสอบไม่ยากมาก แต่ข้อเสียคือ เรื่องจำนวนจริงจะมีเนื้อหาเยอะ ทำให้ข้อสอบออกได้หลายแบบ ทำให้เรารับมือกับบทนี้ได้ยากนิดนึง

บทจำนวนจริงออกสอบประมาณ 3 ข้อ เรื่องที่ออกบ่อยๆ ทุกปีคือ

1. สมการ/อสมการติดค่าสัมบูรณ์
2. สมการ/อสมการติดรากที่สอง
3. เบ็ดเตล็ด คือ โจทย์ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน อาจจะเป็นโจทย์ที่ ให้เงื่อนไขของจำนวนมา แล้วถามว่าคำตอบอยู่ในช่วงไหน หรือจะมีเรื่องของเซตมาร่วมด้วย โจทย์สามารถดิ้นได้หลายแบบ ถ้ายังไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไง กดเรียนเพิ่มเติมในบทจำนวนจริง ได้เลยจ้า

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

บทความสัมพันธ์และฟังก์ชันในข้อสอบ PAT1 มักจะเอามาออกประมาณ 3-4 ข้อ จะชอบออกเรื่องเดิมๆ มาไม่ยากมาก และจะชอบไปผสมกับบทอื่นๆ เช่น แคลคูลัส 

เรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ ทุกปี คือ

1. โดเมนและเรนจ์
2. ฟังก์ชันประกอบ
3. ฟังก์ชันบทช่วง
4. เบ็ดเตล็ด คือ โจทย์ที่มีรูปแบบไม่แน่นอน ดิ้นได้หลายแบบ

ตรรกศาสตร์

ในข้อสอบ PAT1 จะออกสอบบทตรรกศาสตร์ประมาณ 1-2 ข้อ เป็นข้อกา โจทย์จะถามเลยว่า ข้อไหนเป็นจริงหรือเป็นเท็จ หรือโจทย์จะให้ ก. ข. ค. มาแล้วถามว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกและมักจะออกเรื่องเดิมๆ แบบเดิมๆ เสมอ น้องๆ ควรเก็บบทนี้ให้ได้นะ

บทตรรกศาสตร์ออกสอบประมาณ 1-2 ข้อดังนี้

1. ค่าความจริงของประพจน์ (ออกทุกปี) จะให้หาว่าประพจน์นี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จตรงๆ เลย
2. ตัวบ่งปริมาณ จะมีให้แก้สมการ/อสมการ ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แล้วให้หาค่าความจริงของประพจน์

เซต

บทเซตเป็นอีกบทนึง ซึ่งเป็นบทพื้นฐานที่สามารถเชื่อมกับบทอื่นๆ ได้อีกมากมาย ในข้อสอบ PAT1 บทเซตจะออกตรงๆ ประมาณ 1-2 ข้อ แล้วจะนำความรู้พื้นฐานไปใช้กับบทอื่นๆ เช่น ยูเนียน อินเตอร์เซก คอมพลีเมนต์ ผลต่าง เป็นต้น

บทเซตจะออกประมาณ 1-2 ข้อดังนี้

  1. จำนวนสมาชิกของเซต (ออกทุกปี) ใช้แผนภาพเวนน์หาตรงๆ ได้เลย ไม่ยากมาก
  2. เอกลักษณ์ของเซต (ออกบางปี) ส่วนนี้โจทย์ชอบออกมาแบบให้ ก. ข. ค. แล้วถามว่าข้อใดผิด ข้อใดถูก ส่วนนี้น้องๆ ต้องแม่นทฤษฎีของเซตพอสมควรเลย เพราะโจทย์จะถามประมาณว่า ถ้า A-B เป็นเซตว่าง แล้ว A=B ถูกต้องไหมประมาณนี้เลย

เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

บทนี้ข้อสอบ PAT1 จะออกประมาณ 4-5 ข้อ แล้วข้อสอบชอบออกเรื่องเดิมๆ เป็นสมการเอกซ์โพเนนเชียล สมการลอการิทึม ให้เราแก้หาค่ามันออกมาตรงๆ เลย บางโจทย์อาจจะมีเรื่องของค่าสัมบูรณ์ กำลังสองมาร่วมด้วย ถ้าน้องๆ เก็บจุดนี้ได้ ก็ได้คะแนนไปเต็มๆ เลย

บทนี้ข้อสอบจะออกประมาณ 4-5 ข้อ เช่น

1. สมการ/อสมการเอกซ์โพเนนเชียล 1-2 ข้อ
2. สมการ/อสมการลอการิทึม 2-3 ข้อ

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

บทนี้เป็นบทที่สูตรค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าน้องๆ จำสูตรได้ มีพื้นฐานแน่น ก็จะง่ายเลย เพราะบทนี้โจทย์จะบอกเรามาเป็นสเต็ป อ่านโจทย์แล้วจะรู้เลยว่าสเต็ปต่อไปต้องทำอะไร บทนี้สิ่งที่ต้องรู้แน่ๆ คือ การจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ แล้วยังใช้เรขาคณิต ม.ต้น เยอะอีกด้วย

เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ออกสอบประมาณ 3 ข้อ เช่น

1. เส้นตรง เรื่องนี้บางปีก็ออกมาข้อนึง บางปีก็ไม่ออกเลย เป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์จะให้เส้นตรงมา แล้วให้หาพื้นที่ หาความยาว เป็นข้อง่ายน่าเก็บคะแนนเลย
2. ภาคตัดกรวย ออก 2-3 ข้อ ตรงนี้โจทย์จะให้หาสมการภาคตัดกรวย ซึ่งจะให้ตัวเลือกมาเป็นสมการ ซึ่งน้องๆ สามารถตัดซ้อยส์จากตรงนี้ได้ด้วยนะ

เวกเตอร์

บทเวกเตอร์ข้อสอบ PAT1 มักจะออกประมาณปีละ 2 ข้อ จะออกเรื่องเดิมๆ วนเวียนไป การดอทครอสเวกเตอร์

บทเวกเตอร์ออกสอบประมาณ 2 ข้อ ดังนี้

1. การคูณเวกเตอร์ 1-2 ข้อ
2. เวกเตอร์และรูปสามเหลี่ยม 0-1 ข้อ

เมทริกซ์

บทเมทริกซ์นี้เนื้อหามันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเท่าไร มันจึงเป็นเนื้อหาที่ต้องรู้อะไรเยอะ ต้องจำอะไรเยอะนิดนึง แต่ข้อดีคือข้อสอบมันจะไม่ออกยากมาก

ในข้อสอบ PAT1 จะออกประมาณ 2 ข้อเป็นเรื่องของสมบัติและการดำเนินการของเมทริกซ์ เช่น การหา det คูณเมทริกซ์ อินเวิร์ส ทรานสโพส ถ้าน้องๆ ทำพวกนี้ได้ ก็เก็บคะแนนข้อนี้ได้ง่ายๆ เลย

แคลคูลัส

หลักๆ เลยจะเป็นเรื่องของการดิฟ อินทิเกรต ข้อสอบปีหลังๆ มานี้บทแคลคูลัสมีแนวโน้มว่าจะยาก และซับซ้อนกว่าปีก่อนๆ 

บทแคลคูลัสจะออกสอบประมาณ 3 ข้อ คือ

1. ดิฟ 0-1 ข้อ
2. อินทิเกรต 1 ข้อ
3. ดิฟ + อินทิเกรต พหุนาม 1-2 ข้อ

จำนวนเชิงซ้อน

บทจำนวนเชิงซ้อน ข้อสอบ PAT1 จะออก 1 ข้อ เป็นเรื่องที่เนื้อหาไม่เยอะ และไม่ยากมาก บทจำนวนเชิงซ้อนชอบออกแนวเดิมๆ คือ การแก้สมการหาค่า z 

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

บทนี้ข้อสอบ PAT1 จะออกสอบประมาณ 2 ข้อ คือ

1. การเรียงสับเปลี่ยน
2. ความน่าจะเป็น

ลิมิตและความต่อเนื่อง

บทลิมิตนี้ที่น่าเก็บคะแนนที่สุดเลยคือ ข้อที่ให้หาลิมิตตรงๆ เลย บางข้อก็สามารถใช้กฎโลปิตาลได้ แต่ถ้าทำวิธีตรงๆ ส่วนมากจะใช้การคอนจูเกต ซึ่งน้องๆ ต้องรู้ตัวคอนจูเกตกำลังสามเผื่อๆ ไว้ด้วยนะ

บทลิมิตจะออกสอบประมาณ 1-2 ข้อ เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ

1. ลิมิตของลำดับ
2. ลิมิต
3. ความต่อเนื่อง 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทตรีโกณมิตินี้เป็นบทใหญ่บทนึงเลย ข้อสอบ PAT1 ออกเยอะรองมาจากบทสถิติเลยล่ะ บทนี้ออกประมาณปีละ 4 ข้อ แต่ยากกว่ามาก เพราะเป็นเรื่องที่สูตรเยอะ และวิธีคิดก็ซับซ้อนอีกด้วย

บทตรีโกณมิติออกประมาณ 4 ข้อ เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ

1. ตรีโกณมิติ 1 ตัวแปร 1-2 ข้อ
2. ตรีโกณมิติ 2 ตัวแปร 1 ข้อ
3. ตรีโกณมิติผกผัน 1 ข้อ
4. ตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยม 0-1 ข้อ

กำหนดการเชิงเส้น

บทกำหนดการเชิงเส้น ข้อสอบ PAT1 จะออกปีละ 1 ข้อ เนื้อหาก็จะไม่เยอะ แต่น้องๆ ต้องแม่นเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ และต้องคิดเลขเยอะนิดนึงนะ 

ลำดับและอนุกรม

บทลำดับและอนุกรมนี้ ข้อสอบPAT1 จะออกสอบประมาณปีละ 3 ข้อเลย แต่เป็นบทที่ข้อสอบออกยากมากๆ ใครทำได้ครบนี่คือ เทพเลย เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือ

1. ลำดับเลขคณิต 1 ข้อ
2. ลำดับเรขาคณิต 1 ข้อ
3. อนุกรมพิเศษ หรือ ลิมิตของลำดับ 1 ข้อ

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี ลองเอาบทความนี้ของพี่บิวไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะ สำหรับความยากง่ายของข้อสอบก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยเนาะ พี่บิวและพี่ๆ Dek-D School เป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับวันนี้พี่บิวขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ^^

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments