HomeTCASวิเคราะห์แนวข้อสอบ คณิตประยุกต์ 66 อ้างอิงจากข้อสอบล่าสุด

วิเคราะห์แนวข้อสอบ คณิตประยุกต์ 66 อ้างอิงจากข้อสอบล่าสุด

สวัสดีน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS คณิตประยุกต์ 66 ทุกคนนะคะ อีกไม่ถึงปีก็จะถึงวันสอบ A-Level แล้ว เตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วเอ่ย พร้อมสอบหรือยัง วันนี้พี่ๆ Dek-D School ได้วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT1 และวิชาสามัญของปี 65 มาให้น้องๆ ได้ดูเป็นแนวทาง ว่าข้อสอบประยุกต์ และข้อสอบที่เน้นวัดคอนเช็ปต์ของเนื้อหามันเป็นยังไง และถึงข้อสอบ PAT1 จะยกเลิกการสอบไปแล้ว ก็ยังใช้เป็นแนวข้อสอบได้อยู่ ยังทิ้งไม่ได้นะ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ TCAS66 ยุบเหลือแค่ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 หรือข้อสอบวิชาสามัญเดิมนั่นแหละ มีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 90 นาที และเนื้อหาที่ออกสอบก็เป็นเนื้อหาตามหลักสูตร สสวท. 2560 เลย ในข้อสอบปี 65 เนื้อหาออกค่อนข้างครบถ้วน กระจายเนื้อหาได้ดี มีบูรณาการข้ามบท โจทย์ประยุกต์ให้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และข้อสอบ 66 ก็มีแนวโน้มว่าจะออกแบบนี้อีก แต่จะเป็นแค่วิชาสามัญอย่างเดียว และเวลาทำข้อสอบน้อย ข้อสอบที่เป็นประยุกต์อาจจะต้องใช้เวลาทำนาน น้องๆ จะต้องฝึกจับเวลาทำโจทย์เผื่อไว้เยอะๆ ด้วยนะ เพื่อที่ในห้องสอบจะได้ทำข้อสอบได้ทันเวลา

แนวโน้มข้อสอบ คณิตประยุกต์ 66

เนื้อหาที่ออกสอบ TCAS65 แนวทางสำหรับ คณิตประยุกต์ 66

แนวข้อสอบคณิตประยุกต์ จำนวนจริง เอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

จำนวนจริง
-แก้สมการหาคำตอบของพหุนาม การหารพหุนาม และเศษเหลือพหุนาม
-โจทย์ประยุกต์ ใช้ความรู้พหุนามแก้ปัญหาขาดทุน กำไร เปอร์เซ็นต์
-การแก้อสมการติดค่าสัมบูรณ์ มีใช้ความรู้จากเรื่องเซตมาร่วมด้วย

เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
-แก้สมการลอการิทึม วัดความเข้าใจนิยาม เรื่องหลัง log ต้องมากกว่า 0
-แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล
-โจทย์ประยุกต์ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของคาเฟอีนในเลือด

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
-หาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันตรงๆ เลย
-โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน และปัญหาการเลือกใช้บริการรถแท็กซี่

แนวข้อสอบ คณิตประยุกต์ 66 สถิติ เซต ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์

สถิติ
-ค่าทางสถิติเบื้องต้น เช่น พิสัย ควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ มัธยฐาน มีข้อมูลตารางมาให้ และตอบคำถาม
-การนำเสนอข้อมูลทางสถิติด้วยรูปแบบแผนภาพกล่อง แผนภูมิแท่ง ตอบคำถาม และประยุกต์ข้อมูลกับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยน
-โจทย์ประยุกต์เรื่องการแปลงข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาการขึ้นเงินเดือนของพนักงานบริษัท

เซต

การดำเนินการระหว่างเซตต่างๆ การวาดแผนภาพเวนน์ และมีใช้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การยูเนียน อินเตอร์เชกชัน

ตรรกศาสตร์
-การหาค่าความจริงของประพจน์ สมมูล และสัจนิรันดร์ หาทุกอย่างในข้อเดียวกัน
-การอ้างเหตุผล หาความสมเหตุสมผล -หาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณ

เมทริกซ์
-เมทริกซ์แต่งเติม ดำเนินการตามแถว และหาดีเทอริมิแนนต์
-การแก้ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์แต่งเติม

แนวข้อสอบคณิตประยุกต์ จำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ ตรีโกณมิติ

จำนวนเชิงซ้อน
-การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน (คอนจูเกต บวก ลบ คูณ หาร)
-แก้สมการกราฟจำนวนเชิงซ้อน รวมเนื้อหากับภาคตัดกรวย หาคำตอบว่าเป็นกราฟชนิดใดในระนาบเชิงซ้อน
-แก้สมการหาส่วนจริง ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

เรขาคณิตวิเคราะห์
-ภาคตัดกรวย เช่น ไฮเพอร์โบลา พาราโบลา และมีใช้ความรู้ร่วมกับแคลคูลัสด้วย
-โจทย์ประยุกต์เรื่องเส้นตรง และระยะทาง เกี่ยวกับระยะการปักเสาและขึงเชือกในสนามแห่งหนึ่ง

ตรีโกณมิติ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณ วงกลมหนึ่งหน่วย จตุภาค พิกัดต่างๆ
-โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยม และมุมของการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด
-กราฟของฟังก์ชันตรีโกณ เกี่ยวกับจุดตัดของกราฟ 2 เส้น

แนวข้อสอบ คณิตประยุกต์ 66 ลำดับอนุกรม แคลคูลัส

ลำดับอนุกรม
-ลำดับเรขาคณิต เข้าใจนิยาม ทฤษฎีพื้นฐานของลำดับเรขาคณิต ผลรวม และมีใช้ความรู้พหุนามมาคิดด้วย
-ลิมิตของลำดับ การลู่เข้า ลู่ออกของอนุกรม
-โจทย์อนุกรมติด Σ และมีตรีโกณ sin cos tan
-ดอกเบี้ยทบต้น โจทย์เกี่ยวกับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
-โจทย์ประยุกต์ลำดับและอนุกรมเลขคณิตกับเรื่องตรีโกณ

แคลคูลัส
-เช็กว่าฟังก์ชันต่อเนื่องกันไหม
-อินทิเกรตฟังก์ชันตรงๆ ตัวเลย

แนวข้อสอบคณิตประยุกต์  เวกเตอร์ การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

เวกเตอร์
-การดำเนินการของเวกเตอร์ เช่น ขนาดและการคูณเวกเตอร์
-โจทย์ประยุกต์การดำเนินการของเวกเตอร์ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น
-การเรียงสับเปลี่ยนของติดกัน
-ความน่าจะเป็นในการสุ่มหยิบสิ่งของ
-โจทย์การเรียงสับเปลี่ยนของเมทริกซ์ หาจำนวนเมทริกซ์ที่เป็นไปได้ ใช้ความรู้ร่วมกันทั้งการเรียงสับเปลี่ยนและเมทริกซ์

และนี่ก็คือเนื้อหาที่ออกสอบใน TCAS65 ทั้งหมด ซึ่งพี่คิดว่าออกคล้ายกับปี 64 เลย และปี 66 ก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้เหมือนกัน ถึงการสอบจะเปลี่ยนไปแต่คอนเช็ปต์เนื้อหายังคงเดิม ถ้าน้องๆ แม่นเนื้อหาแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลย ทำข้อสอบได้แน่นอน สำหรับน้องๆ ที่อยากรู้ว่าโจทย์ปี 65 หน้าตาเป็นยังไง คลิกดูตัวอย่างโจทย์ได้ที่นี่เลย > คลิก

ติวออนไลน์พิชิต TCAS คณิตประยุกต์ 66

เตรียมสอบ TCAS วิชาสามัญคณิตศาสตร์ประยุกต์กับคอร์สพิชิต TCAS คณิตศาสตร์ประยุกต์ ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ด้วยการสรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด สสวท 2560 และตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ที่ตอบโจทย์ข้อสอบแบบ applied knowledge ตัวอย่างโจทย์หลากหลายแบบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกสอบ และตัวอย่างโจทย์ที่เอาไปดักทางน้องๆ ที่ชอบท่องสูตร และชอบลืมนิยามที่สำคัญ พร้อมเฉลยแบบละเอียด ทั้งยังมีวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื้อหา วิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบเก่าๆ ว่าคนออกข้อสอบต้องการจะวัดความรู้อะไร และชี้จุดที่น้องๆ มักจะพลาดกันได้ง่ายๆ คอร์สนี้สอนโดย อ.กิ๊ฟ ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหิดล และมีประสบการณ์ติวทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี

ตัวอย่างโจทย์ในคอร์สเรียน คณิตประยุกต์

ถ้าน้องๆ สนใจคอร์สเรียน สามารถกดดูรายละเอียดคอร์สและซื้อคอร์สได้ที่กล่องด้านล่างได้เลย คอร์สนี้มีอายุคอร์ส 6 เดือน ซื้อแล้วสามารถเรียนซ้ำเท่าไหนก็ได้เลยในเวลา 6 เดือน แต่ถ้าสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จะได้อายุคอร์สเพิ่มไปเลยเต็มๆ 8 เดือน แล้วถ้าน้องๆ มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามอาจารย์กิ๊ฟได้ที่ใต้วิดีโอที่เรียนเลย อาจารย์กิ๊ฟจะเข้าไปตอบเองเลย เมื่ออาจารย์ตอบแล้วก็จะมีแจ้งเตือนส่งกลับมาหาน้องๆ ด้วยนะ

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments