HomeTCASเจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 เจาะลึกละเอียดแบบรายบท

เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 เจาะลึกละเอียดแบบรายบท

สวัสดีน้องๆ #dek67 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-Level ทุกคนนะคะ ก่อนหน้านี้พี่ได้ทำเฉลยโจทย์ A-Level คณิตประยุกต์ 1 ไป น้องๆ ที่เห็นโจทย์ ก็คงจะพอรู้แล้วว่าข้อสอบออกยังไง ยากง่ายแค่ไหน แต่ของวันนี้พิเศษกว่านั้น ของวันนี้จะเป็น เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 แบบจัดเต็ม ครบทุกข้อที่ออกสอบ เจาะแบบละเอียดรายบท ให้รู้กันไปเลยว่าข้อสอบแต่ละบท ออกอะไรบ้าง ออกเนื้อหาส่วนไหนเยอะ น้องๆ จะได้รู้ว่าควรเน้น หรือควรอ่านจุดไหนมากเป็นพิเศษ

ภาพรวมของข้อสอบ โจทย์ค่อนข้างจะออกตรงหลักสูตร และโจทย์สามารถทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน วัดความเข้าใจในคอนเช็ปต์ แต่ก็ไม่ยากมาก มีทั้งโจทย์ประยุกต์ที่เป็นสถานการณ์ โจทย์แก้สมการปกติ ซึ่งโจทย์ทั้งสองแบบมีการเชื่อมโยงความรู้ ใช้ความรู้คณิตศาสตร์หลายๆ เรื่องมารวมกัน ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลาทำข้อสอบ 90 นาที ถือว่า speedtest พอตัวเลย น้องๆ ต้องฝึกทำโจทย์จับเวลาไว้ด้วยนะ เอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้ว มาดูเจาะลึกข้อสอบแบบละเอียดไปพร้อมๆ กันเลย

เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 จำนวนจริง ฟังก์ชัน สถิติ

จำนวนจริงและพหุนาม
บทนี้ออกเรื่องของมันเอง จะออกไม่ได้เยอะมาก แต่จะมีเอาความรู้ไปใช้ในบทอื่นเป็นส่วนใหญ่ เช่น การแก้สมการ/อสมการ การแก้ค่าสัมบูรณ์ พหุนาม ส่วนเรื่องที่ออกตรงๆ ของบทนี้เอง คือ การหาเศษเหลือจากการหาร p(x) ด้วยพหุนามดีกรี 1, โจทย์หารากของพหุนาม

ฟังก์ชัน
โจทย์วัดความเข้าใจเรื่องการเป็นฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันผกผัน

สถิติ
โจทย์ให้ตารางแจกแจงความถี่หาค่าฐานนิยม คลอไทล์ และโจทย์แผนภาพกล่องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต พิสัยระหว่างคลอไทล์

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
โจทย์แก้สมการลอการิทึม ซึ่งต้องรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของลอการิทึม เป็นโจทย์แก้สมการตรงๆ ไม่ได้เป็นโจทย์สถานการณ์ กับโจทย์ประยุกต์เอกซ์โพเนนเชียลกับโจทย์ปัญหาเรื่องไฟฟ้า

เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์

เซต
บทนี้มีโจทย์ของตัวเองเลยข้อเดียว คือ โจทย์แผนภาพเวนน์หา n(B) นอกนั้นก็จะไปโผล่ในบทอื่นๆ มีออกรวมกับความน่าจะเป็น ก็คือใช้แผนภาพเวนน์ในการหาค่าของความน่าจะเป็น หรือสามารถใช้สูตรความน่าจะเป็นหาตรงๆ เลยก็ได้

ตรรกศาสตร์
บทนี้เป็นบทที่เนื้อหาเฉพาะตัว ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับบทอื่นๆ แต่ก็มีบทอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่ เช่น อสมการ ค่าสัมบูรณ์ เซต มีโจทย์วัดความเข้าใจเรื่องการเป็นสัจนิรันดร์ นิเสธ และสมมูล โจทย์ที่หาหาค่าความจริงของประพจน์ตรงๆ

เมทริกซ์
โจทย์กำหนดเมทริกซ์ A, B และให้หา det เป็นโจทย์คิดเลขปกติ ไม่เป็นสถานการณ์

จำนวนเชิงซ้อน
รากของจำนวนเชิงซ้อนและการแก้อสมการจำนวนเชิงซ้อน โจทย์วัดความเข้าใจสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน

เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 เรขาคณิต ตรีโกณ เวกเตอร์

เรขาคณิตวิเคราะห์
คำนวณหาค่าพวก จุด เส้นตรง ระยะห่าง เส้นสัมผัส ของวงรี และวงกลม

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
กฎของไซน์และโคไซน์ เรื่องนี้ออกสอบทุกปี โดยปีนี้ออกกฎของโคไซน์ และโจทย์แก้สมการตรีโกณ ซึ่งต้องรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของตรีโกณ

เวกเตอร์ในสามมิติ
การคูณเวกเตอร์ทั้งสองแบบ ของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ และโจทย์หามุมของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในระบบพิกัดฉากสามมิติ ใช้ความรู้จากบทเรขาคณิตวิเคราะห์ด้วย

เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 ลำดับอนุกรม แคลคูลัส

ลำดับและอนุกรม
โจทย์คำนวณหาลิมิตของลำดับ, โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเรขาคณิต และโจทย์ปัญหาดอกเบี้ยทบต้น

แคลคูลัสเบื้องต้น
– โจทย์พื้นที่ใต้กราฟ โจทย์จะมีความเรขาคณิตปนกับแคลคูลัส เช่น พาราโบลา เส้นตรง แล้วหาพื้นที่ใต้กราฟ จริงๆ แนวนี้ออกบ่อยมากเลยนะ โดยเฉพาะกราฟพาราโบลา เจอบ่อยมาก
– โจทย์กราฟหาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ลิมิตซ้าย-ขวา

เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 ความน่าจะเป็น

หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
บทนี้ข้อสอบออกเป็นโจทย์ปัญหาปกติ ความยากอยู่ที่การตีโจทย์ เช่น โจทย์การแบ่งกลุ่มคนเข้าห้องพัก โจทย์ความน่าจะเป็นรวมกับเซต โจทย์การระบายสีในรูป ซึ่งสูตรที่ได้ใช้ในบทนี้จะเป็นสูตร Cn,r และสูตรเซตและความน่าจะเป็น ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพเวนน์หาคำตอบแทนได้เหมือนกัน

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ออกเป็นโจทย์ปัญหา ตีโจทย์และแทนค่าสูตร โจทย์การแจกแจงปกติมีกราฟมาให้

จบไปแล้วสำหรับ เจาะลึก A-Level คณิตประยุกต์ 1 ปี 66 เป็นยังไงบ้าง ออกยากไหม น้องๆ สามารถดูตัวอย่างโจทย์และเฉลยเพิ่มเติมได้เลยที่ คลิก

เตรียมสอบ A-level คณิตประยุกต์1 ด้วยการสรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด สสวท 2560 และตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ที่ตอบโจทย์ข้อสอบแบบ applied knowledge ตัวอย่างโจทย์หลากหลายแบบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกสอบ และตัวอย่างโจทย์ที่เอาไปดักทางน้องๆ ที่ชอบท่องสูตร และชอบลืมนิยามที่สำคัญ พร้อมเฉลยแบบละเอียด ทั้งยังมีวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื้อหา วิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบเก่าๆ ว่าคนออกข้อสอบต้องการจะวัดความรู้อะไร และชี้จุดที่น้องๆ มักจะพลาดกันได้ง่ายๆ คอร์สนี้สอนโดย อ.กิ๊ฟ ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหิดล และมีประสบการณ์ติวทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี

ถ้าน้องๆ สนใจคอร์สเรียน สามารถกดดูรายละเอียดคอร์สและซื้อคอร์สได้ที่กล่องด้านล่างได้เลย คอร์สนี้มีอายุคอร์ส 6 เดือน ซื้อแล้วสามารถเรียนซ้ำเท่าไหนก็ได้เลยในเวลา 6 เดือน และถ้าน้องๆ มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามอาจารย์กิ๊ฟได้ที่ใต้วิดีโอที่เรียนเลย อาจารย์กิ๊ฟจะเข้าไปตอบเองเลย เมื่ออาจารย์ตอบแล้วก็จะมีแจ้งเตือนส่งกลับมาหาน้องๆ ด้วยนะ

ทดลองเรียนฟรีก่อนได้เลย ถ้าเรียนแล้วชอบ ตามไปซื้อคอร์สเต็มได้โค้ดส่วนลดด้วยนะ

รีวิวจากรุ่นพี่ ติวกับ อ.กิ๊ฟ ดียังไง

พี่ไหม สถิติ จุฬาฯ

“อ.กิ๊ฟสอนละเอียดไปทีละขั้นทำให้เข้าใจได้ดีมากๆ ได้แนวทางในการทำโจทย์ ใช้วิเคราะห์ข้อสอบได้ด้วยค่ะ”

พี่เปรม วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

“การเรียนกับอ.กิ๊ฟเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนให้เราสอบติดเลยครับ ได้เทคนิคเยอะเลย การใช้เหตุผล สูตรต่างๆ เราได้มาจากอ.กิ๊ฟหมดเลย ซึ่งผลสอบออกมาค่อนข้างพอใจมากๆ เลยครับ”

พี่น้ำหวาน สหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

“สิ่งที่ชอบเลยก็คือเราสามารถถามได้ตลอด ไม่เข้าใจสามารถพิมพ์ถามได้เลย อาจารย์ก็จะเข้ามาตอบเราไม่นานค่ะ และที่สำคัญเลยคือมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้เราได้ฝึกได้ทวนตรงนั้นด้วย แล้วอาจารย์ก็ให้เทคนิคหลายๆ อย่างในการทำข้อสอบให้เร็วด้วยค่ะ”

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments