HomeTCASเปิดเกณฑ์คะแนน TCAS บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ Dek67 ควรสอบวิชาอะไร? เก็บเนื้อหายังไงให้ทันเวลา

เปิดเกณฑ์คะแนน TCAS บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ Dek67 ควรสอบวิชาอะไร? เก็บเนื้อหายังไงให้ทันเวลา

อันดับแรกน้องๆ Dek67 ต้องรู้จักเส้นทางการสอบเข้า 3 คณะยอดฮิตสายคำนวณ “บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ “ ในสนาม TCAS67 มีการรับสมัครรอบไหนบ้าง? แล้วกลุ่มคณะเหล่านี้ใช้คะแนนอะไร? เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปี ยังเตรียมสอบทันไหม? พร้อมอัปเดตแนวข้อสอบ 4 วิชา คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ที่ต้องใช้ยื่นเกือบทุกมหา’ลัย

ระบบการสอบ TCAS เปิดรับสมัคร 4 รอบ

 • TCAS รอบ 1 : Portfolio 
  • เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ชอบทำกิจกรรม มีผลงานโดเด่น เพราะรอบนี้จะพิจารณาจากผลงาน และเกรด ไม่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ
 • TCAS รอบ 2 : โควตา 
  • รอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโควตาเน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ
  • ใช้คะแนน GPAX และคะแนนสอบส่วนกลาง (TGAT/TPAT, A-Level) หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง 
 • TCAS รอบ 3 : แอดมิชชั่น 
  • รอบนี้มหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ เหมาะกับคนที่ถนัดเตรียมตัวกับการสอบ เพราะใช้คะแนนสอบเป็นหลัก
  • ใช้คะแนน GPAX และคะแนนสอบส่วนกลาง (TGAT/TPAT, A-Level)
 • TCAS รอบ 4 : รับตรงอิสระ  
  • รอบนี้มหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ โดยรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้ว จำนวนคณะและมหาวิทยาลัยที่เปิดรับก็มีน้อยด้วย
  • ใช้คะแนน GPAX และคะแนนสอบส่วนกลาง (TGAT/TPAT, A-Level)

แต่ละมหาลัยใช้คะแนนอะไรบ้าง

น้องๆ ที่เล็งคณะบัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องเกณฑ์การยื่นคะแนนดีๆ เพราะ TCAS แต่ละมหาวิทยาลัยก็ใช้คะแนนต่างกัน บางครั้งในคณะเดียวกันคนละสาขาใช้เกณฑ์คะแนนไม่เท่ากันก็มี ซึ่งรอบที่มักจะเปิดรับจำนวนที่นั่งมากที่สุดก็คือรอบ 3 หรือรอบ Admission มาลองดูตัวอย่างเงื่อนไขกันเลย (อ้างอิงจาก TCAS66)

เกณฑ์ TCAS66 คณะบัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์

เตรียมตัวยังไงให้พร้อมสอบ TCAS บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์

แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้เกณฑ์คะแนนที่ต่างกันออกไป โดยวิชาที่ใช้คะแนนของกลุ่มคณะนี้มีทั้งหมด 4 วิชา ก็คือ คณิตประยุกต์ 1 หรือ 2, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งน้องๆ จะต้องลงสอบทั้งสนาม TGAT1 และ A-Level

เตรียมสอบ A-Level คณิตประยุกต์ สังคมศึกษา

คณิตประยุกต์

สำหรับการสอบคณิตประยุกต์ใน A-Level จะแบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ คณิตประยุกต์ 1 (เนื้อหาพื้นฐาน+เพิ่มเติม) และคณิตประยุกต์ 2 (เนื้อหาพื้นฐาน) จากตัวอย่างเกณฑ์ น้องๆ จะเห็นว่ามีทั้งมหา’ลัยใช้ 1 และ 2 ซึ่งน้องๆ สามารถเก็บคะแนนได้ทั้ง 2 วิชาเนื่องจากสอบไม่พร้อมกัน ดังนั้นถ้าใครอยากยื่นหลายมหา’ลัยก็เก็บเนื้อหาทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมไปเลย แต่เด็กสายศิลป์อาจกังวลในการสอบคณิตประยุกต์ 1 พี่ขอแนะนำให้สอบเก็บไว้เพื่อเพิ่มโอกาสตัวเองให้ไปถึงคณะที่หวัง เพราะคณิตเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการฝึกฝน ทำโจทย์เยอะๆ ให้คล่องมือ แนะนำว่าให้ เริ่มอ่านเป็นวิชาแรกๆ เก็บทฤษฎีแต่ละบทให้แม่นก่อน แล้วค่อยทำโจทย์ เริ่มจากการแยกทำโจทย์แต่ละบทแล้วค่อยทำโจทย์แบบคละบท วิชาคณิตต้องฝึกทำโจทย์สม่ำเสมอเลยเป็นวิชาที่ทำควบคู่ไปกับการอ่านวิชาอื่นได้ ส่วนตอนทำข้อสอบต้องย้ำกับตัวเองว่าให้รอบคอบ เพราะถึงบางข้อจะง่ายแต่ถ้าสะเพร่าขึ้นมาพลาดคะแนนไปเลยนะคะ

 • รูปแบบข้อสอบคณิตประยุกต์ 1 และ 2 เป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ และแบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ รวม 100 คะแนน (อ้างอิงตามโครงสร้างข้อสอบ TCAS66)
 • ภาพรวมจะเป็นข้อสอบวัดทักษะการคำนวณและวัดคอนเซ็ปต์ของเนื้อหาแบบเชิงลึก ต้องเข้าใจเนื้อหา และที่มาของสูตรอย่างดี
 • สำหรับเนื้อหาของคณิตประยุกต์ 2 ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต, สถิติและความน่าจะเป็น ส่วนเนื้อหาที่เพิ่มมาในคณิตประยุกต์ 1 คือ การวัด เรขาคณิต และ แคลคูลัส

สังคมศึกษา

สังคมเป็นหนึ่งในวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ควรทยอยอ่านจะดีกว่าอ่านทีเดียวรวดเดียวไปเลย ลองจัดกลุ่มเนื้อหาแต่ละบทจะช่วยให้เตรียมตัววิชานี้ได้ง่ายขึ้น ตอนทำข้อสอบแนะนำให้หาคีย์เวิร์ดแต่ละข้อให้เจอ จะช่วยให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้นมาก ในข้อสอบจะมี 5 บทที่ออกเยอะ (อิงตามโครงสร้างข้อสอบ TCAS66) ได้แก่ ศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

เตรียมสอบ TGAT และ A-Level ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีเนื้อหาไม่หนักมาก แนะนำให้ทยอยเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆ ควบคู่ไปกับวิชาอื่นๆ เพราะภาษาอังกฤษต้องอาศัยความเคยชิน และคลังคำศัพท์ การเจอโจทย์ที่หลากหลาย จะช่วยให้น้องคุ้นเคยและมีแนวทางในการทำข้อสอบมากขึ้น ย้ำว่าทำโจทย์เยอะๆ และสม่ำเสมอช่วยได้แน่นอน แต่เน้นว่าต้องรีบเก็บ Grammar ให้แม่นก่อนสอบ TGAT1 นะ

 • โครงสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษใน TGAT1 ประกอบด้วย 2 พาร์ท คือ Speaking Skills เป็นการถามตอบและเติมข้อความในบทสนทนา อีกส่วนคือ Reading Skills เป็นการอ่านบทความยาวแล้วจับใจความมาตอบคำถาม
 • โครงสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษใน A-Level ประกอบด้วย 3 พาร์ท คือ Listening and Speaking Skills (เติมคำในบทสนทนา) Writing Skill (เติมบทความ, เรียงประโยค) และ Reading Skill พาร์ทนี้จะคล้ายกับ TGAT1 แต่ยากกว่าเพราะมีทั้งบทความ โฆษณา รีวิวสินค้า รายงานข่าว และ กราฟ/ตาราง/แผนผัง/แผนภูมิ ส่วนใหญ่จะเป็นศัพท์ยากๆ เฉพาะทางที่เราไม่ค่อยเจอในบทเรียน

ภาษาไทย

สำหรับวิชานี้เป็นอีกวิชาที่เนื้อหาเหมือนจะดูเยอะแต่จริงๆ แล้ว ถ้าลองทำโจทย์เก่า น้องๆ จะเห็นรูปแบบของโจทย์ว่ามันออกใกล้เคียงกัน อยากแนะนำให้ฝึกทำโจทย์เยอะๆ ฝึกหาคีย์เวิร์ดให้เป็น พอไปเจอข้อสอบจริงๆ จะช่วยให้น้องหาคำตอบได้ง่ายขึ้น เก็บคะแนนได้มากขึ้นแน่นอนในข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 พาร์ทหลัก คือ

 • การเขียน เรียงลำดับข้อความ, เรียงความ, พรรณนา, บรรยาย, อธิบาย, ใช้เหตุผล, แสดงทรรศนะ, โต้แย้ง และ โน้มน้าว
 • การพูด การฟัง วิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด, การถาม-ตอบ, ตีความ, อนุมาน, วิเคราะห์สาร
 • หลักการใช้ภาษา สะกดคำ, ความหมาย, ประโยค, ระดับภาษา, สำนวน, คำอุปมา, คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ, ราชาศัพท์
 • การอ่าน การจับใจความ, ตีความ, วิเคราะห์, อนุมาน และเจตนาของผู้เขียน

สิ่งสำคัญในการเตรียมตัวไม่ว่าจะวิชาอะไร นอกจากการอ่านหนังสือเก็บเนื้อหาให้แม่นแล้ว น้องๆ ควรฝึกตะลุยโจทย์แบบจับเวลาจริง จะได้รู้ว่าควรจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบยังไง โจทย์แบบไหนเราควรใช้เวลานาน ได้รู้ว่าข้อสอบมักออกประมาณไหน ต้องเน้นจุดเน้น จุดหลอกมักจะเป็นอะไร ได้รู้แนวของข้อสอบจริงจะได้เตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้น รับรองพร้อมสอบ TCAS บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ ชัวร์

ตารางเตรียมสอบ TCAS67

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่พร้อม ไม่มั่นใจ และไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือยังไง สามารถเตรียมพร้อมก่อนสอบจริงผ่านการติวออนไลน์จาก Dek-D School ติวได้ทันที ทุกหัวข้อ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ติวได้แบบเน้นๆ กับอาจารย์ขั้นเทพ ทวนซ้ำได้ไม่จำกัดตลอดอายุคอร์สเรียน และถ้าน้องๆ มีข้อสงสัยก็สามารถถามอาจารย์ได้ที่ใต้คลิปเรียน และจะมีแจ้งเตือนทันทีเมื่ออาจารย์ตอบกลับ

 • สรุปเนื้อหา สั้น กระชับ อัปเดตตามหลักสูตรใหม่สสวท. ปี 60 
 • สอนตรงประเด็น สอนให้ความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง
 • เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ปี ใช้สอบได้ทุกสนาม TCAS67 ในคอร์สเดียว
 • ตะลุยโจทย์จัดเต็ม อัปเดตข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเทคนิคเน้นๆ ไม่มีกั๊ก

Pack เทพคณิต Advanced ฟิตเข้มๆ แบบติดชัวร์ ติวเต็มๆ 4 วิชา “คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ” ใช้สอบได้ทั้ง TGAT1 และ A-Level รวมสรุปเนื้อหา ตะลุยโจทย์อัปเดตข้อสอบปีล่าสุด เพียง 14,500.- หรือผ่อนชำระ 0% สูงสุด 4 เดือน เพียง 3,625 บาท/เดือน (ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

PACK เทพคณิต Advanced
 • ติวครบ 4 วิชา “คณิต อังกฤษ ไทย สังคม”
 • ติวเข้มเนื้อหาอัปเดตหลักสูตรใหม่ปี 60
14,500.- 39,850.-
สมัครเรียน

พิเศษ!! ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 4 เดือน

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 4 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเลย

น้องๆ คนไหน อยากติวออนไลน์พิชิต TCAS67 แค่บางวิชา ก็สามารถเลือกสมัครเองได้เลย ราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมได้เลย

“อย่ารอไปติวตอนจะหมดเวลา ฟิตก่อน พร้อมก่อน มีที่เรียนก่อน!!

TCAS รวมรีวิวจากรุ่นพี่ ที่ติวออนไลน์กับ Dek-D School

หากน้องๆ คนไหนอยากปรึกษาคอร์สออนไลน์ ติว TCAS ฟรี เพิ่มเติม หรือการเตรียมตัวสอบ TCAS67 สามารถปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ทัก Line: @SchoolDekD ได้เลย สามารถติดตามข่าวสารติวออนไลน์ได้จากช่องทางเหล่านี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments