HomeTCASผ่าข้อสอบ O-NET ภาษาไทยปี 63 ข้อสอบ 80 ข้อ ออกอะไรบ้าง มาดูกัน

ผ่าข้อสอบ O-NET ภาษาไทยปี 63 ข้อสอบ 80 ข้อ ออกอะไรบ้าง มาดูกัน

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทยปี 63 ออกสอบเรื่องอะไรบ้าง พี่จูนจูนจะมาผ่าข้อสอบให้น้องๆ ดูครบทุกพาร์ท ที่สำคัญชี้เป้าคอร์สติวเก็งข้อสอบสุดแม่น เทียบให้ดูข้อต่อข้อกันไปเลย

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทยมีทั้งหมด 80 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่
ข้อ 1-10 ข้อละ 1 คะแนน
ข้อ 11-30 ข้อละ 2 คะแนน
ข้อ 31-80 ข้อละ 1 คะแนน
ให้เวลาทำจุใจ 2 ชั่วโมงกันไปเลย

ส่วนแต่ละตอน ข้อสอบออกอะไรบ้าง พี่จูนจูนผ่าข้อสอบมาให้แล้วมาเริ่มกันที่ตอนที่ 1 ข้อ 1-10 จะถามเรื่องหลักภาษา ถ้าเข้าใจหลักก็ตอบได้ ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะ ข้อควรระวังในพาร์ทนี้คือ ใน 1 ข้อจะประกอบด้วย 2 คำถามย่อย เพราะฉะนั้นต้องตอบให้ครบ ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออก รอดูตัวอย่างข้อสอบได้เลย เรื่องที่ออกสอบในพาร์ทนี้ได้แก่

 • ชนิดของคำ
 • พยางค์
 • ราชาศัพท์
 • วัจนภาษาและอวัจนภาษา
 • เรียงลำดับข้อความ
 • บรรณานุกรม
 • การประชุม
 • เติมบทสนทนา
 • เติมคำประพันธ์ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

ตัวอย่างข้อสอบจริง O-NET ภาษาไทย 63 ตอนที่ 1
4. จงเลือกราชาศัพท์ที่เหมาะสมจากกลุ่ม ก. และกลุ่มข. เติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลำดับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ______(ก)_______ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ______(ข)_______ เปิดงานกาชาดประจำปี

ก.
1. มีพระราชเสาวนีย์
2. ทรงพระกรุณาโปรด
3. ทรงมีพระมหากรุณา
4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
5. ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข.
1. เสด็จพระราชดำเนินไปแทนในการ
2. ทรงพระกรุณาเป็นประธานแทนพระองค์
3. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประทาน
4. ทรงโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
5. ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเป็นพระประธาน

ตอบ ก. ตอบ 4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และ ข. ตอบ 3. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประทาน
ข้อนี้ถ้าน้องๆ รู้เรื่องระดับการใช้ราชาศัพท์, ความแตกต่างของเสด็จและเสด็จฯ และการใช้ทรง น้องๆ จะตอบข้อนี้ได้ทันทีค่ะ ที่สำคัญที่สุดในตอนที่ 1 น้องๆ ต้องตอบให้ครบทั้ง 2 คำถามนะคะ

ทีนี้มาเทียบข้อสอบที่อาจารย์แจ๊กกี้เก็งไว้ในคอร์สพิชิต TCAS ภาษาไทยกับข้อสอบจริง O-NET ปีนี้กันบ้าง ภาพด้านล่างคือข้อสอบที่อ.แจ๊กกี้เก็งว่าต้องออกเรื่องราชาศัพท์ ระดับการใช้ราชาศัพท์, ความแตกต่างของเสด็จและเสด็จฯ และการใช้ทรง ตรงกับข้อสอบจริง O-NET ข้อ 4 ปีล่าสุดเป๊ะ นอกจากจะเก็งตรงแล้ว อาจารย์ยังทวนเนื้อหาให้อีกด้วย

มาดูตอนที่ 2 กันบ้าง ตอนนี้เน้นวัดความสามารถในการอ่านของน้องๆค่ะ โดยมีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ (ข้อ 11-30) ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน ดังนั้นพาร์ทนี้จำนวนข้อไม่เยอะ แต่คะแนนเยอะนะคะ ตอบผิดข้อนึงหายไป 2 คะแนนเลย เวลาทำอ่านและคิดให้ดีๆ นะคะ 

ในพาร์ทนี้จะเน้นทักษะการอ่านเป็นหลัก คำถามที่น้องๆ จะเจอคือ

 • ข้อใดสอดคล้อง/ ไม่สอดคล้องกับข้อความ
 • ข้อความนี้เกี่ยวกับอะไร
 • ประเด็นสำคัญคืออะไร 
 • ใจความสำคัญอยู่ในส่วนใดของข้อความ
 • ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง
 • จุดประสงค์ของผู้เขียน
 • แนวคิดของเรื่อง
 • การอนุมาน

ตัวอย่างข้อสอบตอนที่ 2

28. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

พืชอิงอาศัยจำพวกเฟิร์นจะต้องปรับตัวให้อยู่รอดในช่วงฤดูแล้ง โดยมีการปรับตัวต่างๆ กันในภาวะที่ขาดน้ำ เฟิร์นจะพักตัวและพยายามป้องกันการเสียน้ำจากต้นหรือใบ และยังมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยน้ำที่สะสมอยู่ในใบหรือในลำต้น การป้องกันการเสียน้ำอาจทำโดยการทิ้งใบในช่วงฤดูแล้งเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำลมหนาวและอากาศแห้งมา และจะแตกใบใหม่ทุกปีเมื่อได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้ฝนตก

1. เฟิร์นจะปรับตัวตามพรรณไม้ที่มันอาศัย
2. ต้นเฟิร์นที่ไม่มีใบยังอาจมีชีวิตรอดอยู่ได้
3. เฟิร์นสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศ
4. ลมมรสุมมีผลต่อการเจริญงอกงามของต้นเฟิร์น
5. เมื่อต้นเฟิร์นสูญเสียน้ำจากต้นและใบอาจตายได้

ตอบ ข้อ 1 การอนุมานก็คือการเดาอย่างมีเหตุผล เราจะคาดเดาเหตุหรือคาดเดาผลโดยอ้างิงจากข้อมูลที่ให้มา ดังนั้นจากข้อความด้านบนไม่ได้มีการกล่าวถึงการปรับตัวตามพรรณไม้ที่เฟิร์นนั้นอาศัยอยู่

ลองเทียบกับข้อสอบที่อาจารย์แจ๊กกี้เก็งไว้บ้าง ในตอนที่ 2 ที่วัดความสามรถในการอ่านของน้องๆ อ.แจ๊กกี้บอกไว้ในคอร์สว่าข้อ 28 ต้องถามการอนุมานชัวร์!!! เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆ ได้ฝึกทำข้อสอบที่อาจารย์แจ๊กกี้เก็งไว้ให้ก่อนสอบ ก็ไม่ต่างกับได้ซ้อมทำข้อสอบเลยเพราะข้อสอบใช้หลักการเดียวกัน ถ้ารู้หลักการนี้ยังไงก็ทำข้อสอบเรื่องการอนุมานได้แน่นอน

ผ่านไปแล้ว 30 ข้อ เรามาถึงตอนที่ 3 กันแล้ว ตอนนี้จำนวนข้อเยอะที่สุดคือ 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน ตอนที่ 3 จะวัดการพูด การเขียน หลักภาษา และศิลปะการประพันธ์ค่ะ

 • การโน้มน้าวใจ
 • โครงสร้างของการใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • ประเด็นโต้แย้ง
 • โวหาร
 • เรียงความ
 • การอธิบาย
 • รายงานเชิงวิชาการ
 • ประกาศ
 • เจตนาของผู้พูด
 • เติมบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
 • รูปวรรณยุกต์
 • ตัวสะกด
 • อักษรนำ
 • ลักษณนาม
 • การสะกดคำ
 • การใช้คำผิดความหมาย
 • ความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา
 • สำนวน
 • ประโยคสมบูรณ์
 • ชนิดของประโยค
 • ภาษากำกวม
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • บาลีสันสกฤต
 • คำสมาส
 • คำซ้ำ
 • คำซ้อน
 • คำประสม
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การหลากคำในคำประพันธ์
 • ถอดคำประพันธ์
 • ข้อคิดจากคำประพันธ์
 • น้ำเสียงของผู้พูดคำประพันธ์นั้นๆ 
 • ความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฎในคำประพันธ์
 • ศิลปะการประพันธ์ 
 • จินตภาพ
 • สัมผัสสระ สัมผัสอักษร
 • โวหารภาพพจน์
 • คำถามเชิงวาทศิลป์
 • แนวคิดของบทประพันธ์นั้นๆ

ตัวอย่างข้อสอบตอนที่ 3 
51. คำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ 

1. เสียงแตก มือสะอาด
2. ปากจัด คลื่นใต้น้ำ
3. ใจชื้น พลิกแผ่นดิน
4. หน้าชา คอทองแดง
5. พักแรม กัดไม่ปล่อย

ตอบ ข้อ 1. เสียงแตก ความหมายตามตัวคือเสียงของเด็กผู้ชายที่กำลังจะเข้าสู่วัยหนุ่มโดยที่เสียงจะแหบทุ้มขึ้นและไม่แหลมเหมือนเดิม ส่วนความหมายเชิงอุปมาคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
มือสะอาด ความหมายตามตัวหมายถึงมือที่ไม่เลอะ สะอาดสะอ้าน แต่ความหมายเชิงอุปมาหมายถึงคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่เคยข้องเกี่ยวกับการทุจริตใดๆ ส่วนตัวเลือกข้ออื่นๆ บางคำใช้ได้แค่ความหมายตามตัว บางคำก็ใช้ได้แค่ความหมายเชิงอุปมาเท่านั้น 

ตอนที่ 3 อาจารย์แจ๊กกี้ก็ยังเก็งข้อสอบตรงอยู่เหมือนเดิม มาดูข้อ 51 ที่อ.แจีกกี้เก็งไว้ในคอร์สพิชิต TCAS ภาษาไทยกัน 

น้องๆ น่าจะเห็นภาพข้อสอบ O-NET ภาษาไทยที่เราจะต้องเจอกันชัดขึ้นแล้วนะคะ ถ้าใครอยากได้คะแนนภาษาไทย 80 % ขึ้นไปตามเป้า ปิดเทอมนี้ ติวออนไลน์พิชิต O-NET และ 9 วิชาฯ ภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาช่วยเพราะได้คะแนนง่าย หลายๆ คนชอบมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่าวิชาภาษาไทยนี่แหละเป็นตัวชี้ชะตาว่าเราจะสอบติดหรือไม่ติด พี่จูนจูนบอกเลยว่า ใครไม่เทภาษาไทยมีชัยไปกว่าครึ่ง สำหรับคอร์สติวออนไลน์ิชิต TCAS ภาษาไทยสอนโดย อ.แจ๊กกี้ ป.ตรี-โท ภาษาไทย จุฬาฯติวเตอร์ภาษาไทยระดับประเทศและวิทยากรให้กับกระทรวงศึกษาธิการติวภาษาไทยให้น้องๆ ม.ปลาย และคุณครูทั่วประเทศ โดยอ.แจ๊กกี้จะสรุปเนื้อหากระชับครบ 85 หัวข้อ แบ่งเป็นคลิปสั้นๆ ตามหัวข้อ เลือกเรียนได้ทันที รวมทั้งเก็งข้อสอบ 130 ข้อ รับประกันความแม่นทั้งลำดับข้อและเรื่องที่ถามตรงกับข้อสอบจริงเหมือนตาเห็น

เนื้อหาและเก็งข้อสอบรวม 30 ชม. น้องๆ ทวนซ้ำได้จุใจไม่จำกัดตลอด 6 เดือนเต็มหลังจาก activate course เพื่อเริ่มเรียนครั้งแรก ที่สำคัยเรียนที่บ้านได้ตลอด 24 ชม. สมัครแล้วรอรับหนังสือเรียนส่งตรงถึงบ้านได้เลย ถ้าเรียนแล้วสงสัยสอบถามใต้คลิปได้ทันที

คอร์สพิชิต TCAS ภาษาไทย ราคาเพียง 2,300 บาท จากราคาปกติ 3,750 บาท

สมัครเรียนและเริ่มเรียนได้ทันที Click เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments