HomeTCASเปิดโจทย์ TCAS ชีวะ 6 พาร์ท ครบทุกเรื่องที่ออกสอบ

เปิดโจทย์ TCAS ชีวะ 6 พาร์ท ครบทุกเรื่องที่ออกสอบ

TCAS65 ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว พี่คิดว่าน้องๆ ที่สอบก็คงกำลังเก็บเนื้อหากันอยู่ หรือบางคนอาจจะเก็บเนื้อหา TCAS ชีวะ ครบแล้ว ยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการเตรียมตัวสอบ ก็คือ การทำโจทย์ เพราะเป็นเหมือนการทดสอบความเข้าใจ และฝึกฝนตัวเองให้พร้อมก่อนลงสนามจริง ยิ่งทำโจทย์มากยิ่งแม่นมากขึ้น วันนี้พี่เลยมีโจทย์ TCAS ชีวะ มาฝากกันรับรองว่าเนื้อหาครบทุกเรื่องที่ออกสอบแน่นอน ไปเช็คตัวเองก่อนสอบจริงกันเลย! 

“การทำโจทย์ เป็นการทดสอบความเข้าใจ และฝึกฝนตัวเองให้พร้อมก่อนลงสนามจริง”

ข้อสอบ TCAS ชีวะ รวมเนื้อหาครบ 3 ปี ม.ปลาย

ก่อนอื่นมาเช็คกันก่อนว่าเนื้อหาที่ได้อ่านไปครบมั้ย โดยเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย จะแบ่งออกเป็น 6 พาร์ท ตามหลักสูตรแกนกลางของ สสวท. ซึ่งแบ่งเนื้อหาตามเทอมที่เรียน ออกเป็น 6 พาร์ท ตามนี้เลย 

  • ชีวะเคมี เป็นพาร์ทพื้นฐาน เน้นเรื่องเซลล์
  • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ เป็นพาร์ทใหญ่แต่ไม่ซับซ้อน
  • ชีววิทยาของพืช พาร์ทนี้ยากที่สุด เน้นเรื่องโครงสร้างและการทำงานของพืช
  • ชีววิทยาของสัตว์ I: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย จะเกี่ยวกับหน้าที่ของระบบร่างกาย ได้แก่ ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย การย่อยอาหาร
  • ชีววิทยาของสัตว์ II: ระบบประสานงานของสัตว์ บทนี้จะเป็นเรื่องความสำคัญและหน้าที่ของระบบประสาท, ต่อมไร้ท่อ, การเคลื่อนไหว และระบบสืบพันธุ์
  • นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพาร์ทที่ออกข้อสอบค่อนข้างเยอะ 

ตอนนี้ๆ น้องๆ ก็รู้แล้วว่าข้อสอบชีวะจะมีเนื้อหาอะไรบ้าง เช็คเนื้อหากันเรียบร้อยแล้ว ก็ไปลองดูตัวอย่างโจทย์ในแต่ละพาร์ทกันเลย ว่าแต่ละพาร์ทข้อสอบชอบออกอะไร และอย่าลืมลองทำโจทย์ดู เช็คความพร้อมของตัวเองกันเลย

เจาะลึกข้อสอบ TCAS ชีวะ ทั้ง 6 พาร์ท

พาร์ท 1 : ชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์เบื้องต้น

พาร์ทนี้เป็นเรื่องเพื้นฐาน เกี่ยวกับเซล์ ข้อสอบชอบออกพวก หน้าที่ของ endoplasmic reticulum (ER) และ cytoskeleton, การออสโมซิส (Osmosis) , การลำเลียงแบบใช้พลังงาน (Active transport), การแพร่สารแบบฟาซิลิเทต (Facilitated diffusion), ความแตกต่างของเซลล์ 2 ชนิด, การแบ่งเซลล์ระยะ meiosis และ การแบ่งเซลล์ระยะ prophase I น้องๆ อย่าลืมเน้นเรื่องพวกนี้ และไปลองดูตัวอย่างโจทย์จากพาร์ทนี้กันเลย

ตัวอย่างโจทย์ ชีวะ พาร์ทชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์เบื้องต้น

ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 5 เนื่องจากการหลั่งสารจาก vesicle ออกนอกเซลล์ซึ่งการลำเลียง vesicle ใช้ microtubule ไม่ใช่ microfilament

พาร์ท 2 : พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

มาต่อด้วยพาร์ทใหญ่ แต่ไม่ได้เป็นพาร์ทที่ยากและซับซ้อนอะไร ประกอบด้วยบทพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ มาดูกันเลยว่าแต่ละบทข้อสอบชอบออกเรื่องอะไร และตามด้วยตัวอย่างโจทย์เลย

  • พันธุศาสตร์​ เน้นการคำนวณโรคทางพันธุกรรม, การคำนวณลักษณะที่ถ่านทอดแบบ complete dominance, incomplete dominance และ multiple allele, ขั้นตอนการสังเคราะห์ DNA, การถอดรหัส,การแปลรหัส, การกลายพันธุ์, ปฏิกิริยา PCR, การแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Gel Electrophoresis) และการโคลน (Gene cloning)
  • วิวัฒนาการ มักออกเรื่อง หลักฐานที่ใช้ศึกษาวิวัฒนาการ, microevolution และ พันธุศาสตร์ประชากร
ตัวอย่างโจทย์ ชีวะ พาร์ทพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 1 เนื่องจากจากครอบครัวทางด้านซ้ายลูกเป็นโรคแต่พ่อแม่ไม่เป็นโรคเลย แสดงว่าการถ่ายทอดไม่ใช่ dominance inheritance และจากครอบครัวทางซ้ายบอกได้ว่าไม่ใช่การถ่ายทอดแบบ X-linked recessive เนื่องจากลูกสาวเป็นโรคแต่พ่อไม่เป็นโรค

พาร์ท 3 : ชีววิทยาของพืช

ตามมาด้วยพาร์ทที่หินที่สุด โหดที่สุดของชีวะก็ว่าได้ค่ะ ข้อสอบชอบออกเรื่อง หน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช, การแยกความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงคู่และเดี่ยว, Light reaction, Calvin cycle, การปรับตัวของพืช C4 CAM, กราฟแสงและ CO2 ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง, การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก, ชนิดของผล, ฮอร์โมนพืช, การตอบสนองของพืช และ การลำเลียงน้ำเข้าสู่รากและจากรากไปยอด ถือว่าเรื่องที่ออกค่อนข้างเยอะเลย น้องๆ อย่าลืมเช็คลิสต์ตัวเองดูว่ามีเรื่องไหนเราเผลอหลุดข้ามไปรึป่าว

ตัวอย่างโจทย์ ชีวะ พาร์ทชีววิทยาของพืช

ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 3 เนื่องจากเซลล์ในเนื้อเยื่อเจริญไม่มี chloroplast ดังนั้นจึงสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้

พาร์ท 4 : ชีววิทยาของสัตว์ I: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

มาถึงเรื่องระบบสัตว์ ในส่วนของการรักษาดุลยภาพในร่างกาย ข้อสอบจะเน้นเรื่อง การไหลเวียนของเลือดในร่างกาย, ชนิดของเม็ดเลือดขาว, หลักการให้และรับเลือด, ส่วนต่าง ๆ และการทำงานของหน่วยไต, เอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร และ ฮอร์โมนในระบบย่อยอาหารและขับถ่าย ใครนึกไม่ออกว่าโจทย์จะถามยังไง ลองดูตัวอย่างก่อนเลย

ตัวอย่างโจทย์ ชีวะ พาร์ทชีววิทยาของสัตว์ I: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 4 ฟองน้ำมีการย่อยอาหารภายในเซลล์ ในขณะที่แมงกะพรุนและพลานาเรียมีทั้งการย่อยอาหารทั้งภายในและภายนอกเซลล์ (พยาธิตัวตือไม่มีทางเดินอาหาร)

พาร์ท 5 : ชีววิทยาของสัตว์ II: ระบบประสานงานของสัตว์

พาร์ทสุดท้ายของเรื่อง ระบบสัตว์ ข้อสอบมักจะออกเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ การเคลื่อนไหว และระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต, การเกิดกระแสประสาท, หน้าที่ของฮอร์โมนแต่ละชนิด, reflex และ การเกิดประจำเดือน ถ้าอ่านแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าแม่นั้ย ก็ลองทำโจทย์พาร์ทนี้เลย

ตัวอย่างโจทย์ ชีวะ พาร์ทชีววิทยาของสัตว์ II: ระบบประสานงานของสัตว์

ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 4 เสียงเดินทางมากระทบเยื่อแก้วหู (tympanic membrane) เป็นโครงสร้างแรก และส่งต่อไปยังกระดูกหู 3 ชิ้น จากนั้นเดินทางเข้าสู่ oral window ของ cochlea และออกจาก cochlea ทาง round window

พาร์ท 6 : นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

มาถึงพาร์ทสุดท้าย ที่น้องๆ ส่วนใหญ่คิดว่าง่ายแล้วอาจจะละเลยไป แต่จริงๆแล้วออกข้อสอบค่อนข้างเยอะเลย โจทย์นิเวศวิทยา ชอบออกเรื่อง การอยู่รอดของประชากร, รูปแบบการกระจายตัว, ความสัมพันธืระหว่างสิ่งมีชีวิต, eutrophication, biomagnification, การหาขนาดของประชากรและ ไบโอม ส่วนโจทย์ความหลากหลายทางชีวภาพ จะออกพวกหลักการทางอนุกรมวิธาน และ อาณาจักรพืชและสัตว์ ลองดูตัวอย่างโจทย์กันเลย 

ตัวอย่างโจทย์ ชีวะ พาร์ทนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2 การเติบโตแบบ logistic growth (S curve) ในช่วงที่ใกล้ค่า carrying capacity ซึ่งเป็นค่าความจุของประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้น ประชากรจะมีการเต็มโตเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ TCAS ชีวะ

“ตะลุยโจทย์ถือเป็นการเช็กตัวเอง ทำให้รู้จุดอ่อน และกลับมาแก้ไขได้ทันก่อนสอบจริง”

เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคำถามทั้ง 6 ข้อ น้องๆ พอทำได้กันมั้ย จะบอกว่านี้เป็นตัวอย่างโจทย์บางส่วนในคอร์สตะลุยโจทย์ TCAS ชีวะ ของ Dek-D School โดยโจทย์ในคอร์สนี้แต่งใหม่หมด โดยอ.อุ้ย ผู้เขียนหนังสือชีวะ Essential Biology (ปกปู) และ Biology ปกปลาหมึกนั่นเอง รับรองว่าโจทย์มีความยากเทียบเท่าข้อสอบจริงแน่นอน ในคอร์สนี้น้องๆ จะได้ลองทำโจทย์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน ฝึกทำโจทย์หลากหลาย รวมมากถึง 440 ข้อเลย

ตัวอย่างการสอนคอร์ศติวออนไลน์ตะลุยโจทย์ TCAS ชีวะ
คอร์สพิชิต TCAS ชีวะ – ตะลุยโจทย์ สอนโดย อ.อุ้ย (ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล)

คอร์สนี้แบ่งโจทย์ออกเป็นพาร์ทๆ ครบทั้ง 6 พาร์ทในชีวะ ม.ปลาย เวลาน้องๆ ฝึกทำโจทย์ก็ทำให้รู้ได้เลยว่าพาร์ทไหนเราได้แล้ว พาร์ทไหนยังไม่แม่น ก็จะได้กลับมาทวนซ้ำอีกครั้งได้ ซึ่งคอร์สนี้ทวนซ้ำได้ไม่จำกัด 6 เดือนเต็มๆ และถ้าทำโจทย์อยู่เจอข้อสงสัยตรงไหนก็ถามอ.อุ้ยได้ด้วย ได้ฟิตโจทย์ TCAS ชีวะ จนกว่าจะมั่นใจแน่นอน

รวมรีวิวจากรุ่นพี่เรียนคอร์สพิชิต TCAS ชีวะ ตะลุยโจทย์

“อย่ารอไปติวตอนจะหมดเวลา ฟิตก่อน พร้อมก่อน มีที่เรียนก่อน!!”

ทักมาปรึกษาพี่ๆ เรื่องติวออนไลน์ได้เลย

น้องๆ ที่อยากติวออนไลน์ TCAS ให้ตรงจุดสามารถปรึกษาพี่ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Line @SchoolDekD หรือดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจในเว็บ DekDSchool.com นอกจากเรื่องคอร์สติวออนไลน์ น้องๆ ยังสามารถติตามข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการติวต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ Facebook ของ Dek-D School เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments