HomeTCASผ่าข้อสอบ PAT1 ปี 63 เจาะลึก 45 ข้อ พร้อมเทคนิคโกยคะแนน

ผ่าข้อสอบ PAT1 ปี 63 เจาะลึก 45 ข้อ พร้อมเทคนิคโกยคะแนน

สวัสดีค่ะ น้องๆ #Dek64 ทุกคน ถึงคิวน้องๆ ที่จะต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาพี่ๆ #Dek63 ก็ได้สอบ PAT1 ไป วันนี้พี่บิวจะพาน้องๆ ไปเจาะลึกว่าข้อสอบ PAT1 ปี 63 ที่เพิ่งสอบไปนั้น ออกอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ว่าควรเน้นจุดไหน ตรงไหนจะได้คะแนนเยอะ ตรงไหนที่เด็กๆ ชอบพลาดกัน 

ในปี 63 นี้ข้อสอบได้ปรับรูปแบบใหม่ให้มีข้อ ปรนัย 35 ข้อ และข้ออัตนัย 10 ข้อ โดยจำนวนข้อรวมคือ 45 ข้อ เหมือนปีก่อนๆ มีเวลาทำ 3 ชั่วโมง เหมือนเดิม

ในการเจาะลึกแต่ละหัวข้อ พี่บิวจะบอกเรื่องที่ปีก่อนๆ ออกสอบ แล้วปี 63 ก็ออกสอบเช่นกันให้น้องๆ ด้วย ไม่แน่นะ ในปี 64 ก็อาจจะออกสอบเรื่องนี้อีกรอบก็ได้ ไปดูกันเลย ว่ามีหัวข้อไหนบ้าง

เชต

บทนี้ออกสอบ 2 ข้อ นอกนั้นจะไปผสมอยู่กับบทอื่นๆ ดังนั้นน้องๆ ต้องเก็บพื้นฐานคร่าวๆ ของบทนี้ไว้ด้วยนะ

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ เช่นเรื่อง จำนวนสมาชิกของเซต โจทย์จะให้ข้อมูลมาเพื่อใช้วาดแผนภาพเวนน์ได้ และใช้แผนภาพเวนน์หาคำตอบได้เลย
 • เรื่องอื่นๆ เช่นเรื่อง เอกลักษณ์ของเซต เรื่องนี้ไม่ออกทุกปี แต่ถ้าปีไหนออกก็ออกรูปแบบเดิมๆ นั่นคือ โจทย์จะให้ข้อความ ก) ข) ค) มาแล้วถามว่าข้อใดถูกต้อง ซึ่งเรื่องเอกลักษณ์ของเซตน้องๆ จะต้องแม่นสมบัติของเซตพอสมควร

ตรรกศาสตร์

บทนี้ออกสอบ 2 ข้อ และเป็น 2 ข้อที่ออกสอบทุกปีด้วย ต้องเกร็งไว้เพื่อเก็บคะแนนแล้วล่ะ

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ เช่นเรื่อง ค่าความจริงของประพจน์ และเรื่อง ตัวบ่งปริมาณ ทั้งสองข้อ โจทย์จะให้ข้อความ ก) ข) ค) มาแล้วถามว่าข้อใดถูกต้อง และโจทย์จะออกลักษณะนี้ตลอดทุกปีเลยนะ น้องๆ ลองฝึกหาความจริงของประพจน์ไว้ให้คล่อง และข้อตัวบ่งปริมาณจะมีให้แก้สมการ/อสมการ

จำนวนจริง

บทนี้ออกสอบ 3 ข้อ และถูกนำไปใช้กับบทอื่นๆ ด้วย

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ เช่นเรื่อง สมการ/อสมการติดค่าสัมบูรณ์ ตรงตัวเลยเนอะ ก็คือโจทย์ให้สมการ และอสมการติดค่าสัมบูรณ์ A และ B มาแล้วถามว่า \(A \cap B\) เท่ากับเท่าไร
 • เรื่องอื่นๆ เช่นเรื่อง อสมการ อสมการปกติเลย 2 อสมการ แล้วถามว่า \(A-B\) เป็นสับเซตของช่วงใด และเรื่อง สมการ โจทย์ให้สมการ \(\frac{1}{a+50} = \frac{1}{ b-51 } = \frac{1}{ c+52 } = \frac{1}{ d-53 }\) แล้วถามว่า ค่า a, b, c, d อันไหนมากน้อยกว่ากัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

บทนี้ออกประมาณ 5 ข้อ บทฟังก์ชันมักจะไปเกี่ยวข้องกับบทแคลคูลัส ส่วนในบทของฟังก์ชันเองก็จะมีบทอื่นๆ มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ เช่นเรื่อง โดเมนและเรนจ์ ข้อนี้โจทย์ให้ข้อความ ก) ข) ค) มาแล้วถามว่าข้อใดถูกต้อง มีเรื่องเซตมาเกี่ยวข้องด้วย และเรื่อง ฟังก์ชันบนช่วง มีโดเมนและเรนจ์, ฟังก์ชันประกอบมาร่วมด้วย
 • เรื่องอื่นๆ จะเป็นแบบเบล็ดเตล็ด ไม่ออกตายตัว เช่น โจทย์ให้ฟังก์ชันมา 2 ฟังก์ชัน โดยฟังก์ชันที่ 2 ติดตัวแปร a  แล้วถามว่าค่า a เท่ากับเท่าไร และ โจทย์ให้ฟังก์ชัน \(R \to R\) มาแล้วให้ค่าของฟังก์ชัน

เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

บทนี้ออกประมาณ 5 ข้อ ซึ่งเป็นโจทย์แก้สมการเป็นส่วนใหญ่

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง สมการเอกซ์โพเนนเชียล ข้อแรกโจทย์ให้เช็กว่าสมการเอ็กซ์โพซ้ายขวา มากกว่า น้อยกว่ากันจริงไหม,  ข้อ 2 ให้หาค่าว่าคำตอบของสมการรวมกันได้เท่าไร และข้อที่ 3 สมการเอ็กโพรวมกับลำดับเลขคณิต และเรื่อง สมการลอการิทึม โจทย์ให้แก้สมการล็อกตรงๆ เลย และโจทย์ให้สมการติดตัวแปร a, b แล้วให้หาค่า a b โดยข้อนี้มีกำลังสองมาร่วมด้วย

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

บทนี้ออก 3 ข้อ 

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง ภาคตัดกรวย ข้อนี้ออกแทบทุกปีนะ โจทย์จะให้หาสมการภาคตัดกรวย ซึ่งสามารถตัดซ้อยส์ได้ โดยข้อนี้โจทย์ให้หาสมการพาราโบลา และอีกข้อโจทย์จะให้สมการไฮเปอร์โพลาร์กับสมการวงกลมแล้วให้แก้สมการหาค่า a,b และหัวข้อ เส้นตรง ข้อนี้โจทย์ให้หาความยาว ซึ่งสามารถแทนสูตรคิดออกมาเป็นสเตปได้เลย

บทฟังก์ชัน เอ็กซ์โพ/ลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์นี้ มีหัวข้อที่ออกเหมือนปีก่อนๆ ประมาณ 6 เรื่องได้ ซึ่งบางเรื่องก็ออกหลายข้อด้วย ห้ามพลาดเลยนะ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทนี้ออกประมาณ 5 ข้อ บทตรีโกณมิติเป็นบทที่ออกสอบเยอะ แต่ก็ยังคงเป็นบทที่ยากมากๆ สำหรับข้อสอบทุกแบบอยู่ดี 

 • เรื่องที่ออกสอบ เช่น โจทย์จะให้แก้สมการตรีโกณมิติตรงๆ เลย ซึ่งน้องรู้สูตรตรีโกณหลายๆ สูตร และวิธีคิดยังพลิกแพลงไปมาได้อีก

เมทริกซ์

บทนี้ออก 2 ข้อ

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง สมบัติและการดำเนินการของเมทริกซ์ โจทย์ให้เมทริกซ์ ที่ติดตัวแปร a b แล้วให้แก้หาค่า a,b ออกมา และอีกข้อโจทย์ให้หา det

เวกเตอร์

บทนี้ออก 2 ข้อ

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง การคูณเวกเตอร์ ซึ่งจะต้องคอรสและดอทเวกเตอร์ มี 1 ข้อที่โจทย์ถามว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่

สำหรับตรีโกณ เมทริกซ์ เวกเตอร์ ก็ยังมีเรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ หลายข้ออยู่นะ ถึงบทตรีโกณจะยาก แต่บทเมทริกซ์กับเวกเตอร์ยังพอเอื้อมถึงนะ มาติวเพิ่มคะแนนกันเถอ

จำนวนเชิงซ้อน

บทนี้ออก 1 ข้อถ้วน 

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ ในทุกๆ ปีบทนี้มักจะออกให้แก้สมการหาค่า z ข้อนี้ก็เช่นกัน โจทย์ให้แก้สมการหาค่า \(z \bar{z}\)

การเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

บทนี้ออก 2 ข้อ เป็นความน่าจะเป็นและการเรียงสับเปลี่ยน อย่างละข้อ

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง ความน่าจะเป็น โจทย์ให้หาค่าของความน่าจะเป็นตรงๆเลย และเรื่องการเรียงสับเปลี่ยน โจทย์ให้สร้างจำนวนจากเลขโดดที่โจทย์ที่ให้มา

เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ ของบทจำนวนเชิงซ้อน บทการเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น ก็คือเหมือนปีก่อนๆ ทุกข้อเลย ต้องเก็บคะแนนแล้วล่ะ 

ลำดับและอนุกรม

บทนี้ออก 3 ข้อ ถ้าบอกว่าตรีโกณยากแล้ว บทนี้ยากยิ่งกว่า ทำได้ทุกข้อคือเมพมากๆ 

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง ลำดับเรขาคณิต โจทย์ให้ลำดับของ an และ bn มาแล้วถามว่า อนุกรมของ \(\frac{ an }{ bn }\)เท่ากับข้อใด และเรื่อง ลำดับเลขคณิต โจทย์ให้ลำดับเลขคณิตที่ติดตัวแปรมาแล้วให้หาค่าของอนุกรมเลขคณิต
 • เรื่องอื่นๆ โจทย์ให้อนุกรม sn มาแล้วถามว่า \(\lim_{n \to \infty}\frac{S_n}{S_{2n}}\) เท่ากับเท่าไร

แคลคูลัส

บทนี้ออก 2 ข้อ บทนี้ก็จะมีเรื่องฟังก์ชันมาเกี่ยวข้องด้วย

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง อินทิเกรต โจทย์ให้ฟังก์ชันมา แล้วให้อินทิเกรตหาคำตอบออกมาตรงๆ เลย และเรื่องอนุพันธ์ โจทย์ให้ฟังก์ชัน แล้วให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์มา แล้วให้หาค่าของ f(c)

ลิมิตและความต่อเนื่อง

บทนี้ออก 2 ข้อ บทนี้ก็จะมีเรื่องฟังก์ชันมาเกี่ยวข้องด้วย

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง ลิมิต (ออกทุกปี) โจทย์ให้หาค่าลิมิตออกมาตรงๆ และเรื่อง ความต่อเนื่อง โจทย์ให้ฟังก์ชันต่อเนื่องมาแล้วให้หาค่าของฟังก์ชัน

กำหนดการเชิงเส้น

บทนี้ออก 1 ข้อ ซึ่งออก 1 ข้อทุกปี

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ โจทย์จะคล้ายๆ กันทุกปี นั่นคือ จะมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ และอสมการข้อจำกัด และโจทย์จะให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด ข้อนี้ก็เช่นกัน โจทย์ให้หาค่าสูงสุดของ P เรื่องนี้น้องๆ จะต้องแม่นเรื่องเรขาคณิตเล็กน้อย เพราะต้องวาดกราฟช่วยในการหาคำตอบ

ลิมิต แคลคูลัส กำหนดการเชิงเส้นนี่คือ ออกเรื่องเดิมๆ เลยนะคะ ถ้าน้องๆ อยากเพิ่มความเมพด้วยการทำบทลำดับ อนุกรมได้ทุกข้อ และแม่นยำเรื่องที่ออกซ้ำอย่าง ลิมิต แคลคูลัส กำหนดการเชิงเส้น สมัครเรียนที่คอร์สด้านล่างได้เลยนะ

สถิติ

บทนี้ออก 5 ข้อ 

 • เรื่องที่ออกสอบเหมือนปีก่อนๆ มีเรื่อง สถิติเบื้องต้น โจทย์จะให้ข้อมูล ให้พิสัย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต แล้วให้คิดเลขหาค่าตรงๆ เลย, เรื่องเรื่องตารางแจกแจงความถี่ เป็นตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ โจทย์ถามว่าซ้อยส์ไหนผิด ซึ่งในซ้อยส์ก็จะมีพูดถึงมัธยฐาน ฐานนิยม และจำนวนของสมาชิกในตาราง, เรื่อง การแปลงข้อมูล + สถิติเบื้องต้น โจทย์ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาปกติ แล้วโจทย์ถามหาสัมประสิทธิ์การแปรผัน, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (ออกทุกปี) โจทย์เป็นเรื่องของโรงงานผลิตสินค้า ซึ่งโจทย์ถามว่าจะมียอดขายเท่าไร, เรื่อง การแจกแจงปกติ (ออกทุกปี)

บทนี้ออก 5 ข้อก็คือ เป็นเรื่องที่ออกในปีก่อนๆ หมดเลย ซึ่งบทที่ข้อสอบง่ายด้วย น่าเก็บคะแนนที่สุด พี่บิวแอบกระซิบว่าใน 5 ข้อนี้มีข้ออัตนัย 1 ข้อเท่ากับว่าถ้าน้องๆ เก็บ 5 ข้อนี้ได้ น้องก็ได้ไป 33 คะแนนเลยนะ แค่บทเดียว

พี่บิวหวังว่าบทความนี้จะช่วยนำทางน้องๆ ในการอ่านหนังสือได้นะ พี่บิวมีบทความผ่าข้อสอบรวมๆ ของปีก่อนๆ ด้วยนะ กดคลิก เข้าไปดูบทความได้เลย สุดท้ายนี้พี่บิวขอปิดท้ายด้วย คอร์สพิชิต TCAS ของ อ.กิ๊ฟนะคะ ซึ่งเป็นคอร์สที่รวมเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องสอบ TCAS ไว้ทั้งหมดเลย อ. สรุปเนื้อหาที่ออกบ่อยๆ และเทคนิคการทำข้อสอบไว้ครบถ้วน 

ถ้าอยากรู้ว่าคอร์สเป็นยังไง กดทดลองเรียนฟรีตรงนี้ได้เหมือนกันนะ 

สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาพี่ๆ Dek-D School ได้เลยที่ Line @schooldekd และติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments