HomeTCASเจาะลึก PAT3 ความถนัดวิศวะ ที่ออกโดย สสวท. ใน TCAS65

เจาะลึก PAT3 ความถนัดวิศวะ ที่ออกโดย สสวท. ใน TCAS65

TCAS65 is coming! พอคิดแล้วถึงกับขนลุกเลย เพราะเวลาก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆ แล้ว ใครอยากเข้าคณะวิศวะ แนะนำให้รับฟิตคะแนน PAT3 ไปสู้เลย เพราะใช้สัดส่วนคะแนนเยอะและยังเก็บคะแนนได้ง่ายกว่าที่คิด ถ้าคะแนนพุ่งโอกาสติดวิศวะก็พุ่งตามไปด้วยแน่นอน! ข้อสอบออกอะไร? เรื่องที่เคยออกบ่อย ออกเยอะ คือเรื่องไหน? เน้นจุดไหนไม่พลาดคะแนน? ไปดูกันเลย!

PAT3 สำคัญยังไง?

ถ้าพูดถึงคะแนนหลักๆ ที่ใช้ยื่นเข้าวิศวะ คงหนีไม่พ้นคะแนน PAT3 เพราะเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และน้องๆ รู้ไหมว่า PAT3 แทบจะเป็นตัวตัดสินเลย ว่าเราจะติดคณะวิศวะอย่างที่ตั้งใจไว้รึป่าว เพราะฉะนั้นใครจะเข้าวิศวะไม่ควรทิ้งเด็ดขาด

 • ใช้สัดส่วนคะแนนเยอะมาก สูงสุดถึง 60% และใช้ยื่นทั้งรอบโควตาและรอบรับตรงเลย ใน TCAS รอบ 3 ใช้คิดสัดส่วนตั้งแต่ 20% – 60% และบางมหาวิทยาลัยมีกำหนดคะแนนขั้นต่ำต้องมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มด้วย เช่น จุฬาฯ ใช้คะแนน 60%, ลาดกระบัง 50% และบางมด 20%
 • ข้อสอบเก็บคะแนนง่ายกว่า PAT1, PAT2 เพราะข้อสอบ PAT3 เป็นแนว Speed Test มีจำนวนข้อเยอะ เน้นวัดความแม่นยำในการคำนวณ โจทย์จึงไม่ยากและไม่ซับซ้อนเท่า PAT1 กับ PAT2 แต่น้องๆ ต้องคิดให้เร็วและทำให้ไว
TCAS PAT3 ใช้สัดส่วนคะแนนเยอะ ละเก็บคะแนนง่าย

ข้อสอบออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 70 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 60 ข้อ (ข้อละ 4 คะแนน) และอัตนัย 10 ข้อ (ข้อละ 6 คะแนน) คะแนนเต็ม 300 คะแนน ให้เวลาทำทั้งหมด 180 นาที โดยเนื้อหาที่ออกสอบปีนี้แบ่งเป็นส่วนของเนื้อหาและสมรรถนะ ดังนี้

 • ส่วนเนื้อหา
  • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
  • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
  • เคมี สาร และสมบัติของสาร
  • พลังงาน ความร้อน และของไหล
  • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 • ส่วนสมรรถนะ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
  • ความถนัดเชิงช่าง
  • ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
  • สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
  • การแก้ปัญหา
  • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากสถิติข้อสอบปีที่ผ่านๆ มา เนื้อหาจะแบ่งได้เป็น ฟิสิกส์วิศวกรรม คิดเป็น 50% ของข้อสอบ, ศักยภาพและความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็น 20%, คณิตวิศวกรรม คิดเป็น 19% และ เคมีวิศวกรรม คิดเป็น 11%

TCAS PAT3 ข้อสอบออกอะไรบ้าง

เปิดสถิติ ควรได้คะแนนเท่าไหร่ดี?

น้องๆ อย่าลืมเช็กสถิติคะแนนสอบด้วยนะ โดยแต่ละปีคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 90 – 99 คะแนน และสัดส่วนคนที่ได้คะแนนเกิน 150 ก็มีไม่มาก ยิ่งได้คะแนนมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะคะแนนพุ่งทิ้งห่างจากคู่แข่งก็ยิ่งมีมากเท่านั้น ดังนั้นแนะนำให้น้องๆ ตั้งเป้าทำคะแนนให้ได้ 150+ รับรองว่าน้องๆ ติดวิศวะได้แน่นอน

สถิติคะแนนสอบ 3 ปี

เจาะลึกข้อสอบ PAT3 ปี 64 เน้นบทไหนให้ได้ 150+

เวลาตอนนี้เหลือน้อยลงทุกที แนะนำให้รีบเก็บเนื้อหาให้ครบ แม่นคอนเซ็ปท์ แล้วเริ่มตะลุยโจทย์เลย เพราะข้อสอบเป็น Speed Test การฝึกทำโจทย์เยอะๆ จะช่วยให้ตีโจทย์เร็ว ทำโจทย์ไว และคล่องมากขึ้น แม้ว่าข้อสอบจะไม่ซับซ้อนเท่ากับ PAT1, PAT2 แต่ก็มีเนื้อหาที่กว้างและยากกว่าที่เรียนในห้องเรียน เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าข้อสอบเน้นเรื่องอะไร จุดไหนออกบ่อย ออกเยอะ ก็จะได้ฟิตให้ตรงจุดมากขึ้น อยากได้ 150+ ควรฟิตตรงไหนไปดูเลย (ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเลย)

 • ฟิสิกส์วิศวกรรม (33 ข้อ)
  • ข้อสอบจะเน้นการคำนวณและคิดวิเคราะห์มากกว่าทฤษฎี บทที่ออกเยอะสุดจะเป็นกลศาสตร์ เน้นเรื่องงานและพลังงาน, กฎของนิวตัน และการหมุน ตามมาด้วยเรื่องของไหล และไฟฟ้า ซึ่งเน้นเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
  • ที่สำคัญเนื้อหาหลักสูตรเก่า เช่น การเคลื่อนที่แบบหมุน ยังมีออกข้อสอบอยู่ ถ้าไม่ได้เรียนในห้องเรียน น้องๆ อาจจะต้องศึกษาเริ่องนี้เองเพิ่มไปด้วย
โจทย์ PAT3 64 พาร์ทฟิสิกส์
 • คณิตวิศวกรรม (15 ข้อ)
  • ข้อสอบจะเป็นแนวคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม เรื่องที่ออกเยอะที่สุด คือ แคลคูลัส เน้นการหาพื้นที่ รองลงมาเป็น ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
  • คณิตศาสตร์มีเพิ่มเติมเนื้อหาโจทย์ประยุกต์ของหลักสูตรใหม่เพิ่มลงไปด้วย
โจทย์ PAT3 64 พาร์ทคณิต
 • เคมีวิศวกรรม (10 ข้อ)
  • ข้อสอบจะเน้นเป็นเคมีคำนวณ แต่ไม่ยากเท่าเคมีใน PAT2 เรื่องที่ออกเยอะๆ ได้แก่ ปริมาณสารสัมพันธ์, กรดเบสและ สมดุลเคมี
โจทย์ PAT3 64 พาร์ทเคมี
 • ศักยภาพทางวิศวะ (12 ข้อ)
  • ข้อสอบจะเน้นที่เรื่องมิติสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์เชิงช่าง รวมถึงความรู้ทั่วไปเชิงวิศวกรรมด้วย 
โจทย์ PAT3 64 พาร์ทศักยภาพ

ติวฟิตพิชิตวิศวะ TCAS65

เหลือเวลาน้อยก็ติวทัน ติวออนไลน์ PAT3 แค่ 32 ชม. จบทั้งเนื้อหา และตะลุยโจทย์ โดยคอร์สนี้อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาครบทุกบทที่ออกสอบ มีตะลุยโจทย์คลังข้อสอบเก่าจัดเต็มมากกว่า 290 ข้อ อัปเดตข้อสอบปีล่าสุด เฉลยละเอียดทุกข้อ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบหาคำตอบได้ไม่ง้อสูตรลัด

ติวออนไลน์กับอ.หลิน อ.ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ผู้มีประสบการสอนที่ภาควิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุ ที่ University of Virginia USA และ อ.เต้ อ.ประจำภาควิชา เคมี จุฬาฯ ประสบการณ์ติวในรร.ชั้นนำมากกว่า 10 ปี และถ้าน้องๆ มีข้อสงสัยก็สามารถถาม-ตอบกับอาจารย์ได้เลย คอร์สนี้น้องๆ สามารถเรียนทวนซ้ำได้ไม่จำกัดชั่วโมงตลอด 6 เดือนเต็ม พร้อมหนังสือเรียนส่งตรงถึงบ้านฟรี!

“คะแนน PAT3 ชี้ชะตา พลาดนิดเดียว มีโอกาสหลุดวิศวะแน่นอน”

พิชิต PAT3 วิศวะ
 • ติวครบ 4 พาร์ท “ฟิสิกส์ คณิต เคมี และศักยภาพวิศวะ”
 • ตะลุยโจทย์มากกว่า 290 ข้อ
คลิปตัวอย่างการสอน โดย อ.หลิน Dek-D School
คลิปตัวอย่างการสอน โดย อ.เต้ Dek-D School
TCAS PAT3 ติวออนไลน์ PAT3 เพียง 2,500.-

ทักมาปรึกษาพี่ๆ เรื่องติวออนไลน์ได้เลย

น้องๆ ที่อยากติวออนไลน์ TCAS ให้ตรงจุดสามารถปรึกษาพี่ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Line @SchoolDekD หรือดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจในเว็บ DekDSchool.com นอกจากเรื่องคอร์สติวออนไลน์ น้องๆ ยังสามารถติตามข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการติวต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ Facebook ของ Dek-D School เลย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments